Wyraz other odnosi się do pozostałej części jakiegoś zbioru.

Some people prefer winter, while others prefer summer.


Wyraz other odnosi się także do drugiego z dwóch osób lub przedmiotów.

Hold the steering wheel in one hand and the gear stick in the other.


Wyraz other oznacza także przeciwieństwo.

He was sitting at the other end of the living room.– Siedział po przeciwnej stronie salonu.


Wyraz other używany jest także przy wspominaniu o dodatkowych cechach osoby lub przedmiotu wcześniej wspomnianego.

Nicotine has many othe rharmful effects.


Wyraz other jest także używany w odniesieniu do osoby lub przedmiotu innego od wcześniej wspomnianego.

I don’t want any surgery. Is there no other way to restore all my health?


Wyraz other jest także często spotykany w zwrocie on the other hand, tłumaczonego na polski jako z drugiej strony.

On the other hand, I would like to make a few a suggestions.


Zwróć uwagę, że wyraz other jest często używany z rzeczownikami w liczbie mnogiej.


Wyraz another oznacza jedną dodatkową osobę, przedmiot lub dodatkową ilość czegoś. Jest używany z rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

Would you like another look at the question?
Aleksandra Wereszczyńska2010-08-12 16:58:51
Nowy komentarz