Wyraz most oznacza największą liczbę lub ilość czegoś; więcej, niż cokolwiek innego. Wyraz ten bezpośrednio poprzedza rzeczownik lub zwrot “of the”.

Most French don’t like to use their cards on the Internet.
Most of the Italian books are located there.


Wyraz almost oznacza “prawie”, “nie w pełni” i może być używany przed czasownikami i przysłówkami.

I almost finished my breakfast.
We are almost halfway toward this goal.

Almost często poprzedza również liczby lub ilość, po której z kolei mogą następować zwrot “of the”.

We are almost half of the participants.
We are almost half of the way.
Aleksandra Wereszczyńska2010-08-11 21:36:50
Nowy komentarz