Wyrazy some i any są często używane nieprawidłowo.

Wyraz some używany jest w zdaniach twierdzących i pytaniach, na które oczekujemy odpowiedzi twierdzącej.

We talked about it with some of the employees.
Have you got some money to pay for my cup of coffee?

Wyraz any jest używany w zdaniach przeczących i w pytaniach ogólnych, a także w zdaniach twierdzących, które są nacechowane negatywnie.

Do you have any information about her husband?
My daughter doesn’t have any friends.
Aleksandra Wereszczyńska2010-09-25 20:10:19