By opowiedzieć o przyczynie czegoś, używamy wyrazów because lub because of.


Wyraz because jest stosowany, gdy po nim występuje zdanie składowe z czasownikiem.

I was unable to live in this house because it was a haunted house.
The level of physical activity has decreased because people watch more television.


Zwrot because of jest stosowane przed rzeczownikiem, który zastępuje zdanie składowe z czasownikiem.

I was unable to live there because of ghosts.
The level of physical activity has decreased because of people watching television.

Zamiast zwrotu because of można stosować as a result of, due to, owing to.

Are people happier as a resultof technology?
The family cannot function due to workaholism.
Flights may be delayed or cancelled owing to weather conditions.


Zdania tego typu mogą zostać zapisane odwrócone i podkreślać skutek, a nie przyczynę. Używamy wówczas spójników so lub therefore.

People watch more television, so the level of physical activity has decreased.
People watch more television,therefore the level of physical activity has decreased.
Aleksandra Wereszczyńska2010-08-11 21:31:33
Nowy komentarz