Wyrażenie not allowed to jest używane do wyrażania zakazów określonych przez reguły lub przepisy.

You are not allowed to smoke in this plane.
Nie możesz palić w tym samolocie.

Wyrażenie allowed to jest używane w przypadku, gdy dane jest zezwolenie na coś, lub gdy coś nie jest ograniczone przepisami.

You are allowed to drink beer at the station
.
Możesz pić piwo na stacji (nie jest to zakazane).


Wyrażenia not supposed to lub supposed to są używane do wyrażania zakazów, które są czasami nieprzestrzegane.

You are not supposed to drive faster than 50 km/s in Polish cities.
Nie możesz jechać szybciej niż 50 km/h w polskich miastach (dużo osób przekracza tę prędkość).

You are supposed to stop at the stop sign.
Powinieneś zatrzymać się przed znakiem stopu (dużo osób tego nie robi).


Wyrażenia forbidden to do używa się do wyrażania bardzo silnych zakazów.

It is forbidden to cross the border here.
Nie wolno tutaj przekraczać granicy.


Czasownik mustn’t oznacza nieco słabszy zakaz niż forbidden to do. Zwróć uwagę, że must jako jedyny angielski czasownik zmienia zupełnie znaczenie po dodaniu przeczenia. By wyrazić, że czegoś nie musisz zrobić, powinieneś użyć form don’t have to lub needn’t.
A.W.2010-08-11 21:50:21