Użycie przecinków

Reguły stawiania przecinków w języku angielskim różnią się nieco od tych, które występują w języku polskim.
W języku angielskim przecinki stosuje się, by oddzielać listę wyrazów. W przeciwieństwie do języka polskiego, przecinek występuje także przed wyrazem and poprzedzającym ostatni element listy.

I like movies by Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, and David Lynch.

Przecinki są używane także do oddzielania części zdań, a zwłaszcza jest stosowany na początku zdań podrzędnych, a także od oddzielania dwóch niezależnych zdań połączonych spójnikiem but lub and.

To store this food, use glass jars.
I prefer hard boiled eggs, but my husband prefers the yolk runny.

Przecinek jest także używany przy bezpośrednim cytowaniu wypowiedzi.

My wife said to me in tears, “My parents are coming to see me in two days “.

Podobnie jak w języku polskim, przecinki oddzielają zdania wtrącone.

My sister, a famous pop-star, is anorexic and I don’t know how to support her.


Użycie średników

W języku angielskim średnika można używać w następujący sposób.

Średnik służy do oddzielania dwóch niezależnych zdań wtedy, gdy jedno lub oba te zdania są krótkie i kiedy ich treści są podobne. Średnik wiąże dwa zdania silniej niż kropka. Ponieważ średnik zastępuje spójniki and i but, zdania te nie powinny być połączone spójnikiem.

I don’t like teaching; I cannot wait for holiday.

Średnika można także użyć, gdy dwa niezależne zdania są połączone jednym z następujących wyrazów: consequently, however, moreover, therefore, etc.

I’ve never liked guns
; moreover, I don’t have one in my house.

Średnik
jest używany także do oddzielania grup wyrazów rozdzielonych przecinkami.

I would like to vist Paris, for Louvre
; London, for The National Gallery; and New York, for The Museum of Modern Art.


Użycie dwukropka

W języku angielskim dwukropka można używać przy wprowadzeniu dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

Our schools located in the following countries
: France, Germany, and Netherlands.

Dwukropka można także używać przy bezpośrednim cytowaniu wypowiedzi (do tego służy także przecinek, o czym było wspomniane wcześniej).

My wife said to me in tears
: “My parents are coming to see me in two days ”

W języku angielskim wyraz po dwukropku może rozpoczynać się albo z wielkiej, albo z małej litery.
Aleksandra Wereszczyńska2010-08-09 22:51:19