W niektórych językach istnieją specjalne formy czasowników nazywane trybem łączącym (subjunctive), które służą do opisu nierealnych i nierzeczywistych sytuacji. Tryb łączący często był stosowany w języku staroangielskim, natomiast w dzisiejszej angielszczyźnie użycie trybu zostało zredukowane. Formy czasowników trybu łączącego zostały w dużej mierze zastąpione czasownikami modalnymi (np. should, would), zwykłymi formami czasownika lub specjalnym zastosowaniem czasów przeszłych. W dzisiejszym języku angielskim pozostało tylko kilka form czasownika trybu łączącego, które możemy ogólnie podzielić na formę teraźniejszą (present) i przeszłą (past).
P.D.2010-08-13 14:06:17

Tryb łączący teraźniejszy (present subjunctive)

Tryb łączący teraźniejszy (present subjunctive) jest formą spotykaną w literackim języku pisanym, w utartych zwrotach i po niektórych czasownikach lub przymiotnikach określających potrzebę, ważność, itd. Czasownik w trybie łączącym teraźniejszym jest identyczny z bezokolicznikiem użytym bez słowa to (bare infinitive), niezależnie od tego, czy odnosi się do przeszłości, teraźniejszości, czy dotyczy trzeciej osoby w czasie teraźniejszym.
P.D. Poziom: C1 2010-09-25 20:18

Tryb łączący przyszły (past subjunctive)

P.D. Poziom: C1 2010-08-13 14:26