|

Czasowniki (verbs)

W tym dziale znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące zastosowania czasowników w języku angielskim. Zamieściliśmy tu listę czasowników nieregularnych oraz artykuł dotyczący użycia konstrukcji have something done, a w niedługim czasie znajdziecie tu także informacje m.in. na temat kluczowych czasowników angielskich, tj. be, do i have, czasowników łącznikowych, złożonych i kauzatywnych.

Rzeczowniki (nouns)

Przedimki (articles)

Przymiotniki (adjectives)

Zaimki (pronouns)

Przyimki (prepositions)

Przysłówki (adverbs)

Wczytywanie danych...