Przedimki określają rzeczowniki oraz inne części zdania w wyrażeniach rzeczownikowych, przymiotnikowych i liczebnikowych. W zdaniu pełnią funkcję czysto gramatyczną, tj. nie wpływają na treść wypowiedzi. Wszystkie przyimki zaliczane są do określników.

W języku angielskim rzeczowniki są poprzedzane przez przedimki nieokreślone a i an, przedimek określony the lub występują bez przedimka.

B1


W większości wyrażeń rzeczownikowych przedimki znajdują się na pierwszym miejscu. Od tej reguły istnieje jednak kilka wyjątków:

Gdy rzeczownik określamy słowami: all, both i half przedimek określony the przesuwa się w wyrażeniu na drugie miejsce, np.

I’m planning to revise all the material for the exam tonight.
Dziś w nocy planuję powtórzyć cały materiał do egzaminu.


Gdy rzeczownik określamy słowami: quite, rather, such, what i half przedimek nieokreślony przesuwa się w wyrażeniu na drugie miejsce, np.

What can I say in such a situation?
Co mogę powiedzieć w takiej sytuacji?

A2

Jeśli w zdaniu występuje zaimek lub forma dzierżawcza wpływająca na rzeczownik, to przedimki są zawsze pomijane.

Powiemy: I have a car. Mam samochód.

lub: This is my car. To jest mój samochód.,

ale nie: This is my a car.

P.D.Komentarze:02010-08-12 17:08:27
Nowy komentarz

Przedimki nieokreślone (indefinite articles)

Przedimki nieokreślone przyjmują dwie formy – a i an.
P.D. Poziom: A1,A2,B1,B2,C1 Komentarze:02010-09-25 21:40

Przedimki określone (definite articles)

Przedimek określony the występuje z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, rzeczownikami w liczbie mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi.
P.D. Poziom: A1,A2,B1,B2,C1,C2 Komentarze:02010-09-25 22:42

Przedimek zero (zero article)

Jest wiele przypadków gdy nie stosuje się przedimków określonych i nieokreślonych.
P.D. Poziom: A1,A2,B1,B2,C1 Komentarze:02010-09-25 23:48

Użycie przedimków w opisach gatunków (generic uses of the articles)

Użycie przedimków przed rzeczownikami nazywającymi gatunki i klasy oraz przed rzeczownikami odnoszącymi się do zjawisk ogólnych może stanowić problem. Wybór przedimka nie wpływa na poprawność gramatyczną, jednak może w istotny sposób modyfikować znaczenie danego zdania/wyrażenia.
P.D. Poziom: B2 Komentarze:02010-09-26 00:10

Frazy z przedimkiem określonym the

Utarte zwroty, po których zawsze używa się przedimka określonego the.
P.D. Poziom: A2,B1 Komentarze:02010-09-26 00:13