Po czasownikach łącznikowych (linking verbs) używamy przymiotnika, a nie przysłówka. Porównaj poniższe zdania:

She speaks very intelligently.
Ona mówi bardzo inteligentnie.
(Jest to przysłówek, gdyż określa sposób, w jaki wypowiada się dana osoba.)

She seems to be intelligent.
Ona wydaje się być inteligentna.
(Jest to przymiotnik, gdyż odnosi się do samej osoby, określając ją).

B2

Uwaga! Niekiedy również inne przymiotniki mogą występować za czasownikiem (verb). Dzieje się tak, gdy opisujemy podmiot w zdaniu, nie zaś czynność, którą wyraża czasownik. Jest to dość powszechne w przypadku słów takich, jak:

sit
siedzieć,
stand stać,
lie leżeć,
fall upaść.


The dog lay quiet in the corner and took a nap.

Pies cicho położył się w rogu i uciął sobie drzemkę.

P.D.2010-10-10 19:40:30