Jeżeli przysłówek używany jest z czasownikami postrzegania takimi, jak: look, smell, sound, taste, feel, to nie opisuje cech podmiotu (wygląd, dźwięk, smak itp.), a jedynie jakość postrzegania.


This sounds expensive.
To brzmi drogo.

B2

Jeżeli nie wiemy, czy po czasownikach postrzegania użyć przymiotnika, czy przysłówka, powinniśmy zastanowić się, czy dany czasownik opisuje akcję aktywną, czy pasywną. Jeżeli opisuje on akcję aktywną, użyjemy przysłówka, a jeżeli opisuje akcję pasywną (np. opisywanie wyglądu), to wtedy użyjemy przymiotnika. Ilustrują to poniższe przykłady:


She looks angrily at her husband.
Ona spogląda ze złością na swojego męża.
(Użyty został przysłówek: akcja aktywna.)


She looks angry after receiving the news.
Ona wygląda na rozgniewaną po otrzymaniu wiadomości.
(Użyty został przymiotnik: akcja pasywna.)


Jeżeli kobieta chce powiedzieć, że wygląda źle, ponieważ nie zrobiła makijażu, powinna użyć przymiotnika w zdaniu o tym informującym. Zastosowanie przysłówka może dać komiczny efekt, oznaczając mniej więcej to, że kobieta ma problemy ze wzrokiem, ponieważ nie zrobiła makijażu. Porównaj poniższe zdania.


I haven’t put on make-up so I look badly.
Nie pomalowałam się, więc mam problemy z oczami.

I haven’t put on make-up, so I look bad.
Nie pomalowałam się, więc wyglądam źle.

Przyjrzyj się poniższemu zdaniu:


This soup tastes badly.
Ta zupa ma okropny smak.

Podobnie jak w powyższym przykładzie z makijażem, tutaj również poprzez użycie przysłówka osiągnięty został komiczny efekt. W zdaniu tym znaczenie byłoby mniej więcej takie, że zupa ma zmysł smaku, ale czynności smakowania nie wykonuje dobrze.

By wyrazić, że zupa nie ma dobrego smaku, napiszemy więc:

This soup tastes bad.
Ta zupa smakuje okropnie.

P.D.2010-10-10 19:36:16