W języku angielskim przymiotnik może wzmacniać znaczenie:

a) rzeczowników:

 • wide smile szeroki uśmiech,
 • big smile wielki uśmiech,
 • baggy clothes luźne ubrania (np. szerokie spodnie),
 • high morals wysokie morale,
 • dead quiet martwa cisza.


b) przysłówków:

 • extremely unlikely bardzo mało prawdopodobne,
 • extremely sorry bardzo mi przykro,
 • awfully fast strasznie szybko,
 • unspeakably beautiful niewymownie piękny.
c) innych przymiotników:
 • fast asleeppogrążony we śnie,
 • sound asleeppogrążony we śnie,
 • ice coldbardzo zimny(np. ice cold drink bardzo zimny napój).

Przymiotniki wzmacniające mogą mieć różne znaczenie w różnych kontekstach, co ilustruje poniższa tabela.

Kontekst

Przykładowe użycie przymiotnika wzmacniającego

ogólne położenie nacisku na coś

clear failure czysta porażka

a real hero prawdziwy bohater

the simple truth prosta prawda

sheer arrogance czysta arogancja

wyrażanie wysokiego lub najwyższego stopnia („najwyższy nacisk”)

a complete victory całkowite zwycięstwo

great destruction wielkie zniszczenia

a complete stranger zupełnie obcy człowiek

a strong opponent zadeklarowany przeciwnik

obniżanie jakości jakiegoś wydarzenia

feeble joke marny dowcip

slight effort niewielki wysiłek

He said his father is a real hero to him.
Powiedział, że jego ojciec jest dla niego prawdziwym bohaterem.

He’s a complete stranger to me.
On jest dla mnie zupełnie obcym człowiekiem.

Nobody was impressed with his feeble joke.
Nikomu nie zaimponował swoim marnym dowcipem.

This is a perfect example of sheer arrogance.
To doskonały przykład czystej arogancji.

P.D.2010-10-10 18:55:45