Przymiotniki złożone mogą składać się z kilku przymiotników. Jeżeli przymiotnik złożony występuje przed rzeczownikiem, to jego człony oddziela się myślnikiem.

Pacisifism isn’t a black-and-white issue for me.
Pacyfizm nie jest dla mnie jednoznaczną kwestią.

This is an air-to-air missile.
To rakieta typu powietrze-powietrze.


Jeżeli przymiotnik złożony składa się z przymiotnika/przysłówka i imiesłowu przeszłego (past participle), to imiesłów umieszczany jest zazwyczaj na końcu złożenia.

I feel head over heels in love with that fair-haired girl.
Jestem zakochany po uszy w tej jasnowłosej dziewczynie.

Dogs are warm-blooded animals.
Psy to zwierzęta stałocieplne.Inne często spotykane wyrazy tego typu to między innymi:
Przymiotniki złożone mogą występować również z imiesłowem teraźniejszym (present participle), np.

She is a very good-looking girl.
Ona jest bardzo ładną dziewczyną.


Inne popularne złożenia tego typu to między innymi:
Przymiotnik złożony może powstać z połączenia rzeczownika i imiesłowu przeszłego (past participle), np.:Taki rodzaj przymiotnika może także powstać z połączenia rzeczownika i przymiotnika, np.:Innymi popularnymi konstrukcjami są:

a) konstrukcja przymiotnik + rzeczownik:
b) konstrukcja liczba + rzeczownik:


Jacek WoźniakKomentarze:02011-06-12 14:28:52
Nowy komentarz