|

Przymiotniki złożone

Przymiotniki złożone mogą składać się z kilku przymiotników. Jeżeli przymiotnik złożony występuje przed rzeczownikiem, to jego człony oddziela się myślnikiem.

Pacisifism isn't a black-and-white issue for me.
Pacyfizm nie jest dla mnie jednoznaczną kwestią.

This is an air-to-air missile.
To rakieta typu powietrze-powietrze. 


Jeżeli przymiotnik złożony składa się z przymiotnika/przysłówka i imiesłowu przeszłego (past participle), to imiesłów umieszczany jest zazwyczaj na końcu złożenia.

I feel head over heels in love with that fair-haired girl. 
Jestem zakochany po uszy w tej jasnowłosej dziewczynie.

Dogs are warm-blooded animals. 
Psy to zwierzęta stałocieplne.Inne często spotykane wyrazy tego typu to między innymi:


 • above–mentioned - wyżej wspomniany,
 • action-packed - o wartkiej akcji, pełen wrażeń,
 • cold-blooded - bezlitosny, z zimną krwią,
 • kind-hearted - życzliwy, dobry,
 • old-fashioned - staroświecki,
 • open-minded - otwarty, wolny od uprzedzeń,
 • brightly-lit - dobrze oświetlony,
 • densely-populated - gęsto zaludniony,
 • well-behaved - dobrze wychowany, grzeczny,
 • broad-minded - tolerancyjny, o otwartym umyśle,
 • narrow-minded - ograniczony, o wąskich horyzontach,
 • absent-minded - roztargniony,
 • open-mouthed - z otwartymi ustami,
 • broken-hearted - zrozpaczony,
 • green-eyed - zielonooki,
 • tight-fisted - skąpy,
 • short-tempered - porywczy, wybuchowy.Przymiotniki złożone mogą występować również z imiesłowem teraźniejszym (present participle), np.

She is a very good-looking girl.
Ona jest bardzo ładną dziewczyną.


Inne popularne złożenia tego typu to między innymi:


 • best-selling - najlepiej sprzedający się, bestsellerowy,
 • easy-going - spokojny, wyluzowany,
 • hard-wearing - mocny, nie do zdarcia,
 • law-abiding - przestrzegający prawa, praworządny,
 • long-lasting - nieprzemijający, długotrwały,
 • never-ending - niekończący się,
 • mouth-watering - apetyczny,
 • record-breaking - rekordowy,
 • far-reaching - daleko idący, dalekosiężny,
 • labor-saving - usprawniający pracę.Przymiotnik złożony może powstać z połączenia rzeczownika i imiesłowu przeszłego (past participle), np.:


 • air-conditioned - klimatyzowany,
 • tongue-tied - oniemiały,
 • sun-dried - suszony na słońcu.


Taki rodzaj przymiotnika może także powstać z połączenia rzeczownika i przymiotnika, np.:

 • accident-prone - często ulegający wypadkom,
 • class-conscious - świadomy różnic klasowych,
 • injury-prone - podatny na urazy,
 • trouble-free - bezproblemowy,
 • lead-free - bezołowiowy,
 • world-famous - światowej sławy.Innymi popularnymi konstrukcjami są:

a) konstrukcja przymiotnik + rzeczownik:


 • deep-sea - głębinowy,
 • last-minute - z ostatniej chwili, ostatni,
 • high-class - luksusowy,wytworny.b) konstrukcja liczba + rzeczownik:


 • two-door - dwudrzwiowy,
 • two-way - dwukierunkowy, dwustronny,
 • twenty-page - dwudziestostronny,
 • two-star - dwugwiazdkowy
Jacek WoźniakKomentarze:02011-06-12 14:28:52
Nowy komentarz
Wczytywanie danych...