Przymiotniki złożone mogą składać się z kilku przymiotników. Jeżeli przymiotnik złożony występuje przed rzeczownikiem, to jego człony oddziela się myślnikiem.


Pacisifism isn’t a black-and-white issue for me.
Pacyfizm nie jest dla mnie jednoznaczną kwestią.

This is an air-to-air missile.
To rakieta typu powietrze-powietrze.

Jeżeli przymiotnik złożony składa się z przymiotnika/przysłówka i imiesłowu przeszłego (past participle), to imiesłów umieszczany jest zazwyczaj na końcu złożenia.


I feel head over heels in love with that fair-haired girl.
Jestem zakochany po uszy w tej jasnowłosej dziewczynie.

Dogs are warm-blooded animals.
Psy to zwierzęta stałocieplne.


Inne często spotykane wyrazy tego typu to między innymi:

 • above–mentioned wyżej wspomniany,
 • action-packed o wartkiej akcji, pełen wrażeń,
 • cold-blooded bezlitosny, z zimną krwią,
 • kind-hearted życzliwy, dobry,
 • old-fashioned staroświecki,
 • open-minded otwarty, wolny od uprzedzeń,
 • brightly-lit dobrze oświetlony,
 • densely-populated gęsto zaludniony,
 • well-behaved dobrze wychowany, grzeczny,
 • broad-minded tolerancyjny, o otwartym umyśle,
 • narrow-minded ograniczony, o wąskich horyzontach,
 • absent-minded roztargniony,
 • open-mouthed z otwartymi ustami,
 • broken-hearted zrozpaczony,
 • green-eyed zielonooki,
 • tight-fisted skąpy,
 • short-tempered porywczy, wybuchowy.

Przymiotniki złożone mogą występować również z imiesłowem teraźniejszym (present participle), np.


She is a very good-looking girl.
Ona jest bardzo ładną dziewczyną.

He is a handsome green-eyed man.
On jest przystojnym zielonookim mężczyzną.

People say he is very tight-fisted.
Ludzie mówią, że on jest bardzo skąpy.

Inne popularne złożenia tego typu to między innymi:

 • best-selling ajlepiej sprzedający się, bestsellerowy,
 • easy-going pokojny, wyluzowany,
 • hard-wearing ocny, nie do zdarcia,
 • law-abiding przestrzegający prawa, praworządny,
 • long-lasting nieprzemijający, długotrwały,
 • never-ending niekończący się,
 • mouth-watering apetyczny,
 • record-breaking rekordowy,
 • far-reaching daleko idący, dalekosiężny,
 • labor-saving usprawniający pracę.

B1

Przymiotnik złożony może powstać z połączenia rzeczownika i imiesłowu przeszłego (past participle), np.:

 • air-conditioned klimatyzowany,
 • tongue-tied oniemiały,
 • sun-dried suszony na słońcu.

Taki rodzaj przymiotnika może także powstać z połączenia rzeczownika i przymiotnika, np.:

 • accident-prone często ulegający wypadkom,
 • class-conscious świadomy różnic klasowych,
 • injury-prone podatny na urazy,
 • trouble-free bezproblemowy,
 • lead-free bezołowiowy,
 • world-famous światowej sławy.

Innymi popularnymi konstrukcjami są:

a) konstrukcja przymiotnik + rzeczownik:

 • deep-sea głębinowy,
 • last-minute z ostatniej chwili, ostatni,
 • high-class luksusowy, wytworny.

b) konstrukcja liczba + rzeczownik:

 • two-doordwudrzwiowy,
 • two-way dwukierunkowy, dwustronny,
 • twenty-page dwudziestostronny,
 • two-star dwugwiazdkowy.
P.D.2010-10-10 19:29:06