Rzeczowniki dzielą się na policzalne i niepolicznalne.

Rzeczowniki policzalne
są nazwami jednostek, które mogą występować zarówno pojedynczo, jak i w większej liczbie. Cechuje je przede wszystkim to, że można je policzyć, zatem mają liczbę mnogą. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej stawia się przedimek nieokreślony a/an lub przedimek określony the.

There’s a monkey in the closet.
W szafie jest małpa.
(bliżej nieokreślona małpa)

The monkey is in the closet.
W szafie jest małpa.
(konkretna małpa)

I have a terrible headache.
Mam okropny ból głowy.


Przed rzeczownikami policzalnymi można stosować wyrazy określające liczbę, np. every, each, several, most, itd.

I think we should focus on each person rather than on the whole group.
Myślę, że powinniśmy skupić się na pojedynczej osobie zamiast skupiać się na całej grupie.
Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns) są nazwami pojęć abstrakcyjnych lub substancji, które postrzegamy jako całość, nie zaś jako pojedynczy obiekt. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie stawia się rodzajnika nieokreślonego. Rzeczowniki niepoliczalne nie występują w liczbie mnogiej.

Niektóre rzeczowniki mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne – różnią się wtedy znaczeniem. Przykłady takich rzeczowników podajemy w tabeli poniżej.


Rzeczownik

Znaczenie jako rzeczownik policzalny

Znaczenie jako rzeczownik niepoliczalny

stone

– pojedynczy obiekt

Who threw this stone?
Kto rzucił tym kamieniem?

– materiał, z którego coś jest wykonane

This house is made of stone.
Ten dom wykonany jest z kamienia.

chicken

– cały kurczak

‘What’s for dinner mom?’
Chicken, honey.’
„Co jest na obiad mamo?”
„Kurczak, kochanie.”

– konkretna część kurczaka lub danie

I would like some more chicken, please.
Poproszę jeszcze trochę kurczaka.

drawing

– konkretne zdjęcie lub obraz

This is a drawingby an unknown painter.
To obraz nieznanego malarza.

– czynność

There’s nobody worse at drawingthan me.
Nie ma nikogo kto rysuje gorzej ode mnie.

coffee

– filiżanka kawy

May I order a cup of coffee?
Czy mogę zamówić filiżankę kawy?

– ciecz

Do they ever drink coffee?
Czy oni kiedykolwiek piją kawę?

Jacek WoźniakKomentarze:02011-06-10 17:15:44
Nowy komentarz