|

Rzeczowniki własne (proper nouns)

Rzeczowniki własne (proper nouns), zwane również nazwami własnymi to takie, które określają: 


a) imiona konkretnych ludzi, np. Obama:

The current president of the USA is Barack Obama.


b) nazwy miejsc, np. Warsaw
:

I live 200 km north of Warsaw.


c) nazwy miesięcy, np
. January:

I made an appointment with my dentist in January.


d) nazw świąt, np.
 Christmas:

I can't wait until Christmas.


e) nazw czasopism, np. Cosmopolitan
:

Have you read this month's Cosmopolitan?

Przed większością rzeczowników własnych nie używamy przedimka. Spójrz na poniższy przykład:

I have never been to Paris.
I have never been to the Paris.
I have never been to a Paris.Niektóre rzeczowniki własne zwyczajowo wymagają użycia przedimka określonego the, np. the Alpes, the Andes. Musimy jednak wiedzieć, że przedimek towarzyszący takiemu rzeczownikowi nie może być zmieniany, co ilustrują poniższe przykłady:

 • the Alpes an Alpe – some Alps
 • the Andes an Ande – some AndesJedynie w przypadkach kiedy rzeczownik własny zostaje przeklasyfikowany na rzeczownik pospolity, możemy go używać w połączeniu z nim innymi przedimkami oraz innymi określnikami:

 • a Shakespeare

With no talent I will never be a Shakespeare.


 • his new Shakespeare

I read his new Shakespeareand I must say it's very similar to the original.


 • a John Smith

There was a John Smith looking for you.


 • the second Mrs Johnson

Since he has divorced his first wife, this is the second Mrs Johnson.Rzeczowniki własne nie występują zwykle w liczbie innej niż ta, do której zostały pierwotnie przypisane. Gdy taki rzeczownik jest w liczbie pojedynczej, nie występuje on w liczbie mnogiej, a gdy jest w liczbie mnogiej, to nie występuje w liczbie pojedynczej. Porównaj poniższe przykłady:

Indonesia – Indonesias,
the West Indies – a West Indy.


Istnieją jednak wyjątki od powyższej reguły, które podajemy poniżej:

 • Johnson - Johnsons [czyli osoby, które na nazwisko mają Johnson]
 • London - Londons [czyli miasta, które są nazwane Londyn lub które przypominają Londyn]
 • Shakespeare - Shakespeares [czyli pisarze podobni do Szekspira]Przy nazwach własnych używać można różnych tytułów, imion, stopni, itd. Poniżej podajemy przykłady takich tytułów:

a) tytuły naukowe: 

 • doctor [czyli tytuł akademicki lub medyczny], Dr Jones,

 • professor, Professor Brown,

 • PhD, John Brown, PhD.,

 • bachelor, Bachelor of Science.


b) stopnie np. wojskowe:

 • captain, np. Captain O'Connor

 • corporal, np. Corporal Jones

 • general, np. General MacArthur

 • private, np. Private Walker

 • sergeant, np. Sergeant Jones.


c) tytuły grzecznościowe:

 • Mr, np. Mr Smith

 • Mrs, np. Mrs Smith

 • Ms, np. Ms Smith


d) tytuły szlacheckie:

 • Lord, np. Lord Churchill

 • Sir, np. Sir Elton John


e) tytuły polityczne, klerykalne oraz prawne:

 • Cardinal, np. Cardinal Spellman

 • Chancellor, np. Chancellor Clarke

 • Governor, np. Governor Schwarzenegger

 • Judge, np. Judge Jones

Jacek WoźniakKomentarze:02011-06-10 12:10:54
Nowy komentarz
Wczytywanie danych...