Rzeczowniki własne (proper nouns), zwane również nazwami własnymi to takie, które określają:


a) imiona konkretnych ludzi, np. Obama:

The current president of the USA is Barack Obama.


b) nazwy miejsc, np. Warsaw:

I live 200 km north of Warsaw.


c) nazwy miesięcy, np. January:

I made an appointment with my dentist in January.


d) nazw świąt, np. Christmas:

I can’t wait until Christmas.


e) nazw czasopism, np. Cosmopolitan:

Have you read this month’s Cosmopolitan?

Przed większością rzeczowników własnych nie używamy przedimka. Spójrz na poniższy przykład:

I have never been to Paris.
I have never been to the Paris.
I have never been to a Paris.Niektóre rzeczowniki własne zwyczajowo wymagają użycia przedimka określonego the, np. the Alpes, the Andes. Musimy jednak wiedzieć, że przedimek towarzyszący takiemu rzeczownikowi nie może być zmieniany, co ilustrują poniższe przykłady:

  • the Alpes an Alpe – some AlpsJedynie w przypadkach kiedy rzeczownik własny zostaje przeklasyfikowany na rzeczownik pospolity, możemy go używać w połączeniu z nim innymi przedimkami oraz innymi określnikami:

With no talent I will never be a Shakespeare.


I read his new Shakespeareand I must say it’s very similar to the original.


There was a John Smith looking for you.


Since he has divorced his first wife, this is the second Mrs Johnson.Rzeczowniki własne nie występują zwykle w liczbie innej niż ta, do której zostały pierwotnie przypisane. Gdy taki rzeczownik jest w liczbie pojedynczej, nie występuje on w liczbie mnogiej, a gdy jest w liczbie mnogiej, to nie występuje w liczbie pojedynczej. Porównaj poniższe przykłady:

Indonesia – Indonesias,
the West Indies – a West Indy.


Istnieją jednak wyjątki od powyższej reguły, które podajemy poniżej:Przy nazwach własnych używać można różnych tytułów, imion, stopni, itd. Poniżej podajemy przykłady takich tytułów:

a) tytuły naukowe:


b) stopnie np. wojskowe:


c) tytuły grzecznościowe:


d) tytuły szlacheckie:


e) tytuły polityczne, klerykalne oraz prawne:

Jacek WoźniakKomentarze:02011-06-10 12:10:54
Nowy komentarz