Przymiotnik może również występować w złożeniach z przyimkiem. Przykłady takich złożeń podajemy w tabelce poniżej.

Rodzaj złożenia

Przykładowe użycie

przymiotnik + about

annoyed about rozdrażniony, poirytowany czymś

concerned about zaniepokojony czymś

mad about wściekły o coś

przymiotnik + at

adept at być mistrzem w robieniu czegoś

good at dobry w robieniu czegoś

hopeless at beznadziejny w robieniu czegoś

pleased at zadowolony z czegoś

przymiotnik + by

amused by rozbawiony czymś

distressed by zasmucony/przygnębiony czymś

unaffected by nienaruszony przez coś

przymiotnik + for

greedy for żądny czegoś

responsible for odpowiedzialny za

sorry for przepraszający

przymiotnik + from

alienated from wyobcowany, wyalienowany

different from różny od

distinct from odmienny od

free from wolny od

removed from usunięty

przymiotnik + in

covered in pokryty

dressed in ubrany w

engaged in zaangażowany w

interested in zainteresowany czymś

przymiotnik + of

afraid of bojący się czegoś

ashamed of wstydzący się czegoś

aware of mający świadomość czegoś

distrustful of nieufny w stosunku do

full of pełen

proud of dumny z kogoś/czegoś

scared of bojący się kogoś/czegoś

przymiotnik + on/upon

based on oparty na

dependent on zależny od kogoś/czegoś

keen on zapalony do czegoś

przymiotnik + to

accustomed to być przyzwyczajony do

allegric to uczulony na

good to dobry dla

inferior to gorszy od

nice to miły/uprzejmy dla

prone to podatny na

przymiotnik + towards

friendly towards przyjazny w stosunku do kogoś/czegoś

inclined towards skłaniający się ku

przymiotnik + with

careful with ostrożny z czymś

disappointed with zawiedziony czymś/kimś

fed up with mający dość czegoś/kogoś

happy with zadowolony z czegoś/kogoś

satisfied with usatysfakcjonowany czymś/kimś

skilful with sprawny, zręczny

przymiotnik + porównanie z użyciem as lub than

the same as last time taki sam jak poprzednim razem

different than yesterday inny niż wczoraj

Przykłady użycia:

I’m concerned about his behavior.
Martwi mnie jego zachowanie.

I’m concerned about his behavior.
Martwi mnie jego zachowanie.

I’m pleased at what I saw.
Jestem zadowolony z tego, co ujrzałem.

He seems to be completely unaffected by the incident.
To wydarzenie wydaje się nie mieć w ogóle na niego wpływu.

Who is responsible for this mess?
Kto odpowiada za ten bałagan?

People are always amused by his jokes.
Ludzie są zawsze rozbawieni jego dowcipami.

I’m sorry for being late.
Przepraszam za spóźnienie.

He seems to be alienated from the rest of the group.
On wydaje się być wyobcowany od reszty grupy.

We are interested in buying this car from you.
Jesteśmy zainteresowani odkupieniem od pana tego samochodu.

Why is the table covered in sand?
Dlaczego stół jest pokryty piaskiem?

I’m afraid of spiders.
Boję się pająków.

This is based on a true story.
To jest oparte na prawdziwej historii.

My sister is allergic to cats.
Moja siostra jest uczulona na koty.

He was very friendly towards us.
On był bardzo przyjazny w stosunku do nas.

I am disappointed with you, young man.
Zawiodłam się na tobie, młody człowieku.

Just like the last time, he was late.
Spóźnił się tak samo jak ostatnio.

P.D.2010-10-10 19:51:20