Bezokolicznik jest najprostszą formą czasownika. Forma bezokolicznika zwykle poprzedzona jest przez słowo to; bezokolicznik bez słowa to występuje w czasie teraźniejszym prostym Present Simple, a także w trybie rozkazującym. Można zatem powiedzieć, że w języku angielskim mamy do czynienia z dwiema formami bezokolicznika: bezokolicznikiem poprzedzonym przez wyraz to (infinitive) oraz bezokolicznikiem bez to (bare infinitive).
P.D.2010-08-13 12:11:39

Zastosowanie bezokolicznika

P.D. Poziom: A1 2010-08-13 12:14

Bezokolicznik bez to (bare infinitive)

P.D. Poziom: A2 2010-08-13 13:04