Niektóre czasowniki angielskie są podobne do siebie w pisowni lub znaczeniu, dlatego też mogą one przysparzać wiele trudności osobom uczącym się tego języka. Za przykład mogą posłużyć takie pary czasowników jak make – do lub lay – lie, mają one podobne do siebie znaczenie, ale stosuje się je do opisywania różnych sytuacji lub czynności. Takie pary czasowników są znane jako false synonyms.
P.D.2010-08-13 14:42:48

Make vs Do

Różnice w użyciu czasowników make i do.
P.D. Poziom: A1,A2,B1,B2 2010-08-13 14:57

Have vs Take

Niektóre czynności możemy opisywać zamiennie za pomocą have jak i take.
P.D. Poziom: A1,A2,B1,B2 2010-08-13 15:02

Speak vs Talk

P.D. Poziom: B1 2010-08-13 15:06

Inne czasowniki sprawiające trudność

P.D. Poziom: B2 2010-08-13 15:09

Pary przeciwstawne (opposite pairs)

P.D. Poziom: B1 2010-08-13 15:20