W języku angielskim istnieje wiele sytuacji, kiedy musimy dokonać wyboru pomiędzy bezokolicznikiem, a formą czasownika zakończonego na –ing.

Choć błędne użycie tych form rzadko kiedy prowadzi do niezrozumienia wypowiedzi, to jednak częste pomyłki znaczenie obniżają poziom językowy danej wypowiedzi.
P.D.2010-08-13 10:06:17

Czasowniki po których występuje bezokolicznik

P.D. Poziom: A1 Komentarze:02010-08-13 10:18

Czasowniki, po których stosuje się konstrukcję: czasownik + bezokolicznik

P.D. Poziom: B1 Komentarze:02010-08-13 11:14

Inne konstrukcje z bezokolicznikiem

P.D. Poziom: B1 Komentarze:02010-08-13 11:23

Czasowniki po których występują formy czasowników z końcówką -ing

P.D. Poziom: B1 Komentarze:02010-08-13 11:28

Inne konstrukcje z czasownikami -ing

P.D. Poziom: A1 Komentarze:02010-08-13 11:37

Bezokolicznik czy -ing?

ing
P.D. Poziom: B2,C1 Komentarze:22010-12-08 12:23

Czasowniki obserwacji i percepcji (sense verbs)

P.D. Poziom: B2 Komentarze:02010-08-13 11:44

Inne formy bezokolicznika i czasownika -ing

P.D. Poziom: B2 Komentarze:02010-08-13 11:57