|

Both

A2

Słówko both odpowiada określeniu „obydwoje” lub „obydwaj”, np.

Both (of) my parents love me very much.
Oboje moi rodzice bardzo mnie kochają.

B1

Jako że both wskazuje na dwie osoby/dwa przedmioty, nie może ono być modyfikowane żadnym innym słowem oznaczającym liczbę np.

All both of her kids ate strawberry ice-creams yesterday.

Przed rzeczownikiem z określnikiem (np. the, my, these), użycie zarówno both jak i both of jest poprawne, np.

Both (of) these bananas are bad.
Oba te banany są niedobre.

Chris has just eaten both (of) the sandwiches.
Chris właśnie zjadł obie kanapki.

 

Przedimek the albo zaimki dzierżawcze są jednak często opuszczane w konstrukcjach z both – nie wpływa to na znaczenie zdania, ani na jego poprawność gramatyczną.

Porównaj:

Chris has just eaten both sandwiches.
Chris właśnie zjadł obie kanapki.
Chris has just eaten both of sandwiches.

 

Użycie the przed both jest niedopuszczalne, np.

both the apples 
the both apples

both the girls
the both girls

 

W przypadku zaimków osobowych, używa się konstrukcji both of + us/you/them. Konstrukcja ta może pełnić funkcję podmiotu albo dopełnienia, np.

Both of us should visit aunt Sophie.
Oboje powinniśmy odwiedzić ciocię Sophie.

Aunt Sophie invited both of us.
Ciocia Sophie zaprosiła nas oboje.

 

Po zaimku w funkcji dopełnienia można użyć both, niemniej jednak taka konstrukcja nie jest używana przy udzielaniu krótkich odpowiedzi oraz po czasowniku be, np.

Aunt Sophie invited us both.
Ciocia Sophie zaprosiła nas oboje.

'Whom did Aunt Sophie invite?' 'Both of us'
„Kogo zaprosiła ciocia Sophie?” „Nas oboje”
Who did aunt Sophie invite?” „Us both”

'Who ate the cake? James or Cheryl?' 'It was both of them.'
„Kto zjadł ciasto? James czy Cheryl?” „Oboje.”
„Who ate the cake? James or Cheryl?” „Them both”

B2

Jeżeli both odnosi się do podmiotu zdania, może być ono zestawione z czasownikiem w centralnej pozycji, tj. pomiędzy podmiotem a dopełnieniem, np.

They canboth play the piano.
Oboje potrafią grać na pianinie.

My parents both work for the government.
Moi oboje rodzice pracują dla rządu.

 

 

Konstrukcję both...and zarówno...i często używa się w taki sposób, aby takie same części mowy pojawiły się zarówno po both i and, np.

Jo is both prettyand intelligent.
Jo jest zarówno piękna i inteligentna. (przymiotniki)

I've seen both my boyfriend andhis mum.
Spotkałam się i z moim chłopakiem, i z jego mamą. (rzeczowniki)

They can both swim and ski.
Potrafią i pływać, i jeździć na nartach. (czasowniki)

 

W mowie potocznej używa się wyrażenia the both of us, np.

I'm sure they invited the both of us.
Jestem przekonany, że zaprosili nas oboje.

Bardziej powszechną formą byłoby:

I'm sure they invitied the two of us.
I'm sure they invitied both of us.

P.D.2010-10-17 23:23:35
Wczytywanie danych...