Cambridge ESOL

Aleksandra Wereszczyńska2010-08-09 13:51

IELTS

International English Language Testing System (IELTS) to standaryzowany, międzynarodowy test sprawdzający umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Obecnie, według danych szacunkowych, przeprowadza się 1,4 miliona testów rocznie, co daje egzaminowi IELTS mocną pozycję wśród innych systemów egzaminacyjnych i pozwala zakładać, iż utrzyma on swoją pozycję.
Rafał Bielec2010-08-19 10:03

TOEFL

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) jest egzaminem językowym organizowanym przez EDUCATIONAL TESTING SERVICE, którego celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia języka angielskiego i posługiwania się nim w środowisku akademickim.
Rafał Bielec2010-09-24 20:29