Jednym z bardzo przydatnych zwrotów w języku angielskim jest after all, który często myli się z polskim w końcu. Przyjrzyjmy się więc, co dokładnie oznacza i jakie zajmuje miejsce w zdaniu.

Zwrot after all
ma dwa podstawowe znaczenia. Pierwszym z nich jest: pomimo tego, co zostało powiedziane wcześniej, natomiast drugim – w przeciwieństwie do tego, czego oczekiwano.

Zwrot after all najczęściej występuje na końcu wypowiedzi, np.:

Yesterday I told him I would help him, but I can’t after all.
Wczoraj powiedziałem mu, że mu pomogę, ale – pomimo tego, co mówiłem wcześniej – nie mogę.

Tim expected to pass his exam, but he failed it after all.
Tim oczekiwał, że zda egzamin, ale – w przeciwieństwie do tego, czego się spodziewał – nie zdał go.


Innym znaczeniem zwrotu after all jest: nie możemy zapominać, że… W tym znaczeniu wyrażenie after all wprowadza argument lub powód, o którym zapomniano lub którego nie wzięto pod uwagę. W takim znaczeniu zwrot ten może występować zarówno na początku, jak i na końcu zdania.

Of course I’m sad. After all, my girlfriend left me.
Oczywiście jestem smutny. Nie zapominajmy, że rzuciła mnie dziewczyna. (dosłowne tłumaczenie)
Oczywiście jestem smutny. W końcu rzuciła mnie dziewczyna. (wolne tłumaczenie)Let’s go help Tom. Somebody’s got to do it, after all.
Pomóżmy Tomowi. Nie zapominajmy, że ktoś musi to zrobić. (dosłowne tłumaczenie)
Pomóżmy Tomowi. Ktoś przecież musi to zrobić. (wolne tłumaczenie)Musimy również wiedzieć, że after all NIE OZNACZA ostatecznie ani w końcu.

The horrible movie was over and we finally went home.
Okropny film się skończył i w końcu poszliśmy do domu.
The horrible movie was over and we after all went home.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-05-24 12:00:42
Nowy komentarz