No doubt jest jednym ze zwrotów angielskich, które mogą przysporzyć problemów nie tylko tym, którzy z czasownikiem doubtspotykają się po raz pierwszy, ale także tym, którzy znają ten czasownik oraz gramatykę języka angielskiego. Dlaczego?

Znając znaczenie czasownika to doubt (pol. wątpić), a także podstawowe zasady tworzenia negacji w języku angielskim, można by wnioskować, że zwrot no doubt oznacza bez wątpienia lub też na pewno. W rzeczywistości jednak no doubt to odpowiednik polskich wyrażeń prawdopodobnie oraz jak sądzę.

Spójrzmy na poniższe zdania:

No doubt it’ll be hot tomorrow.
Jak sądzę, jutro będzie gorąco.

I’ve got a cold, no doubt. I need to go see a doctor.
Jak sądzę, jestem przeziębiona. Muszę iść do lekarza.


Aby wyrazić, że coś jest pewne, użyjemy poniższych zwrotów:

there is no doubt that (nie ma wątpliwości iż – zwrot formalny),

without any doubt (bez wątpienia – zwrot formalny),

certainly/definitely (z całą pewnością).Przyjrzyjmy się więc poniższym poprawnym i niepoprawnym zdaniom:

There is no doubt that the environment is more and more polluted.
Nie ma wątpliwości, że środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone.
No doubt the environment is more and more polluted.

He’s definitely the best available specialist.
Z całą pewnością jest najlepszym dostępnym specjalistą.
He’s no doubt the best available specialist.

Podobnym, lecz bardziej formalnym zwrotem od no doubt, jest doubtless. Jeżeli natomiast chcielibyśmy użyć wyrażenia podobnego do: there is no doubt that, to w tym celu możemy posłużyć się przysłówkiem undoubtedly.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-07-15 12:00:51
Nowy komentarz