Czasownik have jest jednym z podstawowych czasowników w języku angielskim, którego umiejętność zastosowania jest niezbędna, aby sprawnie posługiwać się językiem. Czasownik ten, podobnie jak do i be, pełni dwie funkcje: leksykalną i posiłkową.
P.D.2010-08-12 19:48:34

Funkcja leksykalna czasownika have

P.D. Poziom: A1,A2 Komentarze:02010-11-17 14:23

Have got

Dowiesz się tutaj, kiedy należy używać czasownika have z got.

P.D. Poziom: A2,B1,B2,C1 Komentarze:02010-11-17 14:46

Konstrukcje have + rzeczownik

P.D. Poziom: B1 Komentarze:02010-08-12 20:44

Czasownik have w funkcji posiłkowej

P.D. Poziom: B1,B2,C1 Komentarze:02010-08-12 20:53

Have you (got)/Do you have

ń have
P.D. Poziom: A2 Komentarze:02010-11-17 15:06

Czasownik have jako czasownik modalny

P.D. Poziom: A1-C2 Komentarze:02010-08-12 21:05

Czasownik have a strona bierna

P.D. Poziom: B2 Komentarze:02010-08-12 21:07

Pominięcie have w pytaniach

Możliwe jest pominięcie podmiotu i czasownika have w pytaniach.
P.D. Poziom: B2 Komentarze:02010-09-25 20:23

Alternatywa czasownika have: of, with i without

Znaczenie czasownika have można oddać za pomocą pewnych przyimków…

P.D. Poziom: B1 Komentarze:02010-09-25 17:58