Czasownik have nie jest używany w stronie biernej, np.

A fast car is had by David.

David has a fast car. David ma szybki samochód.

Więcej na ten temat w sekcji Strona bierna (passive voice).

P.D.2010-08-12 21:07:16