Formy have z got są rzadziej używane w czasie przeszłym, np.

Tom had got chicken pox last month.
Tom had chicken pox last month. W zeszłym miesiącu Tom chorował na ospę wietrzną.

Forma ta jest mniej popularna w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, szczególnie w pytaniach i przeczeniach.

W bardzo potocznej mowie w amerykańskiej odmianie angielskiego opuszcza się przed got końcówkę ‘ve (ale nie ‘s), np.

You got a problem. Masz problem.

B2


Have got jest także formą czasownika get w czasie Present Perfect; może oznaczać: has become stać się, has obtained uzyskać, has received otrzymać. Dla porównania:

Julie’s got a degree in history and works as a history teacher.
Julie posiada stopień naukowy z historii i pracuje jako nauczycielka.

Julie’s just got a degree in history and hopes to work as a history teacher.
Julie właśnie uzyskała stopień naukowy z historii i ma nadzieję pracować jako nauczycielka historii.

Have got można używać w formie bezokolicznika w czasach zaprzeszłych (Perfect), ale nie w znaczeniu ‘posiadać’. Dla porównania:

I hope to have gotten my new flat by May.
Mam nadzieję, że do maja będę miała swoje nowe mieszkanie.

B2


Formy had got używa się w znaczeniu had obtained/had received uzyskać/otrzymać, np.

She’d gotten a good review of her latest book.
Otrzymała dobrą recenzję za swoją ostatnią książkę.

C1


W amerykańskiej odmianie angielskiego zamiast formy have got w znaczeniu ‘stać się/uzyskać’ można używać formy have gotten, np.

The behaviour of young people has gotten worse in recent years. W ostatnich latach zachowanie młodych ludzi pogorszyło się.

B1


Formy have got
nie używa się:

 • opisując czynności, np. Can you answer the door? I’ve got a shower.
  Can you answer the door? I’m having a shower. Możesz otworzyć drzwi? Biorę prysznic.
 • w pytaniach rozłącznych (question tags), np.You have got a girlfriend, haven’t you got?
  You have got a girlfiend, haven’t you? Masz dziewczynę, prawda?
 • udzielając krótkich odpowiedzi, np.‘Have you got a car?’ ‘No, I haven’t’ got.’
  ‘Have you got a car?’ ‘No, I haven’t’ „Masz samochód?” „Nie, nie mam”.
 • z czasownikiem used to, np.We used to have got three cats.
  We used to have three cats. Mieliśmy trzy koty.

W poniższej tabeli przedstawiono sytuacje, w których używa się formy have got oraz have.

have gothave
mowa potocznamowa potoczna/język formalny
charakterystyczna dla brytyjskiej odmiany angielskiegoużywana w każdej odmianie języka angielskiego
głównie odmiana w czasie teraźniejszymodmiana we wszystkich czasach
brak interpretacji powtarzającej się czynnościinterpretacja powtarzającej się/ niepowtarzającej się czynności
P.D.2010-11-17 14:46:35