Czasownik have może pełnić funkcję czasownika modalnego, a mianowicie have to.

Więcej na ten temat w sekcji Czasowniki modalne (modal verbs).

P.D.2010-08-12 21:05:38