W języku angielskim występuje duża grupa czasowników, które wymagają bezokolicznika z to. W poniższej tabelce znajdują się najpopularniejsze z tych czasowników.

afford móc sobie pozwolić na coś,

agree zgodzić się,

aim dążyć do zrobienia czegoś,

appear wydawać się,

arrange** ustalić; umówić,

ask* zapytać,

attempt próbować; usiłować,

beg* błagać,

campaign** poprowadzić kampanię,

care dbać,

choose wybrać,

consent zgodzić się coś zrobić,

dare rzucić wyzwanie komuś aby coś zrobić,

decide zadecydować,

demandżądać,

deservezasługiwać,

expect* oczekiwać,

failnie zrobić czegoś,

fightwalczyć,

forget zapominać,

guarantee gwarantować,

happen stać się,

help* pomóc,

hesitate wahać się,

hopemieć nadzieję.

intend* zamierzać coś zrobić,

long** tęsknić za kimś, za czymś,

manage dać sobie radę; dać radę coś zrobić,

need* potrzebować,

neglectnie zrobić czegoś przez zaniedbanie,

offeroferować,

pauseprzerwać,

plan** zaplanować,

prepareprzygotować,

pretend udawać,

promise obiecać,

propose proponować,

prove udowadniać,

refuse odmówić,

seem wydawać się,

swear przysięgać,

tend skłaniać się,

threaten grozić,

trouble* przeszkodzić,

trypróbować,

undertakepodjąć,

vowślubować,

wait** czekać,

want chcieć,

wish* chcieć lub pragnąć coś zrobić,

yearn bardzo pragnąć coś zrobić.


* Czasowniki te mogą mieć również dopełnienie występujące przed bezokolicznikiem, np.

I don’t really expect her to find a job.Nie spodziewam się, żeby ona znalazła pracę.

B2

** Dodatkowo po czasownikach takich, jak: arrange, campaign, long, plan czy wait używamyprzyimka for przed konstrukcją: dopełnienie + bezokolicznik, np.

She spent ages waiting for him to marry her. Czekała wieki, aby on się z nią ożenił.

C1


Jeśli w brytyjskiej odmianie języka angielskiego po takich czasownikach, jak: deserve zasługiwać, need potrzebować i require wymagać zastosujemy czasownik zakończony na -ing, to zdanie będzie miało wydźwięk strony biernej. Struktury tego typu częściej stosuje się w brytyjskiej niż w amerykańskiej odmianie języka angielskiego. Przykład:

I don’t think his book deserves reading. (=deserves to be read.) Nie wydaje mi się, że jego książka zasługuje na to, aby ją przeczytać.

B2


Istnieje również grupa czasowników, po których występuje bezokolicznik, ale tylko wtedy, gdy poprzedza go dopełnienie. Niektóre spośród tych czasowników znajdują się w poniższej tabeli.

advice

doradzić

allow

pozwolić

cause

sprawić

command

rozkazać

compel

zmusić

encourage

zachęcać

forbid

zabronić

force

zmusić

get

zmusić kogoś do zrobienia czegoś

instruct

poinstruować

invite

zaprosić

leave

pozostawić komuś zrobienie czegoś

oblige

zobowiązywać kogoś/coś

order

rozkazać

permit

zezwolić

persuade

przekonywać

recommend

polecić

remind

przypomnieć

request

poprosić kogoś o zrobienie czegoś

teach

uczyć

tell

powiedzieć

tempt

kusić

urge

zalecić; nakłonić

warn

ostrzec

B2


Zauważ, że przy takich czasownikach, jak: let pozwolić, make zmusić (kogoś) do zrobienia (czegoś), see zobaczyć, hear usłyszeć i help pomóc obowiązują inne zasady. Mianowicie te czasowniki wymagają dopełnienia i bezokolicznika bez to (bare infinitive), np.

My parents let us go to the party. Moi rodzice pozwolili nam pójść na imprezę.
He made me clean the dishes. Zmusił mnie do umycia talerzy.
Did you hear a child’s scream? Słyszałaś, jak krzyczy dziecko?

P.D.2010-08-13 11:14:23