Czasownik rent może słusznie kojarzyć się z polskim wynajmować. Pamiętajcie jednak, że poza rent istnieją również inne angielskie czasowniki o podobnym znaczeniu – hire i let. Przyjrzyjmy się więc im z bliska.

Czasowniki hire, rent oraz let mają odmienne znaczenie w zależności od tego, czy używane są w brytyjskiej, czy w amerykańskiej odmianie angielskiego.


źródło: www.creativitaepartners.com

I would like to rent this flat for a year.
Chciałabym wynająć to mieszkanie na rok.

You can hire/rent this car for the weekend.
Mogą państwo wynająć ten samochód na weekend.


  • W amerykańskiej odmianie angielskiego rent używa się, by poinformować zarówno o krótszym, jak i dłuższym okresie wynajmowania czegoś. Jeśli zaś chodzi o czasownik hire, to w języku amerykańskim używa się go w znaczeniu zatrudniać.

I want to rent a car. (AmE.)
I want to rent/hire a car. (BrE.)
Chcę wypożyczyć samochód.

I can’t hire you, I’m sorry. (AmE.)
Przykro mi, ale nie mogę pana zatrudnić.

The shop on the other side of the street hires out/rents out costumes.
Sklep po drugiej stronie ulicy wypożycza kostiumy.

W brytyjskiej odmianie angielskiego zamiennie z rent out można również używać czasownika let, np.

He let/rented out the flat to some students.
Wynajął mieszkanie jakimś studentom.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-05-13 12:00:47
Nowy komentarz