W języku angielskim istnieją dwa słowa odpowiadające polskiemu przymiotnikowi chory – są to ill oraz sick. Mimo, że oba oznaczają to samo, nie zawsze powinno się je używać zamiennie. Dlaczego?

Główna różnica pomiędzy przymiotnikami ill a sick polega na tym, że słowo ill jest charakterystyczne dla brytyjskiej odmiany angielskiego, a w języku amerykańskim występuje bardzo rzadko i tylko w języku formalnym. Naturalniejszym słowem dla języka amerykańskiego jest sick.

He was so ill/sick that he didn’t go to school.
Był tak chory, że nie poszedł do szkoły.
(ill w wersji brytyjskiej, sick w amerykańskiej)


My mother is very ill/sick so I have to take care of her.
Moja matka jest bardzo chora, więc muszę się nią opiekować.
(ill w wersji brytyjskiej, sick w amerykańskiej)Zarówno w angielskiej odmianie amerykańskiego, jak i w brytyjskiej przymiotnika sick można użyć, gdy po przymiotniku następuje rzeczownik. Przymiotnik ill nie występuje bowiem przed rzeczownikami.

Tony is taking care of his sick brother and hopes he’ll be better soon.
Tony opiekuje się swoim chorym bratem i ma nadzieję, że niedługo wyzdrowieje.

We‘ll have to fly to the US to look after our sick grandmother.
Będziemy musieli polecieć do Stanów, żeby zaopiekować się naszą chorą babcią.W połączeniu z czasownikiem być zwrot to be sick oznacza, że ktoś wymiotuje, np.:

He drank too much as usual so he was sick.
Jak zwykle za dużo wypił, więc wymiotował.

I must have eaten something stale because I was sick in the night.
Chyba zjadłam coś nieświeżego, ponieważ w nocy wymiotowałam.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-04-29 12:00:34
Nowy komentarz