Ze względu na pozorne podobieństwo słów actual i actually, uczący się angielskiego stosują je zamiennie lub tłumaczą je na polski jako aktualnie. W jednym i w drugim przypadku popełniają błąd. Dlaczego?


Actual jest przymiotnikiem, którego polskim odpowiednikiem jest prawdziwy.
Actually jest przysłówkiem oznaczającym naprawdę,w rzeczywistości.


This closet is very heavy.’ ‘Yes, the actual weight is 100 kg.’
Ta szafa jest bardzo ciężka”. „Tak, jej rzeczywista waga to 100 kg”.

Did you enjoy Tim’s party?’ Actually, it was horrible.’
Dobrze bawiłeś się na imprezie u Tima?” „Tak naprawdę to było strasznie”.They were so happy they actually bought a round of drinks for everybody.
Byli tak szczęśliwi, że naprawdę postawili każdemu kolejkę drinków.

The girl said she was 20 but – can you believe it! – her actual age was 15.
Dziewczyna twierdziła, że ma 20 lat, ale – uwierzysz w to? – tak naprawdę miała 15 lat.The man was supposed to arrive at noon but the actual time of his arrival was 1 p.m.
Mężczyzna miał przyjechać w południe, ale w rzeczywistości przyjechał o 13:00.

Gary, is that you?’ ‘Actually, my name’s Jack.’
Gary, czy to ty?” „Tak naprawdę to mam na imię Jack”.Jacek WoźniakKomentarze:02011-05-11 12:00:51
Nowy komentarz