Ucząc się języka angielskiego, bardzo często porównujemy przyswajane zasady lub słowa z językiem polskim. W niektórych przypadkach takie porównywanie języków może być pomocne, w innych – wręcz przeciwnie – może wprowadzić nas w błąd. Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez Polaków jest tłumaczenie słów eventual oraz eventually jak polskie ewentualnie.

Choć słowa te wydają się do siebie bardzo podobne, to w rzeczywistości nie mają ze sobą wiele wspólnego.


Spójrzmy zatem na poniższe przykłady:

The race was very tough but luckily the Polish athlete was the eventual winner.
Wyścig był bardzo ciężki, ale na szczęście polski atleta był ostatecznym zwycięzcą.

Although the American player won, he was disqualified for doping so the eventual winner was the player who took second place.
Pomimo tego, że wygrał zawodnik amerykański, został on zdyskwalifikowany za doping, a więc ostatecznym zwycięzcą był zawodnik, który zajął drugie miejsce.

It took him a lot of time but he eventually he found a job.
Zajęło mu to dużo czasu, ale w końcu znalazł pracę.

My computer seemed to have broken down but I eventually got it running.
Wydawało się, że mój komputer się zepsuł, ale w końcu udało mi się go uruchomić.


Jak zatem powiedzieć ewentualnie po angielsku? Otóż istnieje mnóstwo słów, za pomocą których możemy wyrazić prawdopodobieństwo. Te słowa to na przykład:


Spójrzmy więc na poniższe poprawne i niepoprawne zdania:

We want to attract new possible customers but it’ll be hard.
Chcemy przyciągnąć nowych potencjalnych klientów, ale będzie to trudne.
We want to attract eventual new customers but it’ll be hard.


If you really want this, I might be able to help you.
Jeśli naprawdę tego chcesz, być może będę w stanie tobie pomóc.
If you really want this, I’ll eventually help you.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-04-20 12:00:36
Nowy komentarz