Inwersja, jako jedno z trudniejszych zagadnień gramatyki języka angielskiego, spędza sen z powiek wielu osobom próbującym się go nauczyć. Czym jest i w jakich sytuacjach konieczne jest zastosowanie szyku przestawnego?

Inwersja (ang. inversion), czyli szyk przestawny zdania, to jedno z trudniejszych zagadnień gramatycznych języka angielskiego. Jest tak dlatego, że poza koniecznością zmiany naturalnej kolejności wyrazów w wypowiedzi, musimy pamiętać, w jakich sytuacjach w ogóle korzysta się z inwersji oraz jakie słowa i zwroty wymagają jej zastosowania. W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym tematem.

Stosując inwersję w najprostszym przypadku, dokonujemy po prostu zamiany miejsca podmiotu i orzeczenia w zdaniu. Zjawisko to w języku angielskim pojawia się dosyć często i przede wszystkim dotyczy tworzenia pytań, np.:
Are you OK?
Czy wszystko z tobą w porządku?


Poza inwersją rozumianą jako przestawny szyk zdania pytającego, w języku angielskim istnieje również inny rodzaj inwersji – inwersja stylistyczna, używana głównie w wypowiedziach formalnych. Stosuje się ją zwłaszcza wtedy, gdy chce się podkreślić część swojej wypowiedzi, która w innym wypadku może umknąć czytelnikowi lub rozmówcy. Pojawiające się na początku zdania słowa i zwroty, które wymagają od nas zastosowania inwersji stylistycznej, to m.in.:


a) never (pol. nigdy), rarely (pol. rzadko) i seldom (pol. rzadko), np.:(Najważniejszą informacją w zdaniu jest fakt, że okazja do rozmów nadarza się rzadko.)


I have never met such an arrogant man. (naturalny szyk zdania)
Never have I met such an arrogant man. (szyk przestawny)
Nigdy nie poznałem bardziej aroganckiego mężczyzny.
(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że takiego mężczyzny osoba mówiąca nie spotkała nigdy wcześniej.)


You rarely see such kind people in here. (naturalny szyk zdania)
Rarely do you see such kind people in here. (szyk przestawny z wykorzystaniem operatora do)
Rzadko można tutaj zobaczyć tak miłych ludzi.
(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że okazja do spotkania takich ludzi nadarza się rzadko.)b) wyrażenia z no lub not, np. no sooner…than… (pol. ledwo…), not until (pol. nie dopóki…), on no condition (pol. pod żadnym warunkiem), under no circumstances (pol. w żadnych okolicznościach):(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że dana osoba znalazła sobie nowego faceta tak szybko.)


They didn’t hire him again until they realized the mistake. (naturalny szyk zdania)
Not until they realized the mistake, did they hire him again. (szyk przestawny z wykorzystaniem operatora did)
Nie zatrudnili go z powrotem, dopóki nie zdali sobie sprawy z błędu.
(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że daną osobę zatrudniono ponownie tak późno.)


You will not go to that party! (naturalny szyk zdania)
On no condition will you go to that party! (szyk przestawny)
Pod żadnym warunkiem nie pójdziesz na to przyjęcie!
(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że dana osoba w żadnym wypadku nie może pójść na przyjęcie.)


I will never allow such behavior! (naturalny szyk zdania)
Under no circumstances will I allow such behavior! (szyk przestawny)
W żadnych okolicznościach nie zgodzę się na takie zachowanie!
(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że takie zachowanie w żadnym wypadku nie jest dozwolone.)  1. wyrażenia z przysłówkami barely (pol. ledwo) i hardly (pol. ledwo), np. barely…when… (pol. ledwo…a już…), hardly…when… (pol. ledwo…a już…):(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że problem pojawił się tak szybko.)


I hardly noticed him when he sat in my chair. (naturalny szyk zdania)
Hardly did I notice him when he sat in my chair. (szyk przestawny z wykorzystaniem operatora did)
Ledwo go zauważyłem, a już usiadł w moim fotelu.
(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że dana osoba usiadła w fotelu tak szybko.)  1. zwroty z przysłówkiem only (pol. gdy, dopiero), np. only after (pol. dopiero, gdy…), only then (pol. dopiero wtedy…):(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że dane osoby zdały sobie sprawę z niebezpieczeństwa tak późno.)


He couldn’t start his life all over again until then. (naturalny szyk zdania)
Only then could he start his life all over again. (szyk przestawny)
Dopiero wtedy mógł zacząć życie od nowa.
(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że dana osoba mogła zacząć nowe życie tak późno.)e) wykrzyknienia takie, jak here i there, np:(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że solenizant właśnie przybył.)


My lovely son goes right there! (naturalny szyk zdania)
There goes my lovely son! (szyk przestawny)
Oto idzie mój cudowny synek!
(Najważniejszą informacją w tym zdaniu jest to, że synek osoby mówiącej właśnie przybył.)

Jacek WoźniakKomentarze:02012-01-30 12:00:20
Nowy komentarz