Chcąc dokładniej opisać osobę, rzecz lub miejsce, w języku angielskim można skorzystać z tzw. appositives. Jak tworzy się wypowiedzi z tą konstrukcją i jak wpływa ona na ich znaczenie?

Appositives to rzeczownikowe konstrukcje gramatyczne, za pomocą których możemy w języku angielskim dookreślić inny rzeczownik lub zaimek, dodając dodatkowe informacje na jego temat. Appositives pojawiają się w bezpośrednim sąsiedztwie słów, które dookreślają, lecz zawsze oddzielone są od reszty zdania przecinkami, nawiasami lub myślnikami. Mogą być do wypowiedzi wprowadzane frazami: for example (pol. na przykład), namely (pol. mianowicie), that is (pol. to jest, to znaczy):

The man, a famous movie star, got into some problems with the law.
Mężczyzna, znany gwiazdor filmowy, miał jakieś kłopoty z prawem.

During the lecture, Tom – the well known prankster – made a stupid joke.
Podczas wykładu Tom – znany kawalarz – zrobił głupi dowcip.

The project (one of the biggest ones in history) turned out to be a failure.
Projekt (jeden z największych w historii) okazał się porażką.

Sparky, my dog, is a very good friend of mine.
Sparky, mój pies, jest dla mnie bardzo dobrym przyjacielem.

Jane – my sister got married last year.
Jane – moja siostra – wyszła za mąż w zeszłym roku.

Mr. Jones, that is my neighbor, asked me for help.
Pan Jones, to znaczy mój sąsiad, poprosił mnie o pomoc.


Znajomość zasad stosowania appositives bardzo przydaje się przy tworzeniu wypowiedzi w formie pisemnej. Korzystanie z nich nie tylko dowodzi wysokiego poziomu wiedzy o gramatyce języka angielskiego, ale także urozmaica przekazywane przez nas treści. Jak zawsze należy jednak uważać, by nie używać appositives zbyt często, gdyż da to efekt odwrotny i szybko znudzi naszego czytelnika.

Jacek WoźniakKomentarze:02012-06-01 12:30:54
Nowy komentarz