Forget about the boring Nokia or Samsung as a phone, if one wants status, then one should go for a Vertu phone. These phones are considered to be some of the most expensive phones in the world. Unlike the more boring Motorola, these phones are made with everything from diamonds to other precious stones. You can even find parts made from gold. Wow! Imagine one can get a gold tooth, as well as a gold phone. The phone is not bulky and has a nice slim shape that just fits into the palm of the user’s hand.

This amazing piece of human engineering is actually a subsidiary of another very well known firm – Nokia. The aim of this company is to provide customers with the phone equivalent of the very cheap Rolex, IWC or Patek Philippe. The weird thing about these phones is that the cheapest one sells for the very low price of $6300. Small change, right? Well, it is, considering the price of the most expensive one is round about $310 000. Even Paris Hilton would have problems paying for this thing. Why is it that people are buying such expensive toys? Surely it is just the status behind having such a great, expensive icon. Well, according to the manufacturers you would be getting great quality. Considering what these phones are made of, you better be. For example, some of the higher range phones actually have sapphires for their screens. It would be a novel way to propose to one’s girlfriend- give her a sapphire and gold phone instead of a ring. Although one might never know how she will take it. The bearings of these phones are made with 100% real rubies, therefore a Vertu phone will last and last.

There are plenty of Vertu phones on the market, and each have a unique price tag that goes with them. The cheapest on the market, is the Constellation model, and sells at the very cheap price of $6300, or to put it in another context, perhaps a huge chunk out of a bond payment. This model only comes in the standard color of black. If one would like to go for a more colorful phone, then think about going for the Ascent Ti line of phones. These standard lines of phones come in orange, red, black and brown. If one would like even brighter colors, then there are the special editions, which come in white, azure blue and pink. The summer collection is even wilder, with colors ranging from white to strawberry red. The standard Ascent is no longer on the market though, having made way for the Ascent Ti. The other types of Vertu phones include the Ayxta and, of course, the most expensive phone in the world, the Signature Diamond. This phone comes with the incredible price of $310 000. This phone is made from gold, leather, has the famous ruby bearings and is studded with diamonds. This is not a phone that one should take into the dodgy side of town.

Each individual phone is actually handmade in a factory in Church Crookham, Hampshire, England. The company itself is situated in the United Kingdom and has offices in Paris, New York, Singapore, Tokyo, Frankfurt and Las Vegas. Well, with the prices they charge, they can afford to have all those offices. The two lucky owners of the company are Perry Oosting and Frank Nuovo. The company now has over 400 employees, who, one would imagine, get really cool bonuses. These are employees who are specially trained in what they do, and there are rumors that if an employee wanted to put together a Signature Diamond, they would have to train for three years. As these are prestigious phones, there are only a few places where one can get one. One can find them at Vertu stores or at leading stores such as Selfridges and Harrods. These stores have special concessions that allow them to sell these phones. In 2002 a flagship store in Paris was opened, and then Singapore was lucky enough to get one. Now there is even a store that opened up in Las Vegas, as well as 600 stores in other parts of the world.

One of the most interesting things that make this company unique is that it offers one a special concierge service, known as Vertu Concierge, which is operated by Ten Lifestyle Management. This is free for the first year, but then again with the prices one pays for this phone; it is small change for the company. This service is activated by a special button on the side of the phone called the Concierge Key. This key allows the user access to a special team of ‘lifestyle managers’ who are able to book things such as restaurants, accommodation and travel 24 hours a day. This is one great feature, but what about if one has spent all their money buying the phone?

If one does not have the money to buy such a luxury, there is always the alternative of buying a rip-off. There are companies that create phones to look like the real thing, but at a quarter of the price, and are completely legal. Therefore, instead of becoming bankrupt, be smart and get the cheap version that looks like the real thing. It may not have rubies for bearings, but it will do the job.

noun pracownik, pracownica, zatrudniony, zatrudniona , pracobiorca, pracobiorczyni

I verb transitive obciążyć + sb – kogoś kogoś opłatą ; pobierać (należność), podawać cenę, liczyć sobie ; powierzać + sb with sth – coś komuś ; oskarżać, obwiniać + sb with sth – kogoś o coś ; zaatakować
II verb intransitive atakować, rzucać się do ataku (np. o żołnierzach)
III noun cena, opłata ; opieka, kuratela ; pacjent ; podopieczny ; odpowiedzialność ; oskarżenie, zarzut ; ładunek (elektryczny)

I adjective pot. dziwny, dziwaczny, cudaczny (np. człowiek, zachowanie itp.) ; niesamowity, nieziemski (np. wydarzenie, cud)
II noun (Scot.) arch. los, fatum ; przepowiednia ; czary
III verb transitive (Scot.) arch. przepowiadać, przewidywać

I noun więzy (np. liny) ; więź (międzyludzka), więzy ; spoiwo

II verb transitive spajać ; związać ; składać coś w urzędzie celnym ; wiązać, przywiązywać +sth to sth – coś do czegoś ; związywać +sb/sth to sb/sth – kogoś/coś z kimś/czymś ; łączyć +sb/sth to sb/sth – kogoś/coś z kimś/czymś, np. ludzi liną
IIIverb intransitive stworzyć więźć +with sb – z kimś

I noun postawa, postura (np. żołnierska, wyniosła itp.) ; wytrzymałość ; związek (np. z tematem sprawy) ; zachowanie (się) ; znoszenie (np. choroby) ; cierpienie (np. podczas choroby) ; rodzenie (np. potomstwa) ; produkowanie (np. towarów) ; aspekt +of sth – czegoś, np. zagadnienia, problemu itp. ; wpływ ; położenie (czegoś) ; namiar (na coś)
II adjective dźwigający ; archit. nośny (w budownictwie)

I noun cecha (np. charakteru, rzeczy, osoby) ; charakter (np. uczucia, zachowania)
II adjective posiadający wysoki poziom doskonałości
I verb transitive zapewniać np. wyżywienie, schronienie, warunki umowy
II verb intransitive przygotowywać ; utrzymywać rodzinę
I verb transitive rozważać + sth – coś (np. propozycję itp.) ; brać pod uwagę + sth – coś (np. okoliczności itp.)
II verb intransitive rozważać
noun wytwórca, przedsiębiorca, producent + of sth – czegoś
verb transitive pozwalać sobie +sth – na coś (mieć dostateczną ilość pieniędzy lub czasu) ; dostarczać +sth – czegoś (np. informacji)
adjective niewiarygodny ; nieprawdopodobny ; niesamowity
I adjective dodatkowy, pomocniczy ; drugorzędny +to sth – w stosunku do czegoś ; zależny
II noun filia (firmy) ; muz. drugorzędny temat muzyczny
I adjective unikalny, wyjątkowy ; niezrównany ; rzadki
II noun unikat, wyjątek
I adjective legalny ; prawny ; ustanowiony prawem (np. właściciel) ; zgodny z prawem (np. biznes) ; sądowy ; prawniczy
II noun ktoś w porozumieniu, zgodzie z prawem, zasadami
adjective szczęśliwy, pomyślny ; przypadkowy ; przynoszący szczęście
I noun zdolność, wiedza, doświadczenie ; miejsce zdarzenia ; zasięg (np. możliwości, umiejętności, pojazdu, broni) ; odległość (między bronią a jej celem) ; strzelnica ; łańcuch górski
II verb transitive ustawiać (np. w linii, rzędzie) ; klasyfikować, przydzielać do odpowiedniej kategorii ; celować (bronią) ; ustalać odległość celu ; przejść, przemierzać (odległość, teren) ; przegnać na wypas (bydło) ; przeciwstawiać się +against sb/sth – komuś/czemuś
III verb intransitive różnić się (w ramach danych limitów) ; rozciągać się (w danym kierunku, np. granica, droga) ; przechodzić przez teren (odkrywając go) ; wędrować ; żyć lub rosnąć w danym terenie
I noun lit. powieść ; nowela ; nowelka, krótkie opowiadanie
II adjective nowy, nowatorski, nieznany ; oryginalny (np. styl)
I noun obfitość ; mnogość ; duża ilość ; dostatek
II adverb pot. mnóstwo, bardzo mocno/dużo ; pot. aż nadto ; w zupełności ; pot. całkiem
I adjective równowartościowy, jednakowy, równoznaczny, pełniący takie same lub podobne funkcje, ekwiwalentny
II noun ekwiwalent, odpowiednik, równowartość +for/of sth – czegoś

noun zakwaterowanie, dawanie noclegu ; udogodnienie, wygoda, dogodność ; nocleg, kwatera

I noun lazur, błękit
II adjective lazurowy (np. niebo), błękitny (np. oczy)
I noun ekonom. bankrut
II adjective ekonom. zbankrutowany, niewypłacalny
III verb transitive ekonom. doprowadzać do bankructwa, rujnować finansowo ; ekonom. zbankrutować
adjective ciężki, gruby ; masywny ; wielki ; nieporęczny ; opasły (np. tom, księga)
I noun guzik ; biol. pączek ; gałka ; znaczek do przypinania ; inform. przycisk (myszki)
II verb transitive zapinać
III verb intransitive zapinać się
noun kawał, część ; kloc (np. drewna) ; pajda (chleba) ; bryła
noun dozorca bloku mieszkalnego, hotelu
I adjective chłodny ; opanowany, spokojny ; oziębły ; wspaniały, rewelacyjny, niesamowity ; o chłodnych kolorach ; pot. wyszukany, elegancki ; (AmE.) pot. cool, super
II adverb na zimno, na chłodno ; zimno, chłodno
III verb transitive ochładzać, wystudzać ; chłodzić (np. wino)
IV verb intransitive ochładzać się, studzić się
V noun chłód, zimno ; opanowanie, spokój
noun klient (-ka)
adjective (BrE., Austral., N.Z.) ryzykowny, niebezpieczny, trudny ; niepewny, niesolidny
noun nauk. techn. inżynieria ; techn. mechanika, technika ; budowa (maszyn, okrętów itp.) ; nauki inżynieryjne ; przemysł maszynowy
noun mil. okręt flagowy ; ekonom. główny produkt
adjective ręcznie zrobiony, ręcznej roboty
noun rel. szt. ikona ; inform. ikonka ; wizerunek
I noun (plural noun luxuries) luksus, zbytek, przepych ; obfitość
II adjective luksusowy, zbytkowy, pełen przepychu ; obfity
I noun anat. dłoń ; biol. palma, drzewo palmowe ; palma zwycięstwa
II verb transitive manipulować, szachrować ; ukrywać w dłoni
I adjective cenny, drogocenny, wartościowy, kosztowny, drogi ; szlachetny (kamień) ; kompletny, skończony (np. dureń itp.) ; wyszukany, wspaniały
II adverb wybitnie, niezwykle, bardzo
III noun skarb (pieszczotliwy zwrot do innej osoby)
noun pot. zdzierstwo
I noun (plural noun rubies) rubin ; przedmiot zawierający rubin ; kolor rubinowy
II adjective rubinowy
I noun szafir
II adjective szafirowy
I adjective szczupły, wątły ; znikomy, nikły, słaby
II verb transitive ograniczać koszty ; pot. odchudzać (np. budżet) ; zredukować (liczbę pracowników)
III verb intransitive odchudzać się
I noun ćwiek, gwóźdź ; kolczyk ; spinka ; ogier
II verb transitive nabijać gwoździami, nabijać ćwiekami
I adjective niepodobny, inny, różny, odmienny
II preposition w przeciwieństwie do ; odmiennie od ; inaczej niż, w odróżnieniu od
Steven MalloneyKomentarze:02011-02-16 15:00:35
Nowy komentarz