Do you know where the Google-China issue started? To answer this question, which country has the most number of Internet users in the globe these days? I think you should have guessed it right. 384 million users in China are topping the list. From only 23 million users in 2000, after ten years, their number has blown up tremendously. Indeed, China is the most populous country nowadays and also has one of the fastest growing economies in the world. Nowadays, however, this country is going head to head with another giant – no other than Google.

Lots of bickering are coming non-stop from both sides of the fence. China calls the other side“information imperialist”. Google, on the other hand, complains about the Internet censorship in China. There are also claims that the Chinese government is behind the hacking incident in Google and its system.

The issue started in August 2000, when Google introduced its search engine in traditional and simplified Chinese. It then signed a search agreement with China’s Netease. Sergey Brin, co-founder and president of Google, once said that, “No matter what language our users speak, Google helps individuals find the information they are looking for on the web with unprecedented levels of ease, speed, and relevancy,”.

Two years later, in September, China has blocked access to Google and directed the traffic instead to local search engines due to a major Communist part summit. As matters became worse, in September 2004, Google’s news service in China did not display results from sites blocked by the government. In 2005, surprisingly, Google was permitted to open its office in China. In the same year, Google hired Kai-Fu Lee, a former Microsoft executive, to lead Google China. After another year, Google launched Google.cn and complied with China’s strict censorship demands. In October 2007 YouTube launched a service in Taiwan, but was also temporarily blocked. Later on, China temporarily shut down YouTube after images of China’s crackdown on Tibet became viral on the site.

Would you believe this: during the 2008 Beijing Olympics, YouTube was not allowed to show Olympic broadcasts? Instead, China directed YouTube viewers to the state-controlled CCTV. Ultimately, in 2009, China blocked YouTube for undisclosed reasons. And incidentally, Google’s Kai-Fu Lee quit four years after he got appointed in his post.

After the hacking of Google accounts was reported by none other than the Chinese government, Google reports that it may shut down its Chinese search engine – and potentially close its offices in China – if the Chinese government would not allow it to run an uncensored search engine that abides with the law. A lot of Chinese Google users continue to rally in front of the company’s headquarters in Beijing.

On a deeper level, it may not just be a war between Google and China, but perhaps a battle between two powerful countries: the United States and China. It’s a toss for ultimate supremacy. How do you think would this story end? How will the world be affected by this continuous heated argument between these two superpowers? Other issues at hand involve repression of the freedom of expression. With the kind of technology available to virtually everyone in the world, we can do almost anything we want – anytime. How would you feel if your use of the World Wide Web is limited to a certain point? That’s what could happen to Chinese web users if Google would fully close its doors to China. As of the moment, Google’s future in China remains uncertain.

I verb transitive znosić, wytrzymywać +sth – coś, np. sprawdzian, próbę itp. ; czekać +sth – na coś, np. na okazję
II verb intransitive dotrzymywać +by sth – czegoś, np. przyrzeczenia, obietnicy, warunków umowy itp. ; przestrzegać, stosować się +by orders – do rozkazów ; obstawać +at sth – przy czymś, np. przy swoim zdaniu, trwać +at sb/sth – przy kimś/czymś ; mieszkać +at sth – gdzieś

adjective niepewny, wątpliwy ; nieokreślony ; zmienny (o pogodzie)

I verb transitive żądać, domagać się + sth – czegoś ; twierdzić + sth/that sth – coś ; przypisywać sobie + sth – coś
II noun żądanie, domaganie się ; twierdzenie

I noun kierownik (-czka), nadzorca (-czyni) (np. projektu, badań itp.) ; wykonawca (-czyni) ; polit. władza wykonawcza ; polit. komitet wykonawczy (w partii politycznej)
II adjective wykonawczy (np. akt prawny, dyrektor itp.) ; kierowniczy, nadzorujący, zarządzający (np. stanowisko, człowiek, aparat władzy, program itp.) ; dyrektorski

adjective nieujawniony, niewiadomy, nieznany, anonimowy (np. darczyńca)

I adjective pojedynczy, odrębny, jeden z wielu ; indywidualny, samodzielny, osobisty, przypisany jednej osobie lub rzeczy

II noun osoba, osobnik, jednostka (o człowieku) ; pot. indywiduum ; prawn. osoba fizyczna

I verb transitive spuszczać na wodę, wodować (np. łódkę, jacht itp.) ; wypuszczać (np. balon, torpedę itp.) ; ciskać, rzucać +sth at sb – czymś w kogoś ; rozpocząć, uruchamiać (np. nowy interes) ; wszczynać (np. procedurę sądową, śledztwo itp.) ; ekonom. wprowadzać na rynek (np. jakiś produkt)
II verb intransitive angażować się ; zapędzać się ; rzucać się (np. w wir pracy)
III noun wodowanie (np. statku, jachtu itp.), spuszczanie na wodę (łódki, jachtu itp.) ; techn. wystrzelenie (np. rakiety, torpedy itp.) ; wprowadzenie na rynek (jakiegoś produktu)

I noun kłótnie, sprzeczki
II adjective kłócący się, sprzeczający się (np. ludzie) ; migoczący (np. płomień)
I verb transitive wysadzać +sth – coś w powietrze ; nadmuchiwać (np. materac), napompować (np. dętkę) ; skrzyczeć +sb – kogoś
II verb intransitive wylatywać w powietrze ; pęknąć (np. o oponie)
III noun (blow-up) wybuch, eksplozja ; pot. wybuch (np. gniewu, kłótni itp.) ; pot. nagana, reprymenda
I verb transitive techn. nadawać (transmisję radiową), transmitować (drogą radiową), emitować (program telewizyjny) ; szerzyć, rozpowiadać (np. informacje)
II verb intransitive mieć swój program (w radiu lub TV) ; prowadzić program (w radiu lub TV)
III noun techn. transmisja, audycja radiowa, program telewizyjny
IV adverb na wszystkie strony (np. rozsypać czyjeś prochy)
V adjective telewizyjny, radiowy
noun cenzura ; cenzurowanie +of sth – czegoś
noun współzałożyciel (-ka) (np. firmy) ; współtwórca (-czyni) (np. religii)
noun kara (bura) ; rozprawa +on sth – z czymś
I nounpłot, parkan, (BrE.) ogrodzenie ; paser ; miejsce działań pasera
II verb transitive ogradzać +sth – coś czymś ; chronić +sb/sth against sb/sth – kogoś/coś przed kimś/czymś ; pot. sprzedawać skradzione dobra paserowi
III verb intransitive sport. uprawiać szermierkę ; być paserem ; skakać przez płot (o koniu)
I verb transitive zgadywać, odgadywać +sth – coś ; domyślać się +sth – czegoś ; (AmE.) sądzić, uważać (myśleć)
II verb intransitive przypuszczać, domyślać się ; zgadywać
III noun próba odgadnięcia ; domysł, przypuszczenie
adverb przypadkowo, przygodnie ; incydentalnie ; nawiasem mówiąc
I verb transitive form. pozwalać +sth – na coś ; form. zezwalać, pozwalać +sb to do sth – komuś coś zrobić ; form. tolerować ; form. dopuszczać +sth – coś
II verb intransitive dopuszczać +of sth – coś
III noun zezwolenie, pozwolenie (zazwyczaj pisemne) ; przepustka
adverb potencjalnie
I verb transitive zbierać, skupiać (np. ludzi wokół siebie) ; zbierać, pozyskiwać (np. stronników, sprzymierzeńców itp.) ; zbierać, gromadzić (np. siły do dalszej walki)
II verb intransitive zbierać się (np. o wojsku, klasie itp.) ; zbierać siły (np. do dalszej walki) ; ulegać poprawie (np. o sytuacji politycznej) ; przychodzić do siebie (np. po urazie, chorobie itp.)
III noun zbiórka, zjazd (np. harcerski, weteranów, partyjny itp.) ; wiec
IV adjective rajdowy
noun represja, ucisk (ludności) ; hamowanie, powstrzymywanie, tłumienie (np. buńczucznych zapędów, pożądania itp.)
adjective ścisły (np. odwzorowanie) ; całkowity, kompletny, zupełny (np. tajemnica) ; surowy, srogi, wymagający (o człowieku) ; rażący (np. zachowanie) ; przykry (np. kara, dolegliwość itp.)
noun supremacja, zwierzchnictwo ; władza zwierzchnia ; przewaga
adverb chwilowo, tymczasowo, temporalnie
adverb straszliwie, ogromnie ; wspaniale ; przerażająco
adverb ostatecznie, w końcu
adjective bezprecedensowy (np. wyrok) ; niespotykany (np. zachowanie) ; bezprzykładny (np. bezczelność)
Ł.K.Komentarze:02010-10-11 12:11:48
Nowy komentarz