There is nothing better than a good ghost story – the ones that make the hairs on the back of your neck rise and your arms get covered in goose bumps. The kind of story where you could believe it to be true; to the point where you alter your very life so that you don’t fall victim to the same fate as the characters in the tale. This is what the Mary Celeste has become for several people worldwide despite the investigations into the truth of what befell her and her crew. This is largely due to the short story written by then Dr. Arthur Conan Doyle – though he later was knighted and became Sir – which told what happened in such a vivid manner that many thought it to be the truth.

The truth behind the Mary Celeste is still a mystery only in the fact that there really is not enough evidence to conclude one way or the other what happened. The ship and her nine occupants left port from New York on November 5, 1872. The Captain was an experienced man with an experienced crew and what should have been just another routine trip for them became a mystery that continues to plague people to this day. On December 5, 1872 the Mary Celeste was discovered completely abandoned, soaking wet, which one would think would be the normal condition to find a boat in. True. Boats are supposed to be wet, but that’s on the outside, not the inside where the people and cargo were supposed to be. So here is a boat, abandoned but still floating, a bit rough but still seaworthy and not one clue as to what happened to the crew.

Arthur Conan Doyle spun a tale of mutiny and murder, where an African crewman took over the ship with the help of the rest of the crew, sailed to Africa where they murdered Captain Briggs and his family leaving the ship to sail alone at sea. This was indeed a very riveting tale – so captivating, in fact, that people took this to be the truth. So good, in fact, that Frederick Solly Flood, her Majesty’s Proctor and Attorney General at Gibraltar who had been in charge of the salvage of the Mary Celeste investigated the tale further. He stated in the end that it was just an absurd work of fiction that was not only ridiculous but was likely to harm England’s relations with other nations; given the fact that those who died were from different nations, including America who sent over their own investigator to ensure that no foul play was afoot.

There are several theories surrounding what happened to the ship, such as pirates boarding and killing the crew. Yet, if this was the case then why would they board, go through the trouble of killing the crew to only then leave and not take anything? The cargo was untouched for the most part, save for nine containers which were only discovered to be empty when the ship was docked. A cargo of alcohol, which as we all know is a pirate’s favorite drink of choice. Heck, sometimes even their food of choice if there is even a choice given. The alcohol was not the kind that you could drink straight, but it could be used to strengthen other beverages and was valued at thirty-six thousand dollars. So the likelihood that pirates attacked but left it behind is not very believable at all and should not even be remotely considered as a possible scenario.

The more logical of the theories is that the ship got hit with a storm, and the pumps were having trouble so the ship began to take on water. With his family on board and carrying an unfamiliar, highly flammable and explosive cargo Captain Briggs may have panicked and ordered everyone to the life boat. This would explain why the navigation instruments were taken, but nothing else and the fact that a thick rope that was tied to the ship was found trailing behind the ship, the end in the water frayed. It would appear that when the ship looked like it was going to go down that the crew piled into the smaller boat, but remained tethered to it so that when the danger passed they could board the ship again. During one of the many storms that had been reported happening in the area it’s easy to guess that the smaller boat got torn from the larger boat when the line snapped, leaving them to float along until they were capsized or just died from hunger and exposure.

Even though it is not likely that there was anything supernatural involved with what happened it makes for a more interesting story and adds that bit of spice to the tale. It makes it more fun to tell and hear when there are pirates and aliens involved. Such stories as these spark the creation of similar stories of ghost ships that are found by unsuspecting people, who board and are forced to be part of the crew. Though the case of the Mary Celeste appears to be a case of bad luck it’s fun to make up something more interesting to tell around the campfire at night to try and scare your friends.

I verb transitive moczyć, wymoczyć, zamoczyć + sth – coś, zanurzając np. w wodzie ; zamoczyć, przemoczyć (o deszczu) + sb/sth – kogoś/coś ; wchłaniać + sth – coś
II verb intransitive moczyć się (np. bielizna w wodzie) ; wsiąkać + into sth – w coś ; przesiąkać + though sth – przez coś
III noun długa i przyjemna kąpiel, pot. moczenie się w wannie

I noun iskra ; przebłysk (np. zainteresowania) ; lśniąca cząstka (np. opiłek metalu) ; entuzjazm ; diament (do cięcia szkła) ; lekkoduch, trzpiot ; punkt zapalny (np. rewolucji)
II verb transitive iskrzyć się ; działać prawidłowo (o systemie zapłonowym silnika spalinowego)
III verb intransitive iskrzyć ; wywoływać iskrę

I noun porządek, ład ; kolejność ; porządek, właściwe zachowanie ; kolejność ; zarządzenie, polecenie (sądu) ; zamówienie ; zakon ; rozkaz, nakaz
II verb transitive porządkować (coś) ; rozkazywać, nakazywać (komuś by coś zrobił) ; zamawiać (coś)

IIIverb intransitive rozkazywać ; zamawiać

I adjective gruby (np. książka, ściana itp.) ; gęsty (np. zawiesina) ; mętny (np. ciecz) ; rzęsisty (np. opad, deszcz itp.) ; stłumiony (np. dźwięk) ; zachrypły (o głosie) ; tępy, pot. głupawy, ciężko myślący (o człowieku) ; pochmurny (o pogodzie) ; niewyraźny (np. odgłos) ; krzaczasty (brwi)
II noun gruba część +of sth – czegoś ; gąszcz (np. przepisów)
III adverb grubo ; gęsto ; ochryple

noun nagłośnienie (np. określonej sprawy, pokazu itp.) ; ujawnianie (np. prawdy, planu ratowania gospodarki itp.) ; demaskowanie +sb/sth – kogoś/czegoś, np. szpiega, afery korupcyjnej itp. ; publiczne wystąpienie (zwłaszcza w środkach masowego przekazu) ; wystawienie +to sth – na coś, np. na działanie promieni ultrafioletowych, ciepło itp.

I verb intransitive trzaskać, klapać, zatrzaskiwać się (np. zamek w kufrze) ; chapać zębami (o psie) +at sb/sth – kogoś/coś ; warknąć (o psie) +at sb/sth – na kogoś/coś
II verb transitive trzaskać +sth – czymś ; capnąć, porywać (o psie) (np. kość) ; łamać +sth – coś ; fot. robić zdjęcie (szybkie) +sb/sth – kogoś/czegoś ; strzelić (z bata/bicza)
III noun trzask, trzaśnięcie, zatrzaśnięcie się (np. zamka w kufrze) ; chapnięcie (np. kości przez psa) ; pstrykanie palcami ; zatrzask
IV adjective nagły, niespodziewany (np. zdjęcie, decyzja itp.) ; zaskakujący (np. strzał)

adjective ostry, jasny, jaskrawy (np. światło, kolor itp.) ; żywy (np. kolor, wyobraźnia itp.) ; bujny (np. wyobraźnia)
adjective fascynujący
adjective urokliwy, czarujący ; zniewalający (o osobie)
I noun pęta ; lina ; łańcuch ; granice (np. wytrzymałości, wiedzy, kompetencji)
II verb transitive pętać, przywiązywać +to sth – do czegoś
adjective niczego niepodejrzewający, ufny (o człowieku)
I verb transitive zmieniać, przemieniać, modyfikować ; przerabiać +sth – coś (np. spodnie)
II verb intransitive zmieniać się ; przemieniać się
I noun sznur, lina, powróz ; lepkość ; stryczek ; powieszenie ; (AmE.) lasso ; cuma ; (AmE.) skakanka
II verb transitive związać/przywiązać liną ; zawiązać ; odgradzać za pomocą liny ; chwytać na linę
III verb intransitive ciągnąć się
adjective zdatny do żeglugi (np. o statku, załodze)
I noun hist. rycerz ; kawaler (orderu) ; skoczek, konik (figura w szachach)
II verb transitive(BrE.) pasować kogoś na rycerza
I verb transitive spotykać kogoś, spadać na kogoś, przytrafiać się komuś
II verb intransitive stać się, zdarzyć się, wydarzyć się +sb – komuś
adjective porzucony, opuszczony (np. mąż, dziecko, statek itp.) ; zaniechany, zaprzestany (np. praca, badanie itp.) ; niepohamowany, pot. dziki (np. taniec, żądza itp.) ; anormalny ; zepsuty ; pozostawiony ; powierzony ; oddany
I adjective pieszy ; w przygotowaniu ; projektowany
II adverb arch. pieszo ; w ruchu ; na własnych nogach ; w trakcie ; w toku
noun (plural noun Attorneys General) (BrE.) prawn. polit. prokurator generalny ; (AmE.) prawn. polit. minister sprawiedliwości
noun ognisko ; zbiórka ; zlot (np. absolwentów szkoły)
adjective wywrócony
noun (plural noun cargoes, cargos) ładunek (statku, samolotu, cieżarówki itp.) ; fracht ; towar
noun klucz, wskazówka (do rozwiązania zagadki, zagadnienia, hasła itp.) ; ślad, trop, poszlaka ; wątek (np. książki) ; hasło, rozwiązanie (np. krzyżówki, zagadki)
I noun mar. dok, basen portowy ; molo ; nadbrzeże ; peron ; stoisko
II verb transitive techn. umieszczać w doku (np. statek, jacht itp.), dokować (o statkach kosmicznych)
III verb intransitive wchodzić do portu ; łączyć na orbicie
adjective łatwopalny, zapalny, palny
I adjective śmierdzący, cuchnący (np. pokój, pożywienie itp.) ; stęchły (np. powietrze) ; zepsuty (np. pożywienie), zgniły (np. owoc) ; brudny ; nieczysty ; zanieczyszczony ; wstrętny, plugawy (np. zachowanie, słowa itp.), haniebny (np. czyn, zachowanie itp.) ; niegodziwy, zły, nikczemny, podły (np. człowiek, czyn itp.) ; grzeszny (np. żywot) ; ordynarny, wulgarny, sprośny (np. język, zachowanie itp.), obsceniczny (np. zachowanie) ; nieuczciwy (np. zachowanie, konkurencja itp)
II verb transitive zanieczyszczać +sth – coś ; zabrudzać, zapaskudzać ; zniesławić ; uszkadzać +sth – coś ; zaczepić ; zderzać się +sb/sth – z kimś/czymś ; sport. faulować
III noun sport. faul, sfaulowanie ; zderzenie, kolizja ; paskudztwo
IV adverb nieuczciwie
I noun głośna kłótnia, bójka, burda, bijatyka, walka, zwada ; konkurencja ; przetarcie (np. spodni) ; wystrzępienie się (np. materiału)
II verb transitive wycierać, przecierać (np. spodnie na kolanach), wystrzępiać (np. sweter)
III verb intransitive strzępić się (np. o materiale)
noun ciarki, mrowie ; gęsia skórka
I interjection do licha!, psiakrew! ; cholera!
II noun przyrząd do łowienia ryb ; zapora, zastawa
I noun (plural noun mutinies) bunt, rewolta (zazwyczaj żołnierzy lub marynarzy przeciwko oficerom) ; rebelia
II verb intransitive buntować się, wszczynać rewoltę +against sb/sth – przeciwko komuś/czemuś (zazwyczaj żołnierze lub marynarze przeciwko oficerom)
noun mar. awiat. przyrządy nawigacyjne
noun mieszkaniec, mieszkanka ; lokator (-ka) ; człowiek zajmujący (np. stanowisko pracy, mieszkanie itp.) ; dzierżawca ; użytkownik ; pasażer (-ka) ; okupant ; dzierżyciel ; posiadacz (-ka)
verb intransitive pakować się do ; zderzyć się +sb/sth – z kimś/czymś, wpadać na +sb/sth – kogoś/coś
I noun techn. pompa ; pompka (np. samochodowa) ; dystrybutor paliwa ; beczkowóz ; pompowanie
II verb transitive pompować (np. paliwo) ; napompować (np. koło) ; badać (sondować) +sb – kogoś ; wypytywać (sondować) ; zasypywać +sth upon sb – kogoś czymś ; skakać
I noun kalambur, gra słowna
II verb intransitive robić kalambury, uprawiać grę słów ; bawić się w dwuznaczniki ; tworzyć dowcip słowny
I noun ocalenie, ratowanie (zazwyczaj z katastrofy morskiej lub wraku statku) +of sth – czegoś ; ocalone mienie (zazwyczaj z katastrofy morskiej lub wraku statku) ; nagroda za ocalone mienie (zazwyczaj z katastrofy morskiej lub wraku statku) ; ratownictwo
II adjective ratowniczy
III verb transitive ocalać, ratować (np. mienie od ognia, towar z zatopionego statku itp.) ; zyskiwać +from sth – na czymś (np. na ślubie, rozwodzie itp)
verb intransitive podjąć sie ; przyjąć się ; brać na siebie ; nabierać ; zabierać
I verb transitive holować +sth – coś (np. samochód) ; wlec, ciągnąć (np. coś po podłodze) ; tropić, śledzić +sb/sth – kogoś/coś (np. mordercę, dzika itp.) ; ścigać ; iść tropem +sb/sth – kogoś/czegoś ; zapowiadać (np. film)
II verb intransitive pot. wlec się, ciągnąć się (o człowieku) ; przegrywać (np. mecz)
III noun trop, ślad (np. mordercy, zwierzęcia itp.) ; szlak (turystyczny) ; ogon (np. maruderów) ; smuga +of sth – czegoś (np. dymu, ognia itp.) ; struga (np. wody) ; trop, ślad +of sb/sth – kogoś/czegoś ; ślad kół (np. na błocie)
Steven MalloneyKomentarz:12010-12-28 15:30:53
Nowy komentarz