For many people who grew up reading and loving the Boy-Who-Lived (or, as we now like to call him, the Chosen One) and the world he lived in (that wonderful place on the other side of the barrier at platform nine and three quarters), the Harry Potter series meant the dawn of an exciting literary era, and for good reason: it managed to combine several genres to create a fantasy story of epic proportions about kids, and later, teenagers, battling forces of evil while struggling to cope with the daily demands of living – academics, friends, family, romance, and yes, even death. On one hand, parents are heaving a general sigh of relief at the sight of their kids touching a book without getting burned by it. On the other hand, literary pundits are as usual fulfilling their roles as spoilsports by wringing their hands in dismay at the way traditional storytelling is, in their opinion, unceremoniously being disposed of.

But are the Harry Potter series indeed dumping traditional storytelling, or in this case, traditional fables like Aesop’s, into the abyss of obsolescence? Google Fight seems to think so, with Harry Potter winning over traditional fables by a margin of 30,136,900 results. We, however, disagree.

We believe that the two can be likened to the wands of Harry and Lord Voldemort – they are made of different wood and are of different lengths but have, essentially, the same core: a tail feather from the same phoenix. Take a closer look and you will realize that they are actually very much similar, although it’s not that evident at first.

Incorporating fantasy
.
Both contain elements of fantasy. The only difference is that traditional fables are inhabited by animals who talk and behave like humans, while the Harry Potter series is populated by humans who behave like animals (the Animagi and Peter Pettigrew) and portraits who talk and behave like rude humans (the Sir Walter Cadogan and Phineas Nigellus portraits).


Underdogs rule. Both feature underdogs prominently in their stories. In both the series and the fables, underdogs usually win or at least gain the upper hand in the end. In Aesop’s fables, the tortoise conquers the arrogant hare by finishing first in the race. In the Harry Potter series, the powerful and most-feared dark wizard is “vanquished” by a mere baby after he unsuccessfully tries to dispose of it with a Killing Curse.


So near, yet so far. Both are set in worlds that are so different yet recognizable from ours, enabling us to relate to them in a way that we cannot have done if the stories are set in a completely alien world. Aesop’s fables are set in a world that has talking animals as its denizens, but then we don’t get disconcerted because we recognize our world in their world, and we recognize ourselves in those animals. The Harry Potter books, on the other hand, are mostly set in the Wizarding World and although a lot of fantastical and improbable situations happen there on a daily basis, we don’t question it because we see in it the same strangeness and peculiarities of our own world.


Words of wisdom. And of course, both traditional fables and the Harry Potter series like imparting little nuggets of wisdom to their readers – what we usually call “the moral of the story” back when we were still kids.

We are actually quite flummoxed at the vehemence with which these literary pundits are lambasting the Harry Potter books, when in fact, these reasons are evidence that the books are not making traditional fables obsolete but are in fact redefining them for the modern generation. C.S. Lewis did this with the Narnian Chronicles and Richard Adams did this with Watership Down (both of which are themselves modern-day fables). Perhaps the books were just more radical in their redefinition – imagine witchcraft and wizardry and the thought that these kids can just talk back to their elders with impunity, how distasteful! – and that earned the ire of these bookmen and women but if they would just look carefully at the very substance that makes up both the series and traditional fables, they will see that they, indeed, come from the same phoenix.

I verb transitive spadać ; opróżniać (np. pojemnik) ; wyładowywać (pojemnik) ; zwolnić, zerwać kontrakt ; zrzucić (np. kłopoty na kogoś) ; ekonom. uprawiać dumping ; inform. obić zrzut (np. pamięci); sport. powalić (w boksie) ; przegrać celowo ; pot. zabić ; zamordować
to take a dump – pot. wulg. wysrać się
II verb intransivite nagle upaść ; wyrzucić (śmieci) ; pot. narzekać ; krytykować ; plotkować
III noun wysypisko ; usypisko ; hałda ; mil. skład (broni, amunicji) ; pot. dziura, nora, noclegownia; bryłka (np. rudy) ; żeton (w grach) ; drobna moneta
arms dump – mil. skład broni ; noclegownia
dump point – punkt składowania
no dumping! zakaz wyrzucania śmieci!
to dump on sb pot. atakować kogoś ; ostro krytykować; wyżywać się, wyładowywać się na kimś

noun ekspert, specjalista, osoba wykształcona ; osoba opiniotwórcza, źródło opiniotwórcze ; krytyk (np. polityczny) ; rel. pandit

verb transitive (zazwyczaj w stronie biernej) mieszkać, zamieszkiwać
to be inhabited by poor people – być zamieszkałym przez biedaków

adjective arogancki, bezczelny, butny (o człowieku, uwadze itp.) ; o aroganckim sposobie bycia (o człowieku)

adjective rozpoznawalny (np. człowiek, skradziony przedmiot itp.); uznawalny (np. dowód, zasługa itp); możliwy do rozpoznania (identyfikacji)

recognizable symptoms – widoczne objawy

noun szt. lit. styl, rodzaj, gatunek, typ (zazwyczaj dotyczy kierunków w sztuce lub literaturze) ; styl, rodzaj (np. określonej formy reklamy telewizyjnej) ; (also genre painting) szt. malarstwo rodzajowe
noun otchłań ; głębia
adverb bezceremonialnie, obcesowo

I verb intransitive szarpać się, szamotać się, walczyć +with sb/sth – z kimś/czymś ; borykać się, zmagać się +with/against sth to do sth – z czymś aby coś zrobić ; usiłować +to do sth – coś zrobić ; walczyć +for sth – o coś ; mieć trudności (np. w szkole, w nauce)
to struggle for a better future – walczyć o lepszą przyszłość
to struggle to obtain independence usiłować uzyskać niepodległość
to struggle to understand sth – usiłować coś zrozumieć
II noun walka, szarpanie się, szamotanie się +with sb/sth – z kimś/czymś, np. ze złodziejem, atakującym wilkiem itp. ; przen. walka ; borykanie, zmaganie (np. z przeciwnościami losu)
armed struggle walka zbrojna
class struggle walka klasowa
to abandon a struggle zakończyć walkę, poddać się
to continue one’s struggle przen. kontynuować swoją walkę (np. o wolność)
to give up without a struggle pot. poddać się bez walki

adjective istotnie, zasadniczo ; przede wszystkim ; w pierwszym rzędzie (np. zajmiemy się…)
I verb transitivepodbić (np. wroga, serce, kraj) ; pokonać (np. wroga, chorobę, strach) ; zniewalać, zawładnąć
II verb intransitive zwyciężać, wygrywać
to conquer one’s feelings – zdobywać czyjeś uczucia
noun świt, brzask ; początek (np. historii, cywilizacji)
dawn chorus poranny chór (np. ptaków)
from dusk till dawn od zmierzchu do świtu
it dawned on me that… – zaświtało mi, że…
the truth dawned upon her prawda stała się dla niej oczywista
noun ulga, odciążenie (np. od bólu, stresu, opresji) ; zapomoga, pomoc humanitarna (np. zasiłek) ; zwolnienie z obowiązku ; miła zmiana ; archit. relief, płaskorzeźba ; geol. zmiany w ukształtowaniu terenu ; prawn. zadośćuczynienie przyznane przez sąd
high-relief – szt. wypukłorzeźb
light/comic relief – niespodziewany/wesoły przerywnik
low-/bas-relief – szt. płaskorzeźba
relief map mapa plastyczna
relief agency organizacja pomocowa
relief road droga dojazdowa
tax relief ekonom. ulga podatkowa
to be/stand out in bold/sharp/clear relief – być wyraźnie widocznym
to come to sb with relief przyjść komuś z pomocą
noun uczony ; literat
I verb transitive łączyć +sth with sth – coś z czymś ; połączyć ; tworzyć kombinację
II verb intransitive połączyć się +with sth – z czymś ; zjednoczyć się ; chem. wiązać się +with sth – z czymś
III noun kombajn ; koncern (np. handlowy) ; kombinacja ; kartel ; porozumienie
combine harvester techn. kombajn
I verb transitive okrywać kapą ; osłaniać ; archit. zwieńczać
II verb intransitive radzić sobie +with sb/sth – z kimś/czymś ; borykać się ; zmagać się ; zwalczać (np. problem)
III noun rel. kapa liturgiczna ; przykrycie ; kapa ; pokrywa
I noun mieszkaniec ; biol. gatunek zwierzęcia lub rośliny, który przyjął się w nowej krainie geograficznej ; (BrE.) obcokrajowiec z prawem stałego pobytu
II verb transitive (BrE.) nadać obywatelstwo
verb intransitive nie zgadzać się +to sth – z czymś ; być przeciwnym ; być innego zdania ; kłócić się +with sb – z kimś ; nie pasować ; nie służyć
verb transitive wprawiać w zakłopotanie +sb – kogoś ; mieszać ; żenować ; krzyżować plany ; niepokoić +sb – kogoś
I noun niepokój +at sth – z powodu czegoś ; przerażenie ; konsternacja
in dismay z niepokojem
to be filled with dismay być ogarniętym przerażeniem
to sb’s dismay ku czyjemuś przerażeniu
II verb transitive konsternować +sb/sth – kogoś/coś ; przerażać +sb/sth – kogoś/coś ; napełniać niepokojem
I verb transitive rozmieszczać +sb/sth – kogoś/coś ; rozporządzać + sb/sth – kimś/czymś ; nakłaniać +sb to sth – kogoś do czegoś ; dysponować ; rozkładać ; ekonom.sprzedawać
II verb intransitive pozbywać się +of sb/sth – kogoś/czegoś ; usuwać ; wynosić ; radzić sobie
adjective nieprzyjemny ; przykry ; obrzydliwy, wstrętny (np. widok, zapach itp.) ; niemiły (np. widok itp.)
to be distasteful to sb budzić w kimś niesmak
I noun starszy człowiek ; senior przywódca ; rel. członek starszyzny ; nestor
II adjective starszy ; arch. dawny, miniony
verb transitive umożliwiać +sth – coś ; dawać możliwość ; prawn. upoważniać, upełnomocniać ; inform. uaktywniać
to enable sb to do sth umożliwić komuś zrobienie czegoś
I noun bajka ; baśń ; bajeczka ; kłamstwo
II verb transitive opowiadać bajkę
III verb intransitive arch. kłamać, opowiadać bajeczkę
verb transitive peszyć ; kłopotać ; wprawiać w zakłopotanie, zażenowanie +sb – kogoś
verb transitive spełniać +sth – coś (np. marzenia) ; wypełniać +sth – coś (np. pustkę) ; wykonać +sth – coś ; skończyć +sth – coś
verb transitive dorastać ; rosnąć ; rozrastać się
I noun biol. zając
to be as mad as a March hare pot. być kompletnie szalonym/szaloną
to run after two hares przen. łapać dwie sroki za ogon
II verb intransitive (BrE.) pot. iść, biec szybko
III adjective z zająca (np. potrawa)
adjective nieprawdopodobny
highly improbable wysoce nieprawdopodobny, bardzo mało prawdopodobny
noun bezkarność ; niepodleganie karaniu
with impunity bezkarnie, bez przykrych konsekwencji
verb transitive prać ; wyprać ; wymłócić
adjective literacki
literary garbage lit. literacka szmira
literary man lit. literat, pisarz
literary theory nauk. teoria literatury
noun najstraszliwszy ; ten, którego najbardziej się obawiano
noun przen. obrobina mądrości
noun zanikanie (np. gatunku) ; starzenie się
adjective przestarzały (np. słowo) ; biol. szczątkowy, zanikający (np. organ)
noun platforma (np. wiertnicza) ; peron ; podium ; trybuna ; taras ; techn. pomost tramwajowy ; polit. program polityczny ; inform. platforma
electoral platform polit. program wyborczy
platform ticket bilet peronowy, pot. peronówka
space platform astron. stacja kosmiczna
noun właściwość ; znak szczególny ; osobliwość ; dziwaczność ; specyficzność ; szczególność
noun mit. feniks
to rise like a phoenix from the ashes przen. powstać jak feniks z popiołów
verb transitive zaludniać (np. obszar)
adverb w widocznym miejscu
verb transitive przedefiniować +sth – coś
noun przedefiniowanie (czegoś)
noun pot.osoba psująca zabawę
noun opowiadanie bajek
noun dziwność ; obcość
noun chem. substancja, materiał ; istota +of sth – czegoś (np. rzeczy) ; sens, znaczenie ; sedno (np. sprawy) ; esencja ; solidność ; ciało ; majątek ; własność
dangerous substance substancja niebezpieczna
illegal substances substancje niedozwolone
in substance w istocie, w zasadzie
verb transitive odszczekiwać się, odpowiadać niegrzecznie ; pot. odburkiwać
noun biol. żółw (lądowy)
noun pokonany (np. w walce)
adverb bez powodzenia ; bez sukcesu
verb transitive zwyciężać (np. w walce) ; pokonywać +sth – coś (np. strach)
noun gwałtowność ; siła ; porywczość ; wybuchowość ; pasja
with vehemence gwałtownie, z pasją
noun różdżka (np. czarodziejska) ; berło (np. królewskie) ; batuta ; buława ; pręt
magic wand różdżka czarnoksięska
noun magia ; czarnoksięstwo ; czary
noun Czarodziejski, Zaczarowany Świat
noun czary ; magia
P.D.2010-10-21 19:11:26