W czasie powrotu z kampanii (campaign) przeciwko Longobardom, Karol (później otrzymał przydomek Wielki) zatrzymał się w opactwie (abbey) Meaux położnym na płaskowyżu (plateau) Brie. Władca poczęstowany został przez braci zakonnych (monk) porcją sera. Po tej uczcie Karol rozkazał (order), aby raz w miesiącu przesyłano mu do Akwizgranu jedną porcję sera brie.

Ser Brie de Meaux, jak widzimy, pochodzi z wczesnego okresu rolnictwa (agriculture) i hodowli prowadzonej przez braci zakonnych (monk). Metoda wyrobu jest bardzo oryginalna i przetrwała w niezmienionej formie setki lat. Po dodaniu podpuszczki (rennet) i przesuszeniu na powietrzu twaróg (curd cheese) przekłada się do płaskiej formy wyłożonej słomą (straw) i pozostawia do ocieknięcia na pochyłej półce skalnej. Po 24 godzinach serwatka (whey) spływa, a ser soli się i suszy, często obracając. Potem przenosi się go do kamiennej groty (cave), gdzie dojrzewa (mature) od 4 do 7 tygodni. Ostateczny produkt ma wymiary 3,7cm x 3,5 cm i waży 3 kg; trzeba na niego zużyć 23 litry pełnego mleka – najlepiej pochodzącego od krów ze stad w Normandii. Jest pokryty złoto-różową skórką, wierzchnie warstwy są sprężyste i słomianożółte, a w samym środku ma soczystą ame czyli duszę w kolorze kości słoniowej (ivory). Ser powinno się jeść pokrojony na plasterki, na cienkich kromkach dobrze wypieczonego chleba ze skórką.


Przez setki lat przywożony do Paryża ser Brie stał się „ulubieńcem” całego miasta. Jak mówi legenda ser Brie kosztował życie samego Ludwika XVI. Króla schwytano w oberży (tavern) w Varennes, z której nie wyszedł na czas, ponieważ chciał dokończyć swój ser.

Po wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej (French Revolution) w 1789 r., kiedy terror rewolucyjny zabił wielu mnichów (monk) z Meaux, jeden z braci (o imieniu Gobert) postanowił uciec (escape) do Anglii. Przedostał się z południa Francji do północnej części (Normandia). Zatrzymał się na noc w jednej z licznych w tych stronach oberży (tavern). Przez całą noc uczył gospodarzy wszystkiego, co wiedział o wyrobie serów. Na drugi dzień rankiem, kiedy opuścił oberżę, gospodarze przystąpili do wyrobu (production) sera. Jak się później okazało, pomylili jeden ze składników i tak powstał kolejny znany dziś i ceniony gatunek sera ponieważ owa oberża (tavern) położona była we wsi o nazwie Camembert.

noun rel. mnich, zakonnik

I noun porządek, ład ; kolejność ; porządek, właściwe zachowanie ; kolejność ; zarządzenie, polecenie (sądu) ; zamówienie ; zakon ; rozkaz, nakaz
II verb transitive porządkować (coś) ; rozkazywać, nakazywać (komuś by coś zrobił) ; zamawiać (coś)

III verb intransitive rozkazywać ; zamawiać

I noun jaskinia, grota, pieczara ; piwnica, piwniczka (np. na wina)
II verb transitive drążyć, kopać +sth – coś (np. otwór, dziurę itp.)
III verb intransitive zapadać się, zawalać się ; ulegać naciskom/presji
I adjective dojrzały, dorosły ; rozwinięty ; ekonom. płatny, przypadający do zapłaty ; kulin. dojrzały (np. wino)
II verb transitive dojrzewać (np. człowiek, owoc) ; kulin. leżakować, dojrzewać (o winie)
III verb intransitive dojrzewać

noun produkcja, wytwórczość, produkowanie, wytwarzanie +of sth – czegoś ; wyrób, produkt ; utwór (np. muzyczny) ; praca (np. literacka) ; reżyseria, produkcja (np. filmowa) ; inscenizacja, realizacja +of sth – czegoś ; okazanie +of sth – czegoś (np. dokumentów)

I verb intransitive przeżyć ; kontynuować pomimo trudności ; działać (po uszkodzeniu)
II verb transitive przeżyć, żyć dłużej (niż ktoś inny) ; przetrwać (np. mrozy) ; radzić sobie, przetrwać (np. z problemami, trudności)
noun (plural noun abbeys) archit. rel. opactwo (jako budynek i zgromadzenie mnichów) ; rel. kościół znajdujący się przy opactwie
noun rolnictwo
I noun kampania, akcja (np. militarna, wyborcza, reklamowa itp.) +for/against sth – na rzecz/przeciwko czemuś
II verb intransitive prowadzić kampanię/akcję, przeprowadzać kampanię/akcję (np. wyborczą, reklamową itp.) + for/against sth – na rzecz/przeciwko czemuś
noun (BrE.) kulin. twaróg
I verb intransitive uciekać +from – z ; wyciekać, wydobywać się, ulatniać się ; unikać (czegoś nieprzyjemnego lub niebezpiecznego) ; wymykać się (np. śmierci)
II noun ucieczka ; wydobywanie się, wyciek, ulatnianie się (np. gazu, cieczy itp.) +from sth – z czegoś ; ucieczka, odskocznia (od czegoś nieprzyjemnego)
I noun (plural noun ivories) kość słoniowa ; substancja zawierająca kość słoniową ; szt. ornament, zdobienie, rzeźba zrobiona z kości słoniowej ; kolor kości słoniowej, kolor kremowy
II adjective z kości słoniowej ; w kolorze kości słoniowej
I noun (plural noun plateaus, plateaux) geogr. płaskowyż ; patera, taca
II verb intransitive stabilizować się
noun biol. reneta ; biol. podpuszczka
I noun słoma ; źdźbło słomy ; coś zrobionego ze słomy (np. kapelusz, koszyk) ; słomka
II adjective słomiany ; słomkowy ; o kolorze bladożółtym
noun tawerna, karczma, oberża
noun (the French Revolution) hist. Wielka Rewolucja Francuska, Rewolucja Francuska, Wielka Rewolucja
noun kulin. serwatka
P.D.Komentarze:02010-11-03 21:04:32
Nowy komentarz