Many people remember the movie Flipper, and even older people remember the TV show that focused on the same friendly dolphin who had befriended a little girl. While the tale wasn’t much different than Lassie, besides the fact that Flipper was a dolphin and not a dog, and Timmy was a boy and not a girl, like Flipper’s friendly companion, but still, both went to great lengths to save humans in trouble. The amazing thing about shows like Flipper isn’t so much that they were filled with lovable and memorable characters, but more so the fact that it brings to light a very good question: Is it true that dolphins can save humans from drowning?

While the thought of water, especially sea water, often scares people away from the ocean, especially with movies like Jaws andDeep Blue Sea being ever so popular during beach-going seasons, it’s a nice thought to consider that somewhere out there in the wet and wild world of sea creatures, and evil creatures of the deep, that there’s a friendly and more human-loving savior, capable of pulling us back from the depths of Davy Jones’ locker should that seem to be our inevitable fate. But still the question of whether or not it’s simply a work of fiction brings us to wonder if we’re not fooling ourselves into believing something is more than it is. While everyone has heard of the dolphin shows at Sea World and aquariums, we’re not talking about trained dolphins, were talking about wild sea creatures showing the kind of forethought and compassion to save a life of a strangely different creature, rather than just passing it by and letting whatever happens happen. The implications of such a thing would be that if dolphins can show compassion, a simple act that is long associated with feeling and emotions, could it also be argued that other animals feel emotion as well? Does the cow at the dairy market feel sad when its calf is taken away? Does your goldfish feel trapped in some kind of glass prison for a crime it assuredly did not commit? If we ponder these questions and draw the conclusion that it is feasible that they do indeed share similar feelings and emotions, then how bad would we feel when we think of all the burgers we’ve eaten, or all the goldfish we’ve flushed unceremoniously down the toilet in clear sight of the rest of the clan in the fishbowl?

Still the signs are there that dolphins do in fact save a life on occasion, there’s not a year that goes by without some news report about a pod of dolphins leading some lost fisherman in to port in a storm, or saving a swimmer from the would be ravishing’s of a horribly menacing shark. While these stories alone would be enough to make a person stop and scratch their head, ever more frequent are the reports of dolphins saving people from drowning, especially children; who regularly get swept away in the sea’s currents out to deeper waters and are struggling to make it back inland. There are even reports of dolphins going for help to lead would-be rescuers back to sea-stranded humans while the rest of their pod stays with the lost victims to protect them from sharks. In all cases, it’s quite evident that the dolphins make a valid attempt to not only communicate a message, but also the severity of the message they are trying to deliver, and in most cases people report a sense of understanding, almost a sixth sense, letting them know what the dolphin wants to convey. Considering the spiritual history of dolphins being worshiped and beloved by sea-goers, it’s not hard to believe that, as history has shown time and time again that myths and legends do, in fact, have some rooting in the truth, even if they are merely tall tales. Still even with all the answers and revelations, we find that all they do is open the doorway to even more questions which are far more puzzling then the last ones. As a human, one is most assuredly left with a sense of beauty and grace, as well as amazement and awe, when beholding one of these gracious sea-born mammals, and that alone would be worthy of hoping that if you were ever in danger in the ocean where evil sharks, or ancient beasts from the deepest parts of the world, lurked that an angel of grace and courage would come to the rescue, helping you to find your way to safety, or calling in Aquaman to let the Justice League know where to save you from. Ok, so maybe calling in the Justice League is a little unrealistic, but at the very least, given the possibility, I think we as humans should repay their long tradition of kindness, by making sure we only purchase dolphin safe tuna and maybe sending a message to Japan to stop slaughtering them. I mean, after all, the fish whose life you save, may someday be the fish that saves your own.

verb transitive przychodzić z przyjacielską pomocą ; okazać się przyjacielem

I adjective aktualny (np. czas, cena itp.) ; bieżący (np. rok), obecny (np. wydanie gazety) ; popularny, powszechny, rozpowszechniony, ogólny (np. pogląd, opinia itp.) ; ekonom. obiegowy

II noun prąd (np. wody, powietrza itp.) ; techn. prąd elektryczny ; prąd, nurt, tendencja (np. w modzie, sztuce, opinii publicznej itp.)

noun biol. cielę, cielak ; biol. młode (np. bawołu, wieloryba, żyrafy, słonia itp. ; skóra cielęca ; anat. łydka

adverb bezceremonialnie, obcesowo

I noun rumieniec, wypieki (na twarzy) ; zarumienienie się (z powodu zawstydzenia) ; wytrysk, wytryśnięcie, strumień (wody) ; przypływ (określonego uczucia, np. rozradowania) ; świeżość (np. młodości) ; spłuczka
II verb transitive powodować rumienienie się, powodować czerwienienie się, wywoływać rumieniec +kogoś, np. ze wstydu ; przepłukiwać, spłukiwać (strumieniem wody, np. toaletę, rurę itp.), spuszczać (wodę) ;
III verb intransitive rumienić się, czerwienić się (o człowieku, np. ze wstydu) ; tryskać (np. woda, krew itp.), buchać (np. woda, krew itp.)
IV adjective wezbrany (np. rzeka) ; wyrównany (np. powierzchnia) ; przyległy ; pot. mający dużo pieniędzy, bogaty ; energiczny, żywotny (np. staruszek) ; prosty, bezpośredni (np. o ciosie)
V adverb (o dwóch powierzchniach) prosto, bezpośrednio (np. o ciosie)

noun socjol. klan (zazwyczaj w Szkocji i Irlandii) ; grupa interesów ; klika
verb intransitive czaić się, czyhać +for sb – na kogoś ; podpatrywać
I noun zabijanie zwierząt (głownie dla jedzenia), ubój ; rzeź, jatka, masakra, zabójstwo dużej ilości ludzi ; sport. przen. pogrom
II verb transitive zabijać zwierzęta (głównie dla jedzenia) ; zabijać w brutalny sposób, masakrować ; sport. pot. rozgromić
I adjective nieunikniony, nieuchronny (np. wydarzenie) ; nieodłączny, zwykły
II noun (the inevitable) to, co jest nieuniknione
verb transitive przenosić +sth – coś np. zarazki, pakunki itp., przewozić, transportować, przesyłać +sth – coś np. towar, kontenery itp. ; transmitować, przewodzić, dostarczać +sth (np. prąd) ; przekazywać +sth – coś np. informację ; komunikować +sth – coś
I noun biol. strączek, strąk (np. grochu, fasoli) ; biol. ochrona jaj niektórych insektów i ryb, kokon ; techn. zasobnik ; techn. uchwyt ; głowica
II verb intransitive biol. produkować strączki, pokrywać się strączkami ; puchnąć, rozrastać się (jak strączek, kokon)
III verb transitive wybierać nasionka ze strączka ; obierać, łuskać
noun Aquaman (bohater komiksu)
adverb zapewne, z pewnością, na pewno, pewnie
I noun strach, groza, trwoga ; respekt, szacunek, cześć, atencja, poważanie ; arch. zdolność wzbudzania strachu/szacunku
II verb transitive wzbudzać strach (grozę, respekt itp.) +sb/sth – w kimś/czymś ; napawać trwogą
I noun kochany, ukochany, umiłowany
II adjective kochany, ukochany, umiłowany, drogi
adjective zdolny +of sth – do czegoś ; uzdolniony (człowiek) ; nadający się +of sth – do czegoś ; dopuszczający możliwość ; podatny ; pojętny ; prawn. mający zdolność prawną, posiadający zdolność prawną ; kompetentny ; sposobny
noun współczucie ; politowanie, litość +for sb – dla kogoś
noun przen. środek morza, miejsce spoczynku marynarzy, którzy utonęli
noun wejście ; przen. brama ; wjazd ; dostęp
adjective wykonalny (np. plan) ; prawdopodobny (np. wytłumaczenie, wymówka) ; możliwy (np. wersja zdarzeń) ; osiągalny ; realny ; ziszczalny
noun okrągłe akwarium ; przen. coś, w czym czyjeś czynności/obowiązki itp. są na widoku publicznym (np. bycie politykiem)
noun przewidywanie, rozważanie (konsekwencji przyszłych działań, zdarzeń itp.) ; przezorność, zapobiegliwość ; premedytacja ; namysł ; zamysł
noun wplątanie, wmieszanie +in sth – w coś ; implikacja (w logice) ; znaczenie ; rzecz dana do zrozumienia ; następstwa, konsekwencje ; prawn. domniemanie ; domysł, aluzja ; uwikłanie ; sprzeczność
I noun anat. szczęka, żuchwa ; geogr. gardziel, wąskie ujście (wąwozu, kanału) ; gadanie, pot. ględzenie, paplanina
II verb intransitive ględzić, gadać ; prawić kazanie +sb – komuś
noun Liga Sprawiedliwych (drużyna superbohaterów znana z komiksów)
I noun groźba ; grożenie, zagrażanie
II adjective groźny, zagrażający
I verb intransitive głęboko rozważać +sth – coś ; zastanawiać się +sth – nad czymś
II verb transitive rozmyślać, przemyśliwać +on/over sth – nad czymś ; medytować +upon sth – nad czymś
adjective zachwycający, czarujący (np. dziecko) ; rozkoszny ; porywający ; cudny, piękny, przepiękny ; przeuroczy
noun ujawnienie, wyjawienie +of sth – czegoś np. sekretu ; odkrycie (np. skandalu) ; objawienie ; uświadomienie (sobie czegoś) ; rewelacja
noun zakorzenienie się
adjective pozostawiony na morzu
noun (plural noun severities) surowość (np. klimatu) ; ostrość ; dotkliwość (np. straty, bólu itp.) ; drastyczność (np. sceny) ; zaciętość (np. meczu) ; uporczywość (np. obrony) ; rygor
(past form swept away, past participle swept away) verb transitive wymiatać ; zmiatać (np. o powodzi) ; unosić, porywać ; przen. znosić (np. ograniczenia) ; przen. usuwać (np. trudności)
noun pot. bajeczka
adjective schwytany w pułapkę, uwięziony ; usidlony ; złapany
adjective ważny (np. dokument, akt prawny itp.) ; przekonujący (np. argument) ; niezbity (np. dowód) ; uzasadniony, usprawiedliwiony ; wiążący (np. akt prawny, umowa itp.) ; słuszny (np. krytyka) ; doskonały (np. genotyp) ; prawn. prawny (np. akt), mający moc prawną (np. o akcie) ; obowiązujący, aktualny
Steven MalloneyKomentarze:02011-01-10 13:00:23
Nowy komentarz