Jackson Pollock, the first American abstract painter to be taken seriously in Europe, was a major artist in the abstract expressionist movement. His techniques were advanced, and even said to be ‘mathematically factual’ and ‘ahead of his time’. While Pollock did die an early, unfortunate death, it wasn’t until just after that that he became well known. Throughout his lifetime, Jackson Pollock painted for himself, and for the many collectors out there who appreciated his work.

After high school, where his interest in painting had first been sparked, Pollock moved to New York to join his brother, Charles. Charles was taking a class taught by Thomas Hart Benton. Thinking the class would be beneficial to his brother, Charles invited Pollock along. Pollock studied paintings such as murals and Old Master paintings, but that’s not all he did. He posed for the murals at the New School for Social Research in 1930. These elements, along with the work of muralist José Clemente Orozco and David Alfaro Siquieros inspired his art for the rest of his life.

While Pollock was in Benton’s class, he met his future wife, painter Lee Krasner. Lee Krasner, like Pollock, was a painter. Around the same time Pollock was taking classes from Benton, Krasner was in New York City attending classes of her own. She was currently attending a painting class taught by Hans Hoffman on cubism, and those classes had inspired her work to drift toward neo-cubism. She had an interesting approach to abstract art: cutting up her own paintings and drawings and pasting them together into a collage. This made for a very interesting piece of abstract art.

A month after they got married in 1945 they moved into what today is called the Pollock-Krasner House and Studio in Springs on Long Island, NY. Pollock’s paintings had attracted the attention of Peggy Guggenheim, who became his dealer. Peggy Guggenheim eventually ended up giving Pollock and Krasner a small loan so they could pay the down payment on the house in Springs. Today, the House is owned and run by the Stony Brook Foundation. They run tours of the painters’ house and studio for half of the year.

Pollock used several techniques over the span of his career to create his works. Some of his most famous paintings were created during his “drip period” of 1947-1950. Pollock abruptly stopped this method, but no one knows why. It’s unusual for a painter to change methods in the prime of his career.

After he dropped his drip method, Pollock’s work gained a dark quality. He painted one series of black on unprimed canvas, but just as abruptly as he stopped his drip method, he switched from dark to color. This time period was contrived mainly from the demand of collectors, and his use of color was catering to their wants.

Before Pollock started his drip period he perfected the method of liquid paint. In 1936 he attended a workshop put on by David Alfaro Siqueiros, where he learned of the use of liquid paint for the first time. Several of his pieces including Male and Female (1942, currently in the Philadelphia Museum of Art) and Composition (1948, currently in New Orleans Museum of Art) included the use of this method of pouring paint onto the canvas. He also used techniques such as Indian sand painting and what seemed to be random methods of throwing, dropping, pouring and other types of random ways to get paint on the canvas.

Eventually Jackson Pollock stopped naming his pieces and started numbering them instead. His viewers inspired this change of titles because of one simple fact: the viewers would look for symbolism that wasn’t there based on the title. With just a number, the audience would only see what was there, not preconceived notions from a few words.

Jackson’s last year alive was spent without painting a single thing. He instead devoted his life to drink. He had lived with alcoholism his whole adult life, but the last year was when he hit rock bottom. On August 11, 1956, Jackson Pollock died in an alcohol related car accident.

Since his death, Pollock’s popularity has only grown. The Pollock-Krasner Foundation, established in 1985, is the official estate of Jackson Pollock and Lee Krasner, his widow. The Foundation also is used to provide financial aid to artists of merit around the world.

Jackson Pollock’s paintings are hanging in museums and other fine institutes all over the world. From Dallas to Iowa, and from Venice to Australia, Pollock’s daring work still captivates the minds of every person who walks the halls of the museums. The Museum of Modern Art houses six of his most famous paintings, such as Stenographic Figure (1942), The She-Wolf (1943), Shimmering Substance, (1946), Full Fathom Five (1947), One: Number 31 (1950) and Easter and the Totem (1953).

Others of his famous paintings, including The Tea Cup Collection (1946) and Cathedral aren’t in museums of art. It’s unsure where these pieces may be, but the art world knows that great works of art can never be lost forever. At least they won’t disappear for good when you carry them in your heart.

I noun wielkie malowidło (np. na ścianie, na skale) ; hist. fresk
II adjective ścienny

I noun iskra ; przebłysk (np. zainteresowania) ; lśniąca cząstka (np. opiłek metalu) ; entuzjazm ; diament (do cięcia szkła) ; lekkoduch, trzpiot ; punkt zapalny (np. rewolucji)
II verb transitive iskrzyć się ; działać prawidłowo (o systemie zapłonowym silnika spalinowego)
III verb intransitive iskrzyć ; wywoływać iskrę

I noun odległość, rozpiętość, szerokość (np. dachu, mostu, skrzydeł samolotu)
II verb transitive sięgać, obejmować (o życiu, terenie, wiedzy itp.) ; łączyć brzegi (rzeki) ; mierzyć dłonią ; rozkładać się (w czasie, w przestrzeni, np. most, kariera) ; obejmować (o czasie)

I verb transitive doceniać, cenić sobie +sth – coś ; szacować, oceniać +sth – coś ; zrozumieć, pojmować, uzmysławiać sobie +sth – coś ; podwyższać wartość +sth – czegoś

II verb intransitive zyskiwać na wartości, drożeć (o nieruchomości, towarze itp.)

noun kolekcjoner (-ka) ; ekonom. poborca (podatkowy), inkasent (-ka) , indykator ; kontroler (-ka) biletów
I adjective abstrakcyjny (np. problem, koncept) ; oderwany od praktyki, teoretyczny ; trudny do zrozumienia, zawiły ; nieosobisty (np. pogląd, podejście) ; szt. abstrakcyjny (np. obraz, rzeźba)
II noun streszczenie, podsumowanie, skrót (np. artykułu, zagadnienia) ; szt. abstrakcja
III verb transitive usuwać, zabierać ; pot. kraść, zwędzić coś ; podsumowywać, streszczać (np. artykuł, zagadnienie) ; szt. tworzyć coś abstrakcyjnego (np. rzeźbę, obraz)
adverb poważnie ; pot. ogromnie, znacząco (np. wysoki, miły)
noun szt. ekspresjonizm
adjective matematycznie uporządkowany
preposition z przodu, na przedzie (np. ulicy, statku) ; wcześniej, przed (np. przed czasem, innymi) ; odnoszący większe sukcesy, na lepszej pozycji (np. wobec kogoś, badań, osiągnięć)
I adjective pechowy ; przynoszący pecha ; nieszęsny, niefortunny ; żałosny, godny pożałowania (np. brak manier)
II noun nieszczęśnik (-ca)
adjective korzystny (np. wpływ) ; zbawienny (np. działanie leku, słowa) ; dobroczynny (np. działalność)
adverb obecnie, aktualnie
noun szt. neokubizm
I noun rzecz pożyczona, pożyczka (np. pieniężna)
II verb transitive pożyczać, udzielać pożyczki (np. pieniężnej)
noun technika, metoda wykonania
adverb nagle, niespodziewanie, raptownie ; szorstko, obcesowo (np. odpowiadać) ; chaotycznie (np. coś opowiadać) ; gwałtownie (np. spadać)
I noun cecha (np. charakteru, rzeczy, osoby) ; charakter (np. uczucia, zachowania)
II adjective posiadający wysoki poziom doskonałości
noun płótno niskiej jakości
I verb intransitive kapać, ściekać (np.wodą, błotem, krwią) ; ociekać (np. sarkazmem)
II verb transitive pozwalać skapywać kroplami (np. pędzel okapujący farbą)
III noun kapanie, ściekanie, ociekanie (np. wody, deszczu) ; przeciek, wyciek (np. wody)
I noun włącznik, wyłącznik (prądu) ; techn. zwrotnica ; zmiana (czegoś – często w tajemnicy) ; zmiana (np. opinii, uwagi)
II verb transitive zmieniać (np. temat rozmowy) ; wymieniać, zamieniać (np. miejsca) ; włączać, wyłączać (prąd, światło)
III verb intransitivepoddać coś zmianie (np. godziny pracy) ; gwałtownie coś przesunąć
I verb transitive wymyślić, znaleźć sposób (np. na zabawienie dzieci, na wyjście z sytuacji) ; ukartować (np. sposób przejęcia władzy, walkę, ominięcie straży)
II verb intransitiveplanować, obmyślać, kombinować
I noun chem. fiz. ciecz, płyn
II adjective płynny (np. stan, ruchy) ; doprowadzony do stanu ciekłego (np. wosk) ; skroplony (np. powietrze, gaz) ; przejrzysty, przezroczysty ; płynne, łatwo dające zamienić się na gotówkę (aktywa finansowe)
I verb transitive lać, przelewać (np. wodę, sok, pieniądze, myśli)
II verb intransitive padać strumieniami, lać (deszcz) ; wlewać, wsypywać (np. piasek, herbatę) ; pojawiać się w dużych ilościach (np. ludzie) ; kulin. podawać, serwować (np. kawę, herbatę)
III noun ulewa
noun widz, obserwator ; telewidz
noun z góry przyjęte pojęcie, założenie
verb transitive poświęcać, przeznaczać (np. czas, uwagę, siebie, teren, komuś budynek, świątynię itp.)
I noun najgłębsza lub najniższa część (np. studni, kartki) ; spód, dolna część (np. samochodu, statku) ; podstawa, fundament ; dół, dolna część (np. łóżka, kartki) ; sedno (np. problemu) ; dno (np. jeziora, rzeki, morza)
II verb transitive zapewniać podstawę, fundamenty ; dogłębnie poznawać (np. zagadnienie, problem) ; odkrywać (np. prawdę, nowe fakty)
III verb intransitive osiągnąć dnoadjective połączony, powiązany ; spokrewniony
I noun doskonałość (np. pracy), wspaniała jakość (np. wyrobu) ; umiejętność, osiągnięcie ; zaleta (np. charakteru, osobowości, zachowania) ; rel. nagroda za dobre uczynki ; prawn. sedno sprawy
II verb transitive zasługiwać (na coś)
III verb intransitive zasługiwać (na coś swoim zachowaniem)
adjective niepewny
P.D.Komentarze:02010-10-08 00:25:56
Nowy komentarz