There is another Justin on the block and this one has caused a bigger flurry than the “sexy back” man Justin Timberlake. Do not let the mop of “shampoo and shiny’ hair and the sweet, angelic face, fool ya; the boy is quite a heart breaker. As a matter of fact, Justin’s fans believe that the 16 year old has managed to create the same unprecedented frenzy among teenage girls as the Beatles did all those years ago. One point where Justin scores is that he is probably the first Youtube made pop star.

The teeny bopper heart throb is from Ontario Canada, his mom was all of 18 when she had him and although the family kept in touch with his biological dad, for all good financial reasons they were on their own. His mom took on several low paying jobs to support her tot; Justin showed an inclination towards music early on and is a self taught drum, guitar, piano and trumpet player, quite an accomplishment for a kid his age.

By the time he was in his teens, Justin was a celebrity in his own right as he showed his musical metal in school concerts. At 12, Justin participated in a local talent competition and got himself second place with his songs “So Sick” and Ne-Yo’s. His mom proud of her son’s accomplishments, quickly uploaded the video of his performance to Youtube so that friends and family could also watch the budding crooner work his magic.

This was followed by several other videos with Justin singing his renditions of covers from popular R&B artists. The videos quickly turned viral with several hundred hits each day and by the time marketing executive Scooter Braun saw Justin’s performance on the video network, the boy was already an internet star. Recognizing the intense appeal of the internet, Braun wasted no time in getting in touch with the pint sized crooner. As a matter of fact, Justin had amassed such a fan following at this point that Usher and Justin Timberlake were both keen on signing him for their respective record companies. Usher with Braun finally won the race and took Justin under their wings.

But the boy needed some work, after all he had to be marketed in a good package, and then started the transformation, Justin suddenly had a mega expensive wardrobe with more cool clothes complete with shiny sneakers and jewelry than he could’ve ever imagined. The duo of Usher and Braun have since been in complete control of Justin’s career and they coach him on just about everything from how to handle the adulation of his fans to the media and even the detractors, I bet they also tell him how to score girls- not that young Justin needs any help in that department what with teenage girls practically throwing themselves at him, do you think he is going to have any problems finding a date for say the Grammy Awards?

Justin has a clean boy image and is decidedly too young to get embroiled in any sort of controversy; however, he had his fair share of fan trouble. One particularly notorious incident occurred at a mall where despite fervent attempts from the local police and the security forces of the mall, they could not control the teenaged crowd who were there to meet their sweetheart. Things got way out of hand and many young girls received minor injuries in the stampede that ensued to get one glimpse of their darling. Since then Bieber’s security was greatly increased; after all, he has been a very lucrative investment for Usher’s recording label.

Justin has also had some issues with an internet group of online pranksters who frequent a message board called 4chan. The group went far enough to hack his videos on Youtube and redirect users to porn sites; then there were the videos that gave a pop up message stating that the singer had met with an untimely demise. Bieber had to reassure his fans that he was fine through his Twitter page. But apart from these minor altercations, Justin’s career has been without any negative events.

Among his notable works are his single “One Time”, “Love Me”, “One Less Lonely Girl” and “Favorite Girl”. Justin plans to pen his memoirs in a book and has already shot for a few episodes of CSI: Crime Scene Investigation; apart from this he also has a 3D movie on the floor slated for release some time soon.

I noun sport. rezultat, wynik (np. meczu), ilość zdobytych punktów ; szkol. wynik (np. obliczenia, testu), rezultat (np. egzaminu) ; nacięcie, rysa, znak (np. na skórze, kartce itp.) ; rejestr, zapis ; ekonom. rachunek, kwota (np. kredytu, należności itp.) ; metr. grupa lub zestaw składający się z 20 elementów, dwudziestka ; powód, podstawa, przyczyna ; muz. partytura, zapis (nutowy), muzyka (np. do filmu), notacja kroków tanecznych ; pot. aktualna sytuacja, naga prawda ; sukces w znalezieniu osoby chętnej do współżycia, podbój miłosny ; zakup lub nabycie zakazanych substancji (np. narkotyków) ; łapówka ; udany rabunek, napad ; jakikolwiek sukces, triumf, udany zakup ; ofiara oszustwa lub rabunku ; żal, pretensja
score of things to do wielka ilość spraw do załatwienia
to settle a score – wyrównać rachunki
II verb transitive sport. zdobyć (punkty), strzelić (gola), odnieść (sukces, zwycięstwo), przyznawać (określoną ilość punktów) ; zapisywać wynik; szkol. oceniać (np. test) ; muz. aranżować muzykę na konkretny instrument ; sporządzać partyturę ; komponować muzykę (np. do filmu, sztuki teatralnej) ; kulin. ponacinać (np. mięso, rybę) ; nacinać ; zarysować, zakreślić linię (na czymś, np. ostrym narzędziem), nacinać (np. skórę, kartkę itp.) ; osiągnąć (np. sukces) ; pot. kupować rzecz bardzo pożądaną (zazwyczaj narkotyk) ; osiągać dobre wyniki w uwodzeniu kobiet (o mężczyźnie)
to score a hit zaliczyć trafienie, trafić
III verb intransitive sport. zdobyć, zdobywać (punkt, bramkę), strzelić (bramkę) ; pot. osiągnąć (np. korzyść, przewagę) ; popaść (np. w dług) ; zdobyć, zdobywać (np. narkotyki)
to score over sb osiągnąć nad kimś przewagę

adjective dochodowy, intratny, zyskowny, rentowny, lukratywny (np. biznes, praca itp.)

to be very lucrative for sb być bardzo intratnym dla kogoś

I verb transitive inform. przesyłać dane

II verb intransitive inform. przesyłać dane na serwer

I verb transitive kryć łupkiem +sth – coś ; wysuwać kandydaturę +sb – kogoś ; ostro krytykować, pot. zjechać +sb/sth – kogoś/coś ; zaplanować coś (na konkretny termin, godzinę itp.) ; ukarać surowo
II noun łupek (materiał) ; łupkówka ; dachówka łupkowa (również tabliczka, płyta itp.) ; tabliczka ; kolor ciemnoszary ; polit. lista kandydatów do objęcia wysokich stanowisk rządowych
to put sth on sb’s slate pot. dopisać coś komuś do rachunku
to have a clean slate pot. mieć czystą hipotekę
to start again with a clean slate zaczynać od nowa
III adjective ciemnoszary ; łupkowy
slate mining kopalnia łupka

noun wykonanie (np. sztuki, utworu dramatycznego itp.) ; ling. tłumaczenie tekstu ; arch. mil. poddanie (np. miasta, twierdzy itp.) ; muz. interpretacja

adjective med. wirusowy

I noun form. śmierć, zgon ; form. zanik (np. gałęzi przemysłu, potężnego ruchu społecznego itp.) ; przen. zanik (np. nadziei, marzeń itp.) ; prawn. przeniesienie (np. prawa własności) ; prawn. darowizna ; prawn. wydzierżawienie, dzierżawa ; prawn. sukcesja

II verb transitive prawn. przenosić (np. prawa własności) ; prawn. darowywać ; prawn. dzierżawić (komuś majątek) ; prawn. przekazywać na drodze sukcesji (np. majątek, tytuł itp.)

noun (also shopping mall) (AmE.) centrum handlowe, kompleks handlowy ; deptak, strefa dla pieszych, promenada
electronic mall – centrum handlowe specjalizujące się w elektronice
adjective poszczególny ; indywidualny ; odpowiedni ; arch. pełen szacunku
I noun autokar ; autobus ; powóz ; kareta ; hist. dyliżans ; wagon pociągu ; sport. trener (-ka) ; instruktor (-ka) ; korepetytor (-ka) ; (AmE.) awiat. klasa turystyczna
coach driver (BrE.) kierowca autobusu/autokaru
coach park (BrE.) parking dla autokarów
coach station (BrE.) dworzec autobusowy/autokarowy
football coach sport. trener drużyny piłkarskiej
to go by coach jechać autobusem/autokarem
II verb transitive/intransitive sport.trenować +sb/sth – kogoś/coś ; jechać autobusem/powozem ; udzielać korepetycji +sb – komuś
III adjective autobusowy, autokarowy
coach holiday wycieczka autokarowa
I noun data ; termin ; dzień ; spotkanie ; randka ; osoba, z którą się chodzi ; występ, koncert ; biol. daktyl
blind date randka w ciemno
cancelling date data odstąpienia od umowy
date of birth data urodzenia
date of expiry termin ważności
date-stamp datownik
date-time stamp znacznik daty i czasu
date tree biol. daktylowiec
out of date przestarzały, niemodny
up to date nowoczesny, modny
II verb transitive oznaczać datę ; datować +sth – coś ; nosić datę ; spotykać się +sb – z kimś
III verb intransitive datować się ; (AmE.) pot. być czyimś chłopakiem/dziewczyną, być na randce
noun małolat, małolata ; smarkacz, smarkula
adjective biol. pączkujący, wypuszczający pąki ; dobrze rokujący, rozwijający się (np. o przedsięwzięciu)
I noun pot. brzdąc, szkrab (o dziecku) ; pot. kropelka (alkoholu) ; kapeczka ; kolumna cyfr
II verb transitive (BrE.) sumować ; wynosić
noun słodki piosenkarz, słodka piosenkarka
noun dokonanie, spełnienie, osiągnięcie +of sth – czegoś ; wyczyn ; zaleta
noun schlebianie +to sb – komuś ; podlizywanie się +to sb – komuś ; pochlebstwo
noun kłótnia ; spór ; sprzeczka +about/over sth – o coś
to have an altercation pokłócić się
verb transitive zbierać ; gromadzić +sth – coś (np. dowody)
I noun apel, odezwa +for sth – o coś ; uciekanie się (do czegoś, kogoś) ; proszenie, błaganie ; prawn. apelacja, prawo apelacji ; sport. prawn. odwołanie się (apelowanie) +to sb/sth for sth – do kogoś/czegoś o coś ; urok, wdzięk, powab
Court of Appeal sąd apelacyjny
sex appeal atrakcyjność seksualna
to have appeal być atrakcyjnym/atrakcyjną
II verb intransitive odwoływać się, apelować +to sb/sth for sth – do kogoś/czegoś o coś ; uciekać się ; prawn. wnosić apelację ; wezwać ; pociągać +sb – kogoś (fizycznie)
to appeal to sb przemawiać do kogoś ; pociągać kogoś
to appeal to sb to do sth zaapelować do kogoś o zrobienie czegoś
to appeal against a decision sport. odwoływać się od decyzji (np. podjętej przez sędziego)
I verb transitive przykrywać, zakrywać, pokrywać, osłaniać +sth with sth – coś czymś ; biol. pokrywać, kopulować (o koniach) ; biol. wysiadywać jaja ; ukrywać ; ochraniać ; prawn. być ubezpieczonym (na wypadek czegoś), ubezpieczać ; ekonom. pokrywać (koszt) ; zajmować (jakiś obszar) ; prawn. obejmować, zawierać ; dotyczyć ; pisać artykuł ; obsypać, obrzucić, pokryć +sb/sth with sth – kogoś/coś czymś ; przebywać (jakiś dystans) ; sport. pokrywać, pilnować jednego z przeciwników ; mil. trzymać pod obstrzałem ; mil. ubezpieczać kogoś, osłaniać kogoś ; muz. nagrywać nową wersję starego utworu
to be covered with snow być przykrytym śniegiem
to cover one’s ears zakrywać uszy
to cover one’s head wkładać coś na głowę (np. czapkę)
II verb intransitive pokrywać +sth with sth – coś czymś ; dostarczać alibi
III noun przykrywka, przykrycie, osłona ; okładka, oprawa ; narzuta, pokrowiec ; okrycie ; schronienie ; mil. okopanie się ; nakrycie (do stołu) ; koperta ; (BrE.) prawn. ochrona ubezpieczeniowa ; ekonom. zabezpieczenie (kredytu)
cover charge ekonom. dodatkowa opłata
cover letter list towarzyszący
cover note nota kryjąca
cover price ekonom. cena katalogowa
cover-up tuszowanie (ukrywanie czegoś
fighter cover mil. osłona myśliwska
on the cover na okładce (np. czasopisma)
to be under cover być w ukryciu, ukrywać się
to blow sb’s cover pot. zdemaskować kogoś
to give sb cover dać komuś schronienie
to take cover schronić się, ukryć się
adverb zdecydowanie, kategorycznie, stanowczo
noun krytyk ; oszczerca ; pomniejszyciel
verb transitive wplątać, uwikłać +sb in sth – kogoś w coś ; komplikować, wikłać, gmatwać (np. sprawę)
to become embroiled in sth zostać w coś uwikłanym
adjective gorący, żarliwy, płomienny (np. wyznanie, uczucie, wiara itp.) ; zagorzały (np. kibic) ; arch. palący, płonący, wrzący
I noun śnieżyca ; ulewa, pot. oberwanie chmury, nawałnica ; wichura ; poruszenie, ożywienie, popłoch ; szkwał ; rozgardiasz ; ekonom. nagła i krótkotrwała zwyżka cen akcji na giełdzie
in a flurry podniecony ; będący w popłochu
II verb transitive wstrząsać, poruszać, ożywiać, oszałamiać ; peszyć
I noun głupiec, idiota ; głuptas ; żartowniś, dowcipniś, błazen ; kulin. deser owocowo-śmietankowy
fool’s errand bezsensownie tracić czas
to make a fool of oneself zrobić z siebie idiotę, zbłaźnić się
to make a fool of sb oszukać kogoś
to play the fool pajacować
A fool and his money are soon parted. pow. Głupi dwa razy traci.
II verb transitive oszukiwać, okpiwać ; wyłudzać +sb out of sth – coś od kogoś ; robić głupka
III verb intransitive zachowywać się bezsensownie ; żartować, wygłupiać się, błaznować
IV adjective (AmE.) pot. durny (np. polityk)
I noun szał, szaleństwo, wariactwo; gorączka
II verb transitive doprowadzać do szału
I adjective częsty, często występujący ; rozpowszechniony
in frequent contact with sb w częstym kontakcie z kimś
quite frequent dość częsty
to make frequent use of sth korzystać z czegoś często
II verb transitive bywać (gdzieś) często, uczęszczać (gdzieś) ; odwiedzać ; nawiedzać
noun pot. łamacz serc
noun pot. obiekt kobiecych westchnień, przedmiot uczuć
noun ekonom. kierownik d/s marketingu
noun wspomnienia, pamiętniki (utwór literacki)
I noun szmata do wycierania podłogi (na kiju), mop ; czupryna
to give the floor a mop umyć podłogę mopem
II verb transitive myć, zmywać (np. podłogę); ocierać ; wycierać, ścierać
III verb intransitive wycierać ; wyczyścić
noun dowcipniś, psotnik, figlarz
noun samouk
I noun panika, popłoch, ogólny strach ; paniczna ucieczka ; (AmE.) rodeo
II verb transitive siać strach (panikę, popłoch itp.)
III verb intransitive ulegać popłochowi, ulegać panice ; panicznie uciekać
I adjective przedwczesny ; wczesny (np. roślina, kwiat itp.) ; nie w porę ; nie będący na czasie (np. strój, pogoda itp.) ; niedogodny (np. termin)
II adverb przedwcześnie ; nie w porę ; nie na czasie ; nie w swoim czasie
interjection (yes, yeah) tak
P.D.2010-10-22 19:58:02