New York City is not only a great city but it is also a great place. The geography of New York is amazing too. The islands near the shore, the harbor and the great weather all make it a wonderful place to visit. Not only is it a great place to visit, it is also one of the cities where people like to live. New York City is a well irrigated city with many harbors and bays. Manhattan, which everyone must have heard of, is an island in New York. It is a natural dock which lies on the Hudson River. Just like any other place, New York too has its advantages and disadvantages, some of which will be highlighted below for you. These will help you in clearing the doubt that no city is ever perfect. Every place has its flaws!

There are many places in New York which are great to live in. There are many colleges and universities there as well which attract students from around the world. America has some of the Ivy League schools such as Yale, Columbia, Princeton, NYU, Harvard, Berkeley, MIT and UCLA to name a few. These are some of the most prestigious schools which people only dream of getting accepted at. When talking about colleges, Southern New York State is a great university for students. This college allows its students to study close to cafes, clubs, restaurants, theatres and museums all near Manhattan and everyone knows that Manhattan is the heart of New York!

For people who love to shop, Fifth Avenue is the place for them. Shopping in all the glamorous stores and checking out the latest fashions on Fifth Avenue between 34th and 59th street would be a dream come true for any girl! Or guy for that matter – that is if he loves to shop. However shopping on Fifth Avenue can be very expensive as this street has been ranked the most expensive street in the world. New York is a city where you are likely to come across people from diverse backgrounds. Everyone has the chance of interacting with people from various ethnic backgrounds and learn about their cultures. People interested in art should definitely visit the Metropolitan Museum of Art which has amazing pieces of art work and is situated on 5th Avenue. Along with that the Franklin D. Roosevelt National Historic Site would also be a place to visit for art enthusiasts.

For nature lovers, there are great biking routes in Central New York. There are many resorts for people to go and relax at and just enjoy the view it has to offer. Despite having all these beautiful things, New York does have a few bad things about it which people tend to overlook due to the advantages it has.

Whenever people hear about New York City, the night life, the shopping, museums, baseball games and art museums come to mind and not to forget the subway. But no one ever thinks about the bad stuff. Living in New York can be quite tough for people living there. Shopping and visiting art galleries are good if you are a tourist on a short trip. But these things cannot take place daily, especially not for someone who works and lives in New York.

The major disadvantage of living in New York is that it is extremely expensive! Not only is the food and clothing expensive but the transportation, buying a home, renting a home, going out for a meal-all these things are difficult to afford as people tend to earn lesser compared to the price of everything. Most people tend not to have their own private transportation and use the cabs and subways. This type of transportation is not cheap and especially if you get stuck in a traffic jam which is not uncommon in New York, you could end up paying through your nose just to reach work! And not to mention, the subways also tend to get extremely hot and stinky in the summers.

New York can be considered to be an over-crowded place. Every time you step out of your home onto the side walk, you are undoubtedly always going to be surrounded by a mob of people. These crowds tend to get annoying as wherever you go, there are crowds of people and you have to wait hours for your turn for anything. This is something which people living in New York have to get used to. The sad part about people who are born and who live here is that these people are largely unaware of what goes on in the rest of the world. It is like that they are in their own little box and do not know anything apart from what goes on in their own city. Living in New York does not allow people to have much exposure to the rest of the world.

Despite the positive features which New York has, the disadvantages tend to outweigh them. People living outside NYC might think that the city is great and worth living in, but only people who actually live in NYC know what the city is all about!

adjective olśniewający (np. kobieta, uroda itp.) ; efektowny (np. strój) ; czarujący (np. charakter, zachowanie itp.) ; prestiżowy (np. stanowisko) ; wytworny (np. uroczystość, jegomość itp.)

I noun geogr. zatoka ; archit. wnęka, wykusz; archit. okno wykuszowe ; sekcja lub pomieszczenie przeznaczone do konkretnego celu ; ujadanie (np. psów) ; bycie sprawdzanym , trzymanie na dystans
II adjective gniady (maść konia)
III verb intransitive ujadać
IV verb transitive ujadać + sb/sth – na kogoś/coś

I verb intransitive wymeldowywać się ; kontrolować, sprawdzać +sb/sth – kogoś/coś w tajemnicy

II verb transitive odbierać (bagaż) ; sprawdzać, weryfikować
III noun wymeldowanie się (z hotelu) ; kontrolowanie ; sprawdzanie

verb intransitive kończyć, skończyć (przeważnie źle)

noun nagłośnienie (np. określonej sprawy, pokazu itp.) ; ujawnianie (np. prawdy, planu ratowania gospodarki itp.) ; demaskowanie +sb/sth – kogoś/czegoś, np. szpiega, afery korupcyjnej itp. ; publiczne wystąpienie (zwłaszcza w środkach masowego przekazu) ; wystawienie +to sth – na coś, np. na działanie promieni ultrafioletowych, ciepło itp.

I noun mil. ranga, stopień ; kategoria ; rząd, szereg
II verb transitive ustawiać w szereg +sb/sth – kogoś/coś ; mieć pierwszeństwo +sb – przed kimś, być starszym rangą +sb – od kogoś ; klasyfikować, oceniać +sb/sth as… – kogoś/coś jako… ; zaszeregować, zaliczać +sb/sth among… – kogoś/coś do… ; pot. obrażać kogoś, ubliżać komuś, krytykować kogoś
III verb intransitive zaliczać się +among… – do… ; liczyć się +as… – jako… ; zajmować określoną pozycję (np. społeczną) ; pot. narzekać
IV adjective wybujały (o rośliniach) ; całkowity, kompletny, skończony, oczywisty (podkreśla cechę negatywną) ; wstrętny, cuchnący (np. o zapachu, pożywieniu itp.)

I noun zaleta, pozytywna strona +of sthczegoś ; pożytek, korzyść, profit ; przewaga +over sb/sth – nad kimś/czymś ; sport. przewaga (w tenisie)
II verb transitive faworyzować, protegować +sb – kogoś ; osiągać, odnosić korzyść ; przynosić korzyści +sb/sth – komuś/czemuś

I verb transitive przyciągać +sb/sth – kogoś/coś (np. spojrzenia, pszczoły, inwestorów) ; zwabiać (zwierzę) ; pociągać +sb/sth – kogoś/coś ; wzbudzać (np. zainteresowanie) ; zyskiwać + sb/sth – kogoś/coś (np. przyjaciół, zwolenników itp.)
II verb intransitive przyciągać się (np. o ludziach)
noun (plural noun geographies) nauk. geografia ; nauk. topografia, naturalne ukształtowanie terenu ; szkol. geografia (podręcznik do geografii)
I verb transitive irygować, nawadniać (np. pola) ; med. przepłukiwać (np. ranę)
II verb intransitive nawadniać się (np. o polu)
I noun wada, ujemna strona +of sthczegoś ; niekorzyść ; uszczerbek (np. reputacji, na zdrowiu)
II verb transitive szkodzić +sb – komuś ; utrudniać +sth to sb – coś komuś ; upośledzać
I noun oświetlony punkt, plama światła ; punkt kulminacyjny (np. balu), najbardziej pamiętny moment
II verb transitive podświetlać (np. eksponat) ; uwydatniać, uwypuklać, podkreślać ; zaznaczać, podkreślać (np. markerem ważny fragement tekstu) ; być punktem kulminacyjnym +of sth – czegoś
adjective prestiżowy, renomowany ; fałszywy, oszukańczy
adjective różny, rozmaity, odmienny (człowiek, przedmiot, wydarzenie itp.) ; różnorodny, zróżnicowany
I adjective etniczny, narodowościowy
II noun (AmE., Austral.) członek (-kini) mniejszości etnicznej
noun entuzjasta (-ka), zapaleniec ; rel. fanatyk (-czka), zelota
I verb intransitive uciekać się, zwracać się +to sb/sth – do kogoś/czegoś (np. zastosowania środków ostatecznych, przemocy) ; często odwiedzać, często bywać, udawać się (w celu odpoczynku, rozrywki itp.) (np. w ulubionym kurorcie, lokalu)
II noun miejscowość wypoczynkowa, kurort, resort ; często uczęszczane miejsce ; uczęszczanie, odwiedzanie (w celu odpoczynku, rozrywki itp.) (np. do ulubionego kurortu, lokalu itp.) ; ucieczka +to sth – do czegoś (np. zastosowania środków ostatecznych) ; zastosowanie, użycie (np. przemocy, środków ostatecznych itp.) ; zwrócenie się +to sb for sth – do kogoś o coś
I noun materiał, surowiec, tworzywo ; istota, sedno (np. sprawy) ; pot. coś ; pot. rzeczy (przedmioty) ; pot. pierdoły (o bezwartościowych rzeczach) ; pot. bzdury, nonsensy ; sport. podkręcenie (np. piłki, bili) ; sport. wsad (w koszykówce) ; wyjątkowa umiejętność ; (BrE.) wełniana tkanina ; slang. pieniądze, hajs, kasa ; slang. narkotyk, drag, towar
II verb transitive napychać +sth with sth – coś czymś ; wpychać, upychać + sth in/into sth – coś do czegoś ; uszczelniać, zatykać +sth with sth – coś czymś ; zapychać +sth with sth – coś czymś ; kulin. faszerować, nadziewać (np. kaczkę)
III verb intransitive obżerać się, opychać się (np. lodami)
I noun taksówka, pot. taxi ; budka (np. maszynisty), kabina, pot. szoferka (w samochodzie ciężarowym)
II verb intransitive jechać taksówką ; prowadzić taksówkę
noun korek uliczny, zator
adjective śmierdzący, cuchnący (o zapachu) ; pot. ohydny
adjective przeludniony, zatłoczony (np. miasto, restauracja) ; sciśnięty (np. o ludziach w autobusie)
adverb niewątpliwie, pewnie, z pewnością, bez wątpienia
I noun tłum (ludzi), zbiorowisko (ludzkie) ; pospólstwo, motłoch, hałastra ; slang. gang, grupa przestępcza, mafia ; grupa (np. ludzi, zwierząt, przedmiotów itp.)
II verb transitive oblegać tłumnie, gromadzić się tłumnie (np. dookoła gwiazdy muzyki pop) ; tłumnie atakować (np. siedzibę parlamentu)
I adjective nieświadomy, niezdający sobie sprawy +of sth – z czegoś
II adverb nieświadomie, niechcący
verb transitive być cięższym +sth – od czegoś ; pot. przeważać, być ważniejszym
Steven MalloneyKomentarze:02011-07-22 08:47:58
Nowy komentarz