Ozzy is one of the original breed of whack job rockers, as a matter of fact, why single out poor Ozzy? All he did was bite off the head of a helpless pigeon in front of a bunch of record company execs. He only did it to forward his career, not that it needed that kind of boost. But then again, his entire family is a specimen for psych evaluations. People still haven’t forgotten about the fantabulous episode of The Osbournes where his daughter, Kelly firmly put her father in place by telling him that her vagina was entirely hers and she would decide what goes in it. Then there was Sharon and Jack and their histrionics which made the show reach a new dimension in entertainment. Although not a family drama, it sure did give Ozzy fans a glimpse into the life of the aging Prince of Darkness.

John Michael Osbourne, aka Ozzy is an English born heavy metal vocalist who is often credited with the current popularity of the genre. Born in a family of six children, Ozzy has been very vocal about his learning disabilities including dyslexia which made his childhood quite difficult. He quickly dropped out of high school and started doing odd jobs as a 15 year old. After jaunts at various construction sites and a quick trip to prison on burglary charges, Ozzy finally found his bearing when he paired with Geezer Butler to form their first band, Rare Breed.

However, Ozzy did not get the recognition that he deserved until he took over the helm of Black Sabbath with two new members added to the group. As the lead vocalist of the band, Ozzy enjoyed unprecedented success with intentionally dark and doomed sounds that people came to recognize the band by. This earned the singer the nickname Prince of Darkness and it actually had nothing to do with him being a Satanist, but what he did to that pigeon was pretty vile.

After playing the role of the pioneering lead vocalist of the band which achieved multi platinum status, Ozzy went on to launch an equally successful solo career. With Black Sabbath, Ozzy gave his fans several firsts; for instance, his album the Master of Reality, topped the charts on both sides of the Atlantic in two months flat and this was just 6 months after the release of another hugely successful album Paranoid. The band’s critically acclaimed work Sabbath Bloody Sabbath received wide spread attention from fans and critics alike.

Ozzy is certainly no stranger to controversy and if you thought the pigeon incident was the only horrific act, lets put it this way, Ozzy always manages to find a scandal and controversies always manage to find him. However, the most disastrous issue to hit his career was the Suicide Solution controversy. A song penned in remembrance of AC/DC band member Bon Scoot who died of hypothermia after passing out in his car because he had been drinking heavily. Although Ozzy has vehemently denied that the lyrics of the song condone suicide, a 19 year old boy shot himself in the head while listening to the song and the coroner found the headphones on his ears with Ozzy’s song blaring as his lifeless body lay on the table.

Ozzy had never imagined the horrific response to his song; to compound matters 19 year old John M was one among many teenagers who committed suicide either while listening to the song or after being inspired by it. This prompted a series of lawsuits against the singer. His lawyer sought respite in the First Amendment of the constitution and argued that his client was at liberty to write about whatever he wanted and that the lyrics were being misconstrued. Ozzy was not found at fault.

However, this did not end the blood bath that was apparently a direct result of Ozzy’s persuasive songs, a Canadian youth butchered a family of a mother and her two sons and said that he felt like doing it after listening to Ozzy’s number “Bark at the Moon”. This led to a revolt like environment with a religious group actually holding a record burning ceremony. Although, it was an emotional time for the singer, he held on to his version of the story that the songs were never meant to provoke any type of violent behavior.

His marriage to Sharon has been has a calming influence in his life with her helping him through his alcohol addiction and he being by Sharon’s side through her battle against cancer. Sharon who was an accomplished manager for several other groups holds complete control over Ozzzy’s career and of the two, Sharon often seems to be the one who wears the pants in the household.

noun prawn. proces, sprawa sądowa ; prawn. pozew sądowy
to bring a lawsuit against sb prawn. wszczynać proces przeciwko komuś
to file a lawsuit prawn. wnieść pozew

I verb transitive zwiększać, podwyższać (np. sprzedaż, morale itp.) ; dodawać (np. animuszu, morale itp.) ; pobudzać (np. gospodarkę) ; stymulować (np. wzrost) ; poprawiać (np. swój wizerunek) ; wypromować, wylansować (np. jakiś produkt) ; podsadzać kogoś (np. na konia) ; astronom. wystrzelać (np. rakietę w kosmos) ; techn. zwiększać napięcie ; techn. wzmacniać (sygnał) ; ekonom. podnosić wartość ; reklamować na wielką skalę +sth – coś ; slang. pot. ukraść coś (zwłaszcza ze sklepu)
to boost an engine mot. techn. zwiększać moc silnika
to boost sb’s condifence dodać komuś pewności siebie
II verb intransitive kraść (zwłaszcza ze sklepu)
III noun czynnik pobudzający ; zachęta +to sb – dla kogoś ; ekonom. zwyżka (cen) ; ekonom. kampania reklamowa, promocja (na dużą skalę)
a boost to sb’s confidence dodanie pewności siebie
to give sth a boost pobudzać/stymulować coś ; wylansować/wypromować coś
to give sb a boost podsadzić kogoś (np. przy wsiadaniu na konia)

I noun pióro (do pisania), długopis ; praca literacka ; styl/jakoś pisania (np. styl pisania jakiegoś autora) ; pisarz/pisarka ; zagroda, wybieg (dla zwierząt) ; indyjska plantacja ; pisak ; slang. pot. więzienie, pudło ; miejsce ukrycia ; biol. łabędzica
a pen for cattle zagroda dla bydła
a waterproof felt-tip pen pisak wodoodporny
ballpoint pen długopis
felt-tip pen/fiber-tip pen pisak, flamaster
pen friend przyjaciel korespondencyjny
pen name pseudonim literacki
pen pusher pismak
to go to the pen slang. pot. iść do pudła, iść do pierdla
to write with a fountain pen pisać piórem wiecznym
II verb transitive pisać +sth – coś ; zapisywać +sth – coś ; redagować +sth – coś ; kreślić +sth – coś ; zamykać (np. w więzieniu, tajnym miejscu itp.) +sb/sth – kogoś/coś ; ukrywać +sb/sth – kogoś/coś
to be penned for ten months zostać zamkniętym w więzieniu na dziesięć miesięcy
to pen a sketch naszkicować coś ; nakreślić szkic
to pen sb’s address zapisać czyjść adres
to pen sth in the basement ukrywać coś w piwnicy (np. zbiega)

adjective bezprecedensowy (np. wyrok) ; niespotykany (np. zachowanie) ; bezprzykładny (np. bezczelność)
an unprecedented event – bezprecedensowe zdarzenie
an unprecedented cruelty – bezprzykładna okrutność
an unprecedented scale – niespotykana skala
an unprecedented frankness – niespotykana szczerość
verb transitive akceptować +sth – coś ; przebaczać +sth – coś ; prawn. darować winy
noun wariat, ktoś szalony/zwariowany
verb transitive wybierać z wielu, dokonywać selekcji, wyróżniać
noun próbka (np. tkanki, moczu, krwi) ; okaz (np. rośliny) ; pot. osobnik, indywiduum
museum specimen eksponat muzealny
specimen signature próbka podpisu
noun pot. kierownik, osoba dowodząca, dowódca (w wojsku)
I verb intransitive grzmieć, brzmieć głośno (np. muzyka)
II verb transitive podgłaśniać, robić głośno (np. muzykę) ; ogłaszać głośno, rozgłaszać (np. skandal)
III noun głośny hałas, ryk ; przesadność, kwiecistość
noun brutalne morderstwo, masakra
I noun rzeźnik (-czka) (dosłownie – sprzedawca mięsa) ; brutalny morderca ; sprzedawca (głównie w teatrze lub pociągu) ; partacz ; (AmE.) sprzedawca słodyczy
the butcher’s shop sklep mięsny
II verb transitive zarzynać lub przygotowywać zwierzęta do sprzedaży ; zabijać, mordować brutalnie ; partaczyć, psuć ; sprzedawać (np. słodycze)
adjective (połączenie słów fantastic i fabulous) pot. genialny, rewelacyjny, najwyższej jakości
I adjective płaski, spłaszczony ; równy (teren) ; leżący na brzuchu ; absolutny, bezapelacyjny (np. odmowa) ; niezmienny (np. tempo, poziom) ; nudny ; mdły (jedzenie) ; wygazowany (napój) ; guma, kapeć (opona) ; wyczerpana (bateria) ; ociężały, mało aktywny (sprzedaż) ; monotonny (głos) ; jednokolorowy (np. niebo) ; matowy (kolor) ; na płaskim obcasie (o butach)
flat broke pot. zupełnie spłukany
flat calm martwa cisza
flat denial kategoryczne zaprzeczenie
flat dish płaski talerz
flat feet płaskostopie
flat market ekonom. zastój rynkowy
flat racing wyścigi konne bez przeszkód
flat rate stawka jednolita/ryczałtowa
flat roof płaski dach
flat surface płaska powierzchnia
flat tire (AmE.) przebita opona
flat tyre (BrE.) przebita opona
to be flat as a pancake pow.być płaskim jak stół
to feel flat czuć się przybitym, być przybitym
to go flat muz. rozstroić się (np. o instrumencie)
II adverb poziomo, płasko ; bezpośrednio, kompletnie ; muz. poniżej dźwięku ; bez odsetek
flat out tak szybko, jak tylko możliwe
in an hour flat w dokładnie godzinę
to fall flat pot. nie udać się, nie wypalić (np. o planie)
to knock sb flat powalić kogoś na ziemię
III noun płaska powierzchnia ; pokład (np. soli, węgla) ; pojemnik na nasiona lub sadzonki ; wagon towarowy bez dachu i ścian bocznych ; przebita opona ; but na płaskim obcasie ; koń biorący udział w wyścigu bez przeszkód ; muz. znak oznaczający obniżenie dźwięku, bemol ; (BrE.) mieszkanie ; arch. piętro
block of flats blok mieszkalny
company flat mieszkanie służbowe
flat of the hand otwarta dłoń
flats geogr. podmokła nizina
tidal flat tereny zalewowe
to strike sb with the flat of one’s hand uderzać kogoś otwartą dłonią
IV verb transitive spłaszczać ; muz. obniżać dźwięk
V verb intransitive śpiewać lub grać poniżej dźwięku
noun anat. pochwa ; biol. struktura osłaniająca łodygę (np. liść trawy)
I adjective głosowy (np. organy, defekt) ; obdarzony głosem (zdolność emisji głosu) ; pełen głosów, głośny ; elokwentny, wygadany ; ling. głosowy, dźwięczny
to be vocal on sth mieć głos na jakiś temat, w jakiejś sprawie
vocal cords anat. struny głosowe
vocal music muz. muzyka wokalna
vocals muz. śpiew
II noundźwięk ; muz. wokal, partia wokalna
adjective okropny, obrzydliwy, wulgarny (np. język) ; nieprzyjemny (np. pogoda) ; drugorzędny, słabej jakości ; niegodny (np. egzystencja) ; zdeprawowany ; nikczemny
to be vile to sb okropnie kogoś potraktować
adverb zaciekle, zażarcie (np. bronić czegoś) ; gwałtownie (np. atakować) ; gorąco
to be vehemently opposed to sth sprzeciwiać się czemuś ostro
adjective skrajnie dramatyczny, teatralny (nieszczery i sztuczny, np. żal, płacz, skrucha itp.) ; dramatyczny
I noun mar. ster ; pozycja lidera, kontroli
II verb transitive mar. przejmować ster
noun med. hipotermia, wyziębienie organizmu
noun dysleksja
to suffer from dyslexia mieć dysleksję
verb intransitive wycofywać się (np. z uczestnictwa, z członkowstwa) ; wypadać +of sth – z czegoś ; rzucać (szkołę lub studia)
to drop out of a tournament wycofać się z turnieju
noun praca dorywcza
I noun krótka wycieczka, wypad (zazwyczaj dla przyjemności)
to go for a jaunt wybrać się na wycieczkę
II verb intransitive pojechać na krótką wycieczkę
I verb transitive łączyć w całość ; spłacać, ustalić dług na kwotę niższą niż przewidywana wcześniej ; wchodzić w układ z wierzycielem ; dodawać, zwiększać
to compound a crime odstępować od śledztwa (głównie w drodze przekupstwa)
II verb intransitive łączyć, mieszać ; zgadzać się, pogodzić
III adjective składający się z co najmniej dwóch elementów, składników ; ling. złożony (np. zdanie)
compound character cecha warunkowana conajmniej dwoma genami
compound fracture otwarte złamanie
compound interest odsetki łączne
IV noun mikstura, mieszanina (z co najmniej dwóch elementów) ; ling. słowo złożone (składające się z conajmniej dwóch niezależnych słów składowych) ; chem. związek, mieszanina +of sth – czegoś ; teren zamknięty, obóz (jeniecki)
aromatic compounds związki aromatyczne
military compound mil. kompleks wojskowy
I noun wytchnienie +from sth/sb – od czegoś/kogoś ; prawn. zawieszenie kary śmierci
II verb transitive odkładać, opóźniać
P.D.2010-10-18 10:47:12