By Charles K. Wilber

Google made headlines recently when it announced a new perk for its employees. Workers for the Internet company can now have personal odd jobs done at company expense. Google will pick up the tab to have someone pick up an employee’s dry cleaning, walk her dog and a host of other personal errands. If Pope Benedict XVI knows about the perk, doubtless he would give his blessing.

It may come as a surprise, but the new benefit, the latest in a long list of Google employee extras, including free lunch, dinner and snacks, subsidized massages, on-site doctors, free laundry, free gym and more, is actually in line with the latest papal encyclical.

Not that the pope is arguing for any particular benefit or benefits in particular, but in Caritas in Veritate, Benedict XVI makes the case that economic relations can and should be guided by a philosophy of gift. He says:

“… in commercial relationships the principle of gratuitousness and the logic of gift as an expression of fraternity can and must find their place within normal economic activity. This is a human demand at the present time, but it is also demanded by economic logic. It is a demand both of charity and of truth.”

It follows, then, that the relationship between employee and employer can be seen as a gift exchange. Also, it is one that makes spiritual sense as well as economic sense in the real world of worker-employee relations.

The employee gifts the company with his labor while the company gifts the employee with wages and benefits. If employees believe that they are being treated well treated and paid well, they will, in return, be loyal to the employer and buy into the employer’s goals.

On the other hand, if workers believe they are unfairly treated, they will not be loyal and they will feel little sense of duty to get the job done. They may shirk and work the least amount that they can get away with and may even sabotage the production process.

If, however, employees feel that they are treated more than fairly, they will feel satisfied with their job and proud of working for the employer, and therefore put in a great deal of effort.

Employers, such as Google, clearly believe that this is the way their employees will respond, and so they pay a fair wage and try to provide a superior working environment. They understand that productivity will be higher than if they did not pay a fair wage and provide for good working conditions. Moreover, they understand there are likely to be fewer labor–firm disputes and less need for supervisory personnel, which has a positive effect on efficiency.

Other firms might learn something from Google’s example . . . and the pope’s teaching.This article is published by courtesy of Notre Dame Magazine (magazine.nd.edu)

I adjective ekonom. handlowy (np. sektor) ; dochodowy (np. interes) ; rynkowy ; na skalę przemysłową (produkcja) ; ekonom. komercyjny (np. oferta, przedsięwzięcie itp.)

II noun reklama

I noun korzyść, pożytek ; dobrodziejstwo, dobro ; świadczenie, zasiłek (np. dla samotnych matek, bezrobotnych itp.)
II verb transitive przynosić korzyść, przynosić pożytek +sb/sth – komuś/czemuś ; wyświadczyć dobrodziejstwo, dogadzać, pójść na rękę +sb – komuś
III verb intransitive korzystać, odnieść korzyść +by sth – z czegoś (na czymś)

I adjective duchowy ; natchniony (np. pisarz) ; nadprzyrodzony (np. siła)

II noun muz. rel. spiritual (pieśń religijna czarnoskórych obywateli USA)

I adjective wyższy +to sb/sth – od kogoś/czegoś ; mil. starszy rangą +to sb – od kogoś ; ważniejszy (np. rangą, pełmocnictwami itp.) ; nadrzędny (np. osobnik, podmiot) ; stojący powyżej (np. w hierarchii), lepszy (np. gatunek) ; pierwszorzędny (np. gatunek) ; wybitny
II noun przełożony (-a), zwierzchnik (-czka) ; człowiek starszy rangą

noun braterstwo ; bractwo ; grupa interesów ; (AmE., Can.) uniw. korporacja studentów
noun dobroczynność, charytatywność ; jałmużna, datek ; organizacja dobroczynna, organizacja charytatywna ; miłosierdzie, szczodrość, hojność ; życzliwość międzyludzka
noun praca dorywcza
noun błogosławieństwo ; szczęście ; ulga ; dobrodziejstwo
noun obowiązek, powinność ; służba, dyżur ; ekonom. cło, opłata celna +on sth – za coś ; ekonom. podatek +on sth – od czegoś
I noun ekonom. zarobek, płaca (lub jej część np. tygodniówka, dniówka) ; arch. zobowiązanie
II verb transitive prowadzić, toczyć (np. wojnę, kampanię) ; arch. wynajmować
I verb transitive ożywiać się ; nabierać otuchy ; przychodzić do siebie ; dodawać animuszu ; zadzierać
II verb intransitive ożywiać się ; nabierać otuchy ; przychodzić do siebie ; dodawać animuszu ; ożywiać ; zadzierać
III noun pot. ekonom. świadczenie dodatkowe ; pot. ekonom. korzyści uboczne ; premia, nagroda, bonus, dodatek
I noun czyszczenie, sprzątanie
II adjective czyszczący
noun (plural noun efficiencies) skuteczność, sprawność (np. działania) ; wydajność (np. pracy) ; kompetencja, fachowość ; biegłość ; wydolność
noun dodatkowe świadczenia pracownicze
noun polecenie ; sprawunek ; wyjście w celu załatwienia spraw, zlecenia itp. ; cel wyjścia ; sprawa ; posyłka ; zadanie
noun ekonom. wydatek, wydatkowanie, płatność, rozchód ; ekonom. koszt ; nakład ; ekonom. ciężar finansowy
verb transitive uchodzić płazem ; ujść na sucho ; uniknąć kary (lub innych negatywnych konsekwencji)
noun dobrowolność, bezpłatność ; nieuzasadnienie, bezpodstawność
I noun gospodarz ; pan domu ; tłum ; chmara (ludzka i zwierzęca) ; orszak
II verb transitive być gospodarzem ; gościć
noun spór pracowników z firmą
noun (plural noun laundries) pralnia, pralnia samoobsługowa ; rzeczy do prania, bielizna do prania ; pranie
verb transitive znaleźć się w czołówkach gazet
noun miejscowy lekarz
noun rel. encyklika papieska
noun filozofia obdarowywania/dawania
verb transitive uregulować rachunek, pot. zapłacić
noun rel. papież (w religii katolickiej) ; rel. pop (w religii prawosławnej)
I noun sabotaż ; akcja sabotażowa ; niweczenie +of sth – czegoś ; dywersja
II verb transitivesabotować ; niweczyć ; dokonywać sabotażu ; uszkadzać ; zakłócać
I verb transitive uchylać się, pot. wykręcać się, wymigiwać się ; przemilczać (np. jakiś problem, jakąś sprawę)
II verb intransitive pot. obijać się ; pot. bumelować ; unikać (robienia czegoś)
III noun człowiek uchylający się ; pot. bumelant
noun masaże dla pracowników sponsorowane przez pracodawcę
adjective nadzorczy ; sprawdzający ; kontrolny ; kontrolujący
adverb więc, dlatego, z tego powodu ; zatem ; w tym celu
adverb niesprawiedliwie, niesłusznie ; nieczysto ; nieładnie
Charles K. WilberKomentarze:02011-02-28 19:00:06
Nowy komentarz