Most men are seen spending evenings in bars where oftentimes we notice that they are not around with some girls, their girlfriend or wife in particular. Maybe it is an all-boys night out they’re spending in the pub. Or they are just find some refuge away from home with their girlfriend or wife. They’re getting mildly drunk, but hopefully sober enough to drive their car home. The following might be the reasons beer has become man’s best friend.

1. He just needs to have a drink after a tough and tiresome day in the office because his boss required him to work a double shift. He doesn’t notice that it’s already late and aware that there’s no more beer at home, he unintentionally crashed into his favorite bar. And knowing that the bar doesn’t have a nagging girlfriend inside; he had some beer instead.

2. Girls are by nature diurnal; while men are nocturnal beings. While their girlfriends’ usually spend the day shopping, the guys have a similar good time at a pub in the evenings. After all, they don’t have any other extra time to go out due to tons of work they have to take care of during the day.

3. Maybe they just don’t want to be around their girlfriends so much. They TOO need extra time to have fun by themselves just as how their girlfriends spend so much time with their girls going to the salon, spa, boutique, shopping, dining and everything. All they ask is to have some quality time with their guys to play pool and drink; but they really make sure they don’t get drunk.

4. Boredom could be a reason too. They’re too bored going along with their girlfriend’s escapades of shopping, getting pampered in spas, purchasing all her stuff, or always seeing her getting her nails polished. Those aren’t his thing, but a night escapade in the bar is.

5. They are thrifty and tight-fisted. It’s in their mind that money is hard-earned. Unlike the girls who just buy and buy anything they want. An evening in the pub doesn’t cost him much. Beer is a lot cheaper than a new wardrobe.

6. The bar is men’s haven. They just want to have some quiet time and a space on their own where they could catch up with their friends or colleagues. Girlfriends and wives don’t have to be anxious. They don’t go there to be drunk. (NO, they don’t!)

7. Girlfriends are sometimes autocratic. They have set so many limitations and a long-list of rules their boyfriends have to follow such as “Rule #3 – Do not go out without my consent.” Maybe the guy’s been asking for consent so many times and his girlfriend nods a silent “yes” but actually means “think of not going instead”. Then later she gets mad when he goes. The loud music at the pub sounds way better than his girlfriend’s repetitious argumentative speeches.

8. When he’d told his wife that he would be home by 8, he had not noticed that it was already very late. When his wife called he explained that he’d been busy at work and his wife’s angry response made all of his blood rush up to his head, so he decides to get some earplugs before going home. After purchasing his earplugs to prepare for the yelling when he gets home he decides to have a couple of beers in the bar to make himself fully numb to the good nagging that he’ll get when he gets home.

These are some of the situations why married men or those in a relationship are still seen in bars at night. As long as they behave appropriately, that should not cause any problem with their partners. Boys are boys, and they need to be around with their buddies after spending all their time in the office, work or school. For whatever reason they go to the pub to relax, they should be understood so long as they don’t get themselves into trouble. Women are naturally born to be jealous and they don’t like their man getting too friendly with other girls. This may be the very reason why the ladies get a negative notion about their men’s favorite rendezvous with the other guys.

But why do they really spend an evening in the pubs than being home with their girlfriends? Only their mouths could answer. When this has become a problem for a girlfriend or a wife, she should be asking her partner’s opinion about that. If you are uncomfortable about him spending evenings there and not with you, then you had better get the answers straight from him. That way you will settle whatever underlying problems have arisen. Communication is the best way to get things resolved.

I noun schronienie, azyl, przytułek, bezpieczne miejsce, ucieczka
to take refuge chronić się
II verb transitivechronić się (np. przed wojną, zarazą itp.) ; dawać schronienie, dawać azyl + sb – komuś
III verb intransitivechronić się (np. przed wojną, zarazą itp.) ; dawać schronienie, dawać azyl + sb – komuś

verb intransitive powstawać, pojawiać się +from sth – skądś (np. o trudnościach, problemach itp.) ; powstawać +from sth – z czegoś (np. z klęczek, krzesła itp.) ; wynikać +from sth – z czegoś ; zapoczątkowywać +sth – coś, dawać początek +sth – czemuś ; nadarzać się (np. okazja do zarobku) ; pochodzić +from sth – z czegoś ; wznosić się (np. po drabinie, wzgórzu itp.), piąć się (np. po szczeblach drabiny, zboczu itp.) ; budzić się

I verb transitive postanawiać, uchwalać, decydować +sth – coś ; +that – że ; wyrażać opinię poprzez głosowanie ; przemieniać się, zmieniać się (np. o duchu, mgle, uczuciach itp.) ; rozwiązywać (np. zagadkę, zagadnienie, konflikt itp.) ; znajdować rozwiązanie ; rozwiewać (np. wątpliwości) ; wnioskować, dochodzić do konkluzji, konkludować ; analizować (np. problem)
II verb intransitive decydować się +on sth – na coś ; rozdzielać się, oddzielać się, odseparowywać się (np. o połączonych częściach, elementach itp.) ; pojawiać się w innej postaci (np. o duchu)
III noun stanowczość, zdecydowanie (np. działań) ; determinacja (np. w podejmowanych działaniach) ; postanowienie, decyzja, uchwała
I noun wycie ; wrzask ; krzyk
II verb transitive wyć, wrzeszczeć +with sth – z powodu czegoś ; ryczeć +with sth – z powodu czegoś
III verb intransitive wrzasnąć ; wykrzykiwać
I noun zgoda, pozwolenie, przyzwolenie, zezwolenie +to sth – na coś
II verb intransitive zgadzać się, pozwalać, przyzwalać, przystawać + to sth – na coś
noun eskapada ; wybryk, wyskok

adverb umiarkowanie, w miarę ; łagodnie

I adjective twardy (np. skóra) ; mocny (np. materiał) ; żylasty (np. mięso) ; wytrzymały (o człowieku) ; ciężki (np. o warunkach pogodowych) ; chuligański (np. czyn) ; niebezpieczny, ostry (człowiek, zachowanie itp.) ; oporny (o człowieku, materiale itp.) ; trudny, ciężki (np. sprawdzian, zadanie itp.) ; nieustępliwy, stanowczy (o człowieku)
II noun chuligan, awanturnik
III adverb pot. agresywnie, silnie, mocno
IV verb transitive slang. trzymać się, wytrzymywać

adjective niespokojny, zaniepokojony + for sb/sth – o kogoś/coś ; niepokojący (np. wydarzenie, okoliczność itp.) ; pożądający, pragnący, spragniony +for sb/sth – kogoś/czegoś
adjective sporny ; rzeczowy (np. dyskusja) ; kłótliwy, apodyktyczny (np. natura człowieka)
adverb odpowiednio, właściwie, stosownie, trafnie
adjective polit. autokratyczny, samowładny ; dominujący, despotyczny
noun nuda ; znudzenie +with sth – czymś
I noun (plural noun buddies) (also bud) (AmE., Canad.) pot. przyjaciel, kumpel, koleś ; ochotnik (-czka)/wolontariusz (-ka) pomagający ludziom chorym na AIDS ; ochotnik (-czka)/wolontariusz (-ka) wspierający osoby niepełnosprawne powracające do pracy
II verb intransitive pomagać ludziom chorym na AIDS
I verb transitive porwać (np. o podmuchu wiatru, silnej fali itp.) +sb/sth – kogoś/coś ; uwikłać ; zauroczyć ; informować +on sth – o (np. najnowszych plotkach)
II verb intransitive doganiać +with sb/sth – kogoś (np. resztę grupy pod względem postępów) ; zrównywać +sb – się z kimś ; doprowadzić do pojmania +with sb – kogoś (np. przestępcy) ; nadrabiać +on sth – coś (np. zaległość w śnie)
adjective dzienny (np. cykl), prowadzący dzienny tryb życia (np. zwierzę) ; codzienny
noun podwójna zmiana (w pracy)
noun zatyczka do ucha, stoper ; techn. słuchawka (szczególnie idealnie wpasowująca się w ucho)
adjective gderliwy, zrzędzący (o człowieku) ; dokuczliwy, dręczący (np. o bólu zęba)
adjective nocny ; biol. aktywny w nocy (o zwierzętach)
noun pojęcie, pogląd, wyobrażenie, zapatrywanie (np. na jakąś sprawę) ; pomysł, koncept ; kaprys, zachcianka, wymysł
I adjective zdrętwiały, ścierpły, bez czucia (o kończynie) ; oszołomiony, sparaliżowany
II verb transitive powodować drętwienie, scierpnięcie itp. ; paraliżować (np. o strachu)
adverb często, częstokroć
verb transitive rozpieszczać +sb – kogoś (np. wnuki) ; pobłażać +sb – komuś ; dogadzać
I noun sadzawka ; kałuża ; staw ; sport. basen (pływacki) ; pula (np. nagród)
II verb intransitive ekonom. otwierać wspólny rachunek ; ekonom. tworzyć wspólny fundusz
III verb transitive ekonom. składać na wspólny rachunek ; ekonom. gospodarzyć wspólnym kapitałem
adjective powtarzający się (np. temat w rozmowie)
verb transitive potrzebować (np. o pracy – precyzji, o kierowaniu samochodem – umiejętności itp.) ; wymagać (np. o ustawie – wykonalności, o pracy – precyzji itp.) ; żądać, domagać się +sth – czegoś ; +sb to do sth – od kogoś zrobienia czegoś ; nakazywać +sth – czegoś
I adjective wstrzemięźliwy (o człowieku) ; trzeźwy (niepijany, trzeźwo myślący itp.) ; powściągliwy, ostrożny, stateczny, spokojny, opanowany (np. człowiek) ; prosty, czysty (np. strój) ; rzeczowy (np. człowiek, ocena stanu gospodarczego itp.) ; realny (np. ocena) ; stateczny (o człowieku) ; zrównoważony (o człowieku) ; stonowany (np. barwa)
II verb intransitive wytrzeźwieć ; otrzeźwieć ; uspokoić się ; opanować się
adjective oszczędny, ekonomiczny ; gospodarny ; dobrze prosperujący
adjective neg. pot. skąpy, chciwy
I verb transitive podkładać +sth – coś
II noun podkład (np. o farbie)
Steven MalloneyKomentarze:02011-04-18 17:30:07
Nowy komentarz