If you’re looking for a very, very dangerous sport where you can practice your jumping, this sport is it. Get ready to take a jump off a sport desk and go whoosh right to your doom. This sport is not recommended under any circumstances. Many individuals have died attempting this stunt and many more are quickly following suit. One teenage girl was left in a coma. Important officials are sobering up and taking action, and are getting ready to launch a big campaign against balconing. You’re probably saying “Wait, I thought balconing was a sport. Why are officials against it?”

This sport is more dangerous than anything, and provides big thrills to those who can successfully leap from balcony to balcony, or from balcony to pool. Individuals worldwide are becoming involved, and it’s about to become a more famous stop than soccer and football combined. Millions of people are seeking the thrill of balconing. Feeling bored with your life? Try balconing! There have been six deaths in hotels across the world due to this sport, and more are coming soon.

Balconing is an extreme sport with extreme thrills, guaranteed to make even the highest thrill seeker get a thrill – until they die. Videos on YouTube display acts where individuals have successfully completed balconing, making it look like a wonderfully fun activity. However, balconing is quickly becoming dangerous, and more and more individuals are jumping to their death each day.

With so many youths having fun in balconing, however, individuals are quickly thinking about creating fines for balconing. Fines are just going to add to the thrill for some. Knowing they’re being risky and avoiding getting caught will be thrills for some; and then on top of that, the thrills of being successful will make it seem like extreme fun. So what’s not to like? Why can’t we have the best of both worlds and explore the extreme thrills of balconing?

Actually, does anyone even know what balconing is?

There are many different types of this extreme sport. One can hold on the banister and can count how long he or she holds on until they fall off. Another version of the sport, and the most popular, is jumping into a pool. The problem is that when individuals fall off the banister, there’s nobody to rescue them quickly. Most balconing stunts are attempted between the dangerous time of ten o’clock at night (do you know where your children are?) and seven o’clock in the morning. What’s even worse is that most hotels are on skeleton crews at the time, making it almost impossible to get help quickly.

There are many different types of this extreme sport. One can hold on the banister and can count how long he or she holds on until they fall off. Another version of the sport, and the most popular, is jumping into a pool. The problem is that when individuals fall off the banister, there’s nobody to rescue them quickly. Most balconing stunts are attempted between the dangerous time of ten o’clock at night (do you know where your children are?) and seven o’clock in the morning. What’s even worse is that most hotels are on skeleton crews at the time, making it almost impossible to get help quickly.

Even though there is a large-scale effort to stop balconing and stop tourists from doing balconing, individuals are still doing it, and there were eleven injuries in the past year. The problem is that when people attempt balconing, they are usually drunk and do not listen to reason. The general rule of thumb? Don’t get drunk outside of the US when you’re touring- you don’t know what they put in the liquor. 98% of all balconing acts are attempted while drunk. The moral of the story, if you’re drunk, stay away from the balcony. And the pool.

Individuals are going to continue to have fun with balconing until the police stop it. There is no doubt that balconing can be fun – until the injuries occur. Because balconing happens when drunk, there are plenty of injuries to behold. What do you think: does jumping off the bridge sound like fun to you? It might be fun, but it’s also very, very dangerous as well. Individuals who complete it successfully get to enjoy the thrill – until they attempt it again. Balconing enough times will surely prove dangerous to your health. Many can do it the first time, but what about the second and the third time? With balconing, the stakes are even worse than gambling; your chances of survival aren’t good.

To make matters even worse those individuals who are attempting balconing will not be covered under most insurance policies, experts say. So, if you know you’re going to attempt balconing when you go abroad (which you should not do under any circumstances) make sure you are covered in your insurance policies first. Balconing can cause many severe injuries, and death. The famous Stephen King would never try balconing – his biggest fear is death.

Balconing is an interesting and dangerous stunt, and many individuals are screaming, “Stay away! Stay away!” If you know that you are going to get injured or die, don’t do it; go jump off your kid’s trampoline instead. Balconing is a dangerous sport with extreme thrills. Try, instead, running into the pool with your friends at home. It’s a much safer, and still fun, activity. Individuals seeking thrills can find them in other ways. However, there will always be individuals looking to take off the high dive and plunge into the pool.

The moral of the story, is, once again: when drunk, stay away from the hotel pool banisters.

I noun okoliczność ; wydarzenie ; (circumstances) okoliczności ; (circumstances) sytuacja materialna ; szczegół

II verb transitive umieścić w konkretnych okolicznościach

adjective niebezpieczny, groźny

I verb transitive hamować rozwój +sb/sth – kogoś/czegoś
II verb intransitive być kaskaderem/kaskaderką
III noun popis kaskaderski ; sztuka (wyczyn) ; afera, skandal ; figura akrobatyczna ; impreza

I verb transitive usiłować, próbować +to do sth – coś zrobić, pokusić się +sth – o coś (np. o przekroczenie zasad) (zazwyczaj coś trudnego lub niebezpiecznego) ; próbować +sth – czegoś
II noun usiłowanie, próba (zrobienia czegoś), pokuszenie się (o coś)
I noun praktyka (np. lekarska itp.) ; zwyczaj ; trening ; ćwiczenie ; procedura ; wprawa
II verb transitive praktykować +sth – coś ; ćwiczyć +sth – coś (np. taniec) ; trenować (kogoś) ; stosować w praktyce (np. wiedzę)
III verb intransitive praktykować +sth – coś (np. religię) ; ćwiczyć się ; wykonywać (jakiś zawód)
I noun kampania, akcja (np. militarna, wyborcza, reklamowa itp.) +for/against sth – na rzecz/przeciwko czemuś
II verb intransitive prowadzić kampanię/akcję, przeprowadzać kampanię/akcję (np. wyborczą, reklamową itp.) + for/against sth – na rzecz/przeciwko czemuś
noun poręcz ; tralka
(past form beheld, past participle beheld) verb intransitive liter. spostrzegać, dostrzegać, ujrzeć +sb/sth – kogoś/coś
noun (plural noun comas) med. śpiączka, coma
to be in a coma med. być w śpiączce
to go into a coma med. zapaść w śpiączkę
adjective połączony, łączny, kolektywny ; kombinowany
I adjective ekstremalny (np. sport.) ; radykalny, ekstremistyczny (np. pogląd) ; krańcowy, skrajny (np. o poglądach) ; niezwykły ; najdalszy (w przestrzeni)
II noun ekstremalność ; skrajność, ostateczność ; kraniec, skraj ; szczyt
I adjective piękny ; drobny ; czysty ; precyzyjny ; cienki ; subtelny, delikatny ; miałki ; doskonały ; wytworny ; wspaniały, świetny ; znakomity ; słoneczny, suchy ; ostry, naostrzony ; pochlebny ; moralnie nienaganny
II adverb świetnie, dobrze ; delikatnie
III noun grzywna +for sth – za coś ; prawn. mandat +for sth – za coś
IV verb transitive chem. oczyszczać ; prawn. karać grzywną
V verb intransitive chem. oczyszczać się
noun hazard
noun (plural noun injuries) med. rana, zranienie, skaleczenie, uraz, uszkodzenie ciała ; sport. kontuzja ; szkoda, krzywda (dla czyjejś reputacji) ; zniewaga, obelga
adverb zamiast +of sb/sth – kogoś/czegoś ; zamiast tego, na miejsce +of sb – kogoś ; za (na miejsce)
noun ekonom. polisa ubezpieczenia ; przen. zabezpieczenie
(past form leapt, leaped, past participle leapt, leaped)
I verb intransitive skakać ; kicać ; przeskakiwać + over sth – przez coś ; pochopnie zgadzać się + at sth – na coś
II verb transitive przeskakiwać +sth – coś/przez coś
III noun skok, podskok ; geol. skok ; przen. skok +in sth – czegoś (np. cen)
I adjective moralny ; obyczajowy
II noun morał, maksyma moralna ; sens moralny
I noun policja ; policjanci
II verb transitive utrzymywać porządek za pomocą sił policyjnych ; (AmE.) utrzymywać w czystości, uporządkować
III adjective policyjny
noun podstawowa załoga
I noun słup, pal, palik, kołek ; hist. stos ; pręt ; stawka (np. podczas gry w karty) ; ryzyko ; suma
II verb transitive wyznaczać granice ; wzmacniać kołkami, zabezpieczać kołkami ; przytrzymywać ; palikować, kołkować ; ogradzać ; wbijać na pal ; stawiać (pieniądze), zaryzykować kwotę, zakładać się
noun przeżycie ; przetrwanie ; utrzymanie się przy życiu
I verb transitive przejmować ; ekscytować + sb – kogoś ; wstrząsać (szokować) ; wzruszać (silnie) ; wywoływać wrażenie
II verb intransitive dygotać, drżeć ; ekscytować się ; wywoływać dreszcze (np. emocji)
to thrill with fear dygotać ze strachu
III noun dreszcz +of sth – czegoś ; drżenie ; wzruszenie ; emocje ; przyjemność +of doing sth – z robienia czegoś
I noun świst ; gwizd
II verb intransitive świstać ; gwizdać ; śmigać
I noun świat ; kula ziemska, ziemia ; ludzkość ; określone środowisko ; astr. planeta ; mnóstwo
II adjective światowy
P.D.Komentarze:02010-11-11 16:46:37
Nowy komentarz