Humans, it would seem that we as a species are compelled to explore the unknown world around us. To take one more step toward that unknown horizon, to go over just one more hill, just one more ridge, one more mile. To boldly go where no man has gone before, to quote the classic and famous sci-fi show, which, funnily enough, is about future explorers and their adventures in space. Perhaps this was something that was hardwired into us, by God, and this wanderlust and need to discover the unknown. The saying is ‘Curiosity killed the cat’, but perhaps it should be changed to ‘curiosity discovered the world’? For it was this need to know what was on the other side of the ocean, what lay out of sight that led to the discovery of our world today. As with all discoveries and adventures, you need the proper tools to get you there, so maps became not only a necessity but even a full time career in the world of our ancestors and to this very day as well.

Maps and their invention have been paramount in the history and advancement of humankind. It was with the aid of maps that many a person set out to discover just what was beyond the map they were given. After several years of doing this, it came to be that there were several maps out in the world depicting several of the same locations but with varying degrees of accuracy, based on the talent of the cartographer, as well as the tools available and at their disposal during the creation of the map. There is one map out there that has sparked a lot of controversy not only for what it shows, but for just how accurate it is given the time in which it is said to have been created. This is the map made by Piri Reis, a man of Turkish origins, and is dated from back in 1513, in the sixteenth century.

The map was said to have been created based on the fact that Piri Reis used several other well-known maps, taking bits and pieces from each to create his own. At least, this is what is told in the map’s legend, written and signed by Piri Reis himself. Now, while this is not out of the ordinary and was often a means in which a new map was created, it’s a question of just how accurate his map is, even compared to the maps that he used. Let’s put aside for the moment, that not only does it contain the location of the newly discovered Americas, but there is also the land mass known as Antillia which was rumored to be the real lost island of Atlantis. So this highly accurate map, for its time, contains the mythical island that has been a thorn in the backside of archeologists, historians and even theologians for centuries. Given how accurate the rest of the data is on the map, one could assume that the island was also real at some point in history. This fact or myth is still up for debate. There have been numerous expeditions into the area of the map where the island was supposed to be. There is no evidence of it having been there.

Even using other maps, it should not have been so accurate – not for its time anyway. Given how there are no records or anything to really give a concrete answer, this leaves it open for people to speculate and guess. A favorite theory is that Piri Reis had influence from an outside, more powerful and far advanced race of beings aiding him as he made the map. Scientologists like to claim that while he was out exploring the world that Christopher Columbus was guided by his thetan (Thetan is an immortal spiritual being; the human soul) and so there was little fear that he was basically not going to discover anything. So, if Piri Reis was using the map that Columbus made, Piri Reis had the influence of another worldly being guiding him. It boils down to a theory that little green men from outer space decided to help mankind out yet again and grant Piri Reis with this unknown knowledge and information so that he could then share it with the rest of the world. Unfortunately, the map was damaged and only one portion of it remains, the map having actually been nearly lost but then discovered again amidst a bunch of other maps back in 1929.

It is by chance that the map was discovered by the modern world, as it almost became lost to history forever. The Piri Reis map is currently located in the Library of the Topkapı Palace in Istanbul, Turkey, but is not usually on display to the public. Just how this map was made and by what precise means is still up for debate. Since the original source maps that were supposedly used to make it have not been found, all people can do is speculate. Was it advanced for its time? Yes. Could aliens have helped with that? Yes. Still, it’s a valuable piece of our history as a species that should be treasured and studied further.

adverb śmiało, zuchwale, odważnie ; bezczelnie ; wyraźnie
I verb transitive wystawiać (np. za drzwi) ; wykładać, przedstawiać (np. teorię) ; postanawiać +to do sth – coś zrobić ; ustawiać, rozkładać +sth – coś (np. stoły)
II verb intransitive wyruszać, wyjeżdżać
noun ludzkość, rodzaj ludzki
noun (plural noun accuracies) zgodność z faktami, wierność ; dokładność (np. mapy) ; ścisłość (np. planu) ; precyzja, celność (np. strzału) ; punktualność ; trafność
noun pot. tyłek, siedzenie, zadek, pośladek
noun stworzenie, istota ; byt ; istnienie
noun pot. małe kawałki różnego rodzaju/typu np. skrawki, ścinki itp. ; pot. manatki
noun kartograf
proverb ciekawość to pierwszy stopień do piekła
I verb transitive okazywać, manifestować, ujawniać +sth – coś (np. radość, dezaprobatę itp.) ; przedstawiać, wystawiać (na pokaz) +sth – coś ; afiszować +sth – coś (np. władzę, siłę militarną itp.) ; wyświetlać (na ekranie) +sth – coś (np. godziny odjazdów pociągów)
II noun pokaz (np. sportowy) ; ekspozycja, wystawa (np. sklepowa, obrazów) ; wystawianie, okazywanie, manifestacja +of sth – czegoś (np. rozpaczy, radości itp.) ; demonstracja +of sth – czegoś (np. posiadanej władzy, siły militarnej itp.)
noun rozmieszczenie, ułożenie +of sb/sth – kogoś/czegoś (w określonym porządku, kolejności itp.) ; pozbycie się +of sb/sth – kogoś/czegoś ; usunięcie +of sb/sth – kogoś/czegoś ; oddanie +of sb/sth – kogoś/czegoś ; dysponowanie, rozporządzanie +of sb/sth – kimś/czymś
noun mil. nauk. zorganizowana podróż, wyprawa, ekspedycja ; mil. nauk. uczestnicy ekspedycji ; mil. nauk. wyposażenie ekspedycji ; pot. wyprawa (np. po zakupy) ; wycieczka, przejażdżka (dla przyjemności) ; szybkość (działania)
adverb zabawnie, śmiesznie, wesoło ; dziwnie (np. o widoku, zachowaniu itp.)
adjective inform. techn. na stałe podłączony (wbudowany) do komputera (urządzenia itp.), zastępujący oddzielne oprogramowanie ; wrodzony (np. zdolności, predyspozycje)
I adjective nieśmiertelny, odnoszący się do nieśmiertelności ; niezapomniany (np. pisarz, gwiazdor)
II noun nieśmiertelny, przen. wiecznie żywy (osoba, byt itp.) ; wiekopomny (np. słowa)
(also landmass) noun geogr. geol. duży, zwarty obszar lądu, ziemi ; geogr. geol. ląd, kontynent
verb transitive rozkładać +sth – coś (np. karty) ; rozmieszczać ; wykładać +sth – coś (np. pieniądze, argumenty itp.) ; zastawiać (stół) ; projektować +sth – coś, sporządzać projekt +sth – czegoś
I verb transitive (past form meant, past participle meant) znaczyć +sth – coś ; mieć znaczenie +sth – jakieś ; oznaczać +sth – coś ; mieć na myśli +sb/sth – kogoś/coś ; zamierzać +to do sth – coś zrobić ; chcieć +sb to do sth – żeby ktoś coś zrobił ; mieć znaczenie
II adjective pot. samolubny ; podły, niegodziwy, okrutny, nikczemny (człowiek, czyn itp.) ; pot. złośliwy (np. człowiek, przytyk itp.) ; pot. zjadliwy (np. ton głosu, przytyk itp.) ; pot. nienawistny (np. wzrok) ; średni, pośredni ; ubogi, marny, nędzny (np. posiłek, ubiór itp.)
III noun mat. średnia arytmetyczna ; mat. przeciętna ; coś pośredniego
I adjective główny, najważniejszy, fundamentalny, nadrzędny (np. czynnik, zasada, cel)
II noun ktoś/coś o najwyższej randze, władzy itp. (np. szef)
verb transitive odkładać +sth – coś (np. pieniądze) ; odkładać, pomijać (np. problem) ; zarezerwować czas +for sth – na coś
noun rel. scjentolog
I verb transitive rozważać w teorii, spekulować na temat czegoś
II verb intransitive rozmyślać +on/upon sth – nad czymś ; rozważać coś ; ekonom. spekulować ; spekulować, snuć domysły +about sth – o czymś
noun cierń, kolec ; biol. ciernisty krzew
noun silne pragnienie podróżowania (tułaczki, włóczęgi itp.), zamiłowanie do podróżowania (tułaczki, włóczęgi itp.)
Steven MalloneyKomentarze:02011-08-23 16:00:00
Nowy komentarz