We all know that the Japanese are notorious when it comes to their work. In fact, there are cases when they will work themselves to death! This phenomenon was first reported in 1969, with the death of a 29 year old male from a stroke. Now it must be said, how can a healthy 29 year old die from a stroke, especially one from Japan? They are known for their good health, and heart disease is very uncommon. So now the pathologists had their work cut out for them; to find a cause for a stroke victim that had had no history of heart disease. After some digging, it was discovered that he was part of the staff of one of the biggest newspapers in Japan. The amount of stress that he was under must have been incredible, to actually develop a heart condition due to work; now that must mean one dragon of a boss. The Japanese then put this down to a one-off thing; which was a big mistake, as they were soon to find out.

During the Bubble Economy of the late 1980s, the media was introduced to a completely new phenomenon, when previously healthy people in high powered jobs were starting to drop dead like flies. These people all had one thing in common; they were all high-ranking business officials. The media then soon labeled this alarming trend Karoshi, which literally meant ‘death from overwork’ – not the most pleasant way to pass on. People in the workforce then began to see this as a great menace and also began to worry about whether they would fall over and die over their morning coffee. By 1987, public concern become very strong, and the Japanese Ministry of Labor were forced to actually publish statistics on this whole thing.

Now, what on earth could cause something like this? Well, very simply put, these workers will work themselves into the ground for little or no overtime. These hard workers will usually pick up the slack from their lazier coworkers, or take over the job, while still doing their own, from more sensible workers who have quit due to unsuitable working conditions. The poor children of these workers are now being forced to pick them up, as they are scared that these workers will literally work themselves to death.

Now the relatives of these deceased workers are taking matters into their own hands. There has been a steady increase of law suits against the various companies in which these deaths have occurred. It is the belief, and rightly so, of the relatives that these deaths could have been avoided. With stricter measures taken in order to prevent extreme overtime, many of these workers could have still been around to be with their families. This is one harsh lesson that many people have had to learn. The only problem with these suits is that the death needs to be proven to be work related, and this process can take many, many years, and could potentially cost more than the payout at the end. So this puts a lot of people off actually claiming what, in all fairness, is rightfully theirs. These types of deaths should not be happening at all. It must also be said that the Japanese court system does really have the best interests of the bereaved families at heart. They are willing to take the cases that the Labor department rejects.

What are these companies doing in order to prevent these deaths? It does not look good for the company if their workers are forced into permanent retirement, with absolutely no perks! It must be said that they are catching a big wake up call, and are coming down harder on workaholic employees. Companies like Toyota are cutting down on their overtime hours to only 360 hours a year. This works out to 30 hours a month. They have also installed PA systems that after 7pm will make announcements proclaiming the benefits of a good night’s sleep. These announcements are played every hour, until the last person has left. Nissan will even offer telecommuting for employees with children and elderly parents who look after them. This has become a godsend for these employees. Many companies have also implemented an interesting system called a “no overtime day’. These companies will chase their employees out the door at exactly 5:30, and will tolerate no excuses for working late. Although there are some crazy workers that will actually take their work home, or actually work in a dark office – how completely mental! 2007 saw Mitsubishi UFJ Trust and Banking come up with a plan that allowed workers with children and family to go home three hours earlier. To this day, only 34 of the 7000 workers have signed up for this plan. These people do not know how to relax at all, and many other people would love their companies to allow them to spend more time with their families.

The only way in which a person can prevent this from happening, is to physically tie these people down. Doing this will prevent them working themselves to death. Although they just might keel over from the shock of how good it feels to just relax.

I adjective form. zmarły
II noun (the deceased) form. nieboszczyk

adjective niewłaściwy, nieodpowiedni (np. termin, warunki, strój itp.) ; nieodpowiedni (np. kandydat na męża)

I noun kropla ; drażetka ; łyk +of sth – czegoś, np. wody, alkoholu itp. ; kieliszek +of sth – czegoś (np. alkoholu) ; spadek +of sth – czegoś, np. terenu, morale itp. ; zrzut (spadochronowy) ; spadochroniarz
II verb transitive upuszczać +sth – coś (np. szklankę) ; nalewać (kroplami) +sth – coś (np. syrop) ; pomijać +sb/sth – kogoś/coś ; zniżać (np. ceny) ; podwozić +sb – kogoś ; dowozić +sth – coś (np. przesyłkę) ; spuszczać z góry +sth – coś (np. kamienie, kotary itp.) ; zestrzelić +sth – coś (np. wrogi samolot) ; ustrzelić +sth – coś (np. ptaka) ; zarzucać +sth – czegoś (np. bezsensownej pracy)
III verb intransitive kapać (kroplami) ; upadać (np. na kolana, ziemię itp.) ; opadać (np. teren, zyski itp.) ; spadać (o kroplach, cenach, terenie itp.) ; tracić na impecie (np. wichura, sztorm itp.) ; osłabnąć (np. miłość, przyjaźń itp.)

noun prawn. proces, sprawa sądowa ; prawn. pozew sądowy

I noun urzędnik , osoba urzędowa, pot. oficjał ; funkcjonariusz (np. policji)
II adjective urzędowy, oficjalny, służbowy (np. pismo, wizyta itp.)

I noun etykieta, napis, nalepka, naklejka (np. na towarze, butelce itp.) ; znak firmowy ; pot. przydomek, miano, etykietka
II verb transitive etykietować +sth – coś, przyklejać, naklejać etykietę +sth – na czymś ; określać mianem pejoratywnym +sb/sth as sth – kogoś/coś jakimś, pot. przyczepiać etykietkę +sb/sth – komuś/czemuś jakąś

adjective pogrążony w smutku/żałobie (o człowieku) ; osierocony (o dziecku), pozbawiony (np. o dziecku – rodziców zabitych na wojnie, o rodzicach – dziecka porwanego przez kidnaperów itp.)
I adjective umysłowy ; pamięciowy ; med. psychiatryczny (o szpitalu) ; myślowy ; intelektualny ; pot. stuknięty
II noun med. człowiek umysłowo chory
verb transitive podnosić +sb/sth – kogos/coś ; zbierać +sth – coś (np. sprzątać) ; zabierać ; zdobywać ; uczyć się (z łatwością) ; odbierać ; kupować ; łapać (np. chorobę) ; zatrzymać, ujmować (np. przestępcę) ; podejmować (np. temat) ; wzmagać się (o wietrze) ; pot. podrywać
verb transitive zapisywać się (np. do jakiegoś stowarzyszenia itp.) ; angażować +sb – kogoś ; zaciągać się do wojska
adverb dosłownie ; słowo w słowo
verb transitive przejmować (np. kontrolę, dowodzenie, stanowisko) ; opanowywać (np. miasto) ; dominować
adjective szorstki (o powierzchni, manierach człowieka itp.), chropowaty (np. powierzchnia) ; niemiły, przykry (np. w smaku, dotyku itp.) ; nieuprzejmy, chamski, opryskliwy (o człowieku), rażący (np. zachowanie) ; zgrzytliwy (np. muzyka) ; chrapliwy, chropowaty (np. głos) ; surowy (np. opinia, klimat itp.) ; jaskrawy (np. kolor)
noun zawiadomienie ; ogłoszenie, oznajmienie, oświadczenie, zapowiedź, komunikat (np. rządowy) ; meldunek, notyfikacja ; obwieszczenie +of sth – czegoś ; podanie do wiadomości ; anons
noun ekonom. gospodarka nierealna (oszukańcza)
verb transitive wchodzić, przychodzić na górę (zmieniać poziom w budynku) ; podchodzić, zbliżać się ; przyjeżdżać ; wypływać ; wychodzić, wypływać (np. o prawdzie) ; wschodzić (np. słońce) ; wyrastać (np. pomidory)
verb transitive ścinać (np. gałęzie) ; skracać, obcinać (np. krzewy) ; obcinać, obniżać, redukować, ograniczać +on sth – coś (np. wydatki, płace itp.)
verb transitive wycinać ; wykrawać (np. pestki z jabłka) ; wyrzynać (np. kawałek deski) ; przestawać (np. zdradzać żonę) ; zaprzestawać (np. picia alkoholu)
noun mitol. smok ; pot. nieustępliwy i napastliwy człowiek (zazwyczaj o kobiecie) ; pot. neg. zołza (pogardliwie o kobiecie) ; biol. wielka jaszczurka (np. z wyspy Comodo)
I adjective starszy, podstarzały, w podeszłym wieku ; stary ; leciwy
II noun (the elderly) ludzie starsi, ludzie w podeszłym wieku
noun sprawiedliwość, uczciwość ; jasność (np. cery, włosów itp.) ; uroda, piękno, piękność
noun wybawienie, dar od Boga (w sytuacji gdy jesteśmy w potrzebie i niespodziewanie ktoś przychodzi, kto może nam pomóc) ; przen. dar niebios ; niespodzianka ; ratunek
adjective o wysokiej randze, ważny ; mil. posiadający wysoki stopień oficerski ; wysoki rangą (o urzędniku)
I noun narzędzie, przyrząd, sprzęt
II verb transitive wykonywać, wprowadzać w życie (np. plan) ; inform. implementować ; wdrażać ; urzeczywistniać, realizować
verb intransitive przewracać się (o łodzi, statku itp.) ; zasłabnąć (o człowieku) ; zwalać się (o drzewie)
I noun groźba, niebezpieczeństwo +of sth – czegoś ; źródło zagrożenia/niebezpieczeństwa ; osoba (lub rzecz) sprawiająca kłopot (zagrożenie, przykrość itp.) ; utrapienie, osoba uciążliwa ; groza
II verb transitive grozić, zagrażać ; straszyć ; odgrażać się
noun polit. Ministerstwo Pracy
adjective głośny (np. o aferze) ; jawny (np. o oszustwie) ; znany (np. o złodzieju, sprzedajnym polityku itp.) ; notoryczny (np. o oszuście, kłamcy itp.) ; powszechnie znany ; mający się złą sławę, osławiony ; sławetny ; wierutny ; bezwstydny
I noun (BrE.) wyjątek ; (BrE.) unikalny egzemplarz, unikat ; dziennik. wydanie specjalne (np. gazety, czasopisma)
II adjective jedyny w swoim rodzaju ; niepowtarzalny ; unikatowy ; jednorazowy
I noun ekonom. praca w nadgodzinach ; godziny nadliczbowe ; stawka za pracę w godzinach nadliczbowych
II adverb nadprogramowo ; nadliczbowo
III verb transitive techn. przedłuzać czas naświetlania (w fotografii)
I verb transitive przepracowywać się, przemęczać się ; zapracowywać się ; pot. nadmiernie eksploatować ; przeciążać pracą
II verb intransitive przepracowywać się, przemęczać się ; zapracowywać się ; pot. nadmiernie eksploatować ; przeciążać pracą
III noun przepracowanie, przemęczenie, przeciążenie pracą (np. człowieka, maszyny itp.)
noun inform. system PA (system zaprojektowany dla odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku, głównie muzyki i głosu, dla szerokiej publiczności)
verb transitive przekazywać +to sth – coś dalej ; przechodzić dalej (np. do następnego punktu dyskusji) ; schodzić (z tego świata) ; umierać ; podawać dalej ; puszczać w ruch
noun med. patolog
noun wysoka wypłata
I verb transitive ożywiać się ; nabierać otuchy ; przychodzić do siebie ; dodawać animuszu ; zadzierać
II verb intransitive ożywiać się ; nabierać otuchy ; przychodzić do siebie ; dodawać animuszu ; ożywiać ; zadzierać
III noun pot. ekonom. świadczenie dodatkowe ; pot. ekonom. korzyści uboczne ; premia, nagroda, bonus, dodatek
verb transitive zapobiegać ; nie dopuszczać ; przeszkadzać +sb/sth from doing sth – komuś/czemuś w zrobieniu czegoś ; zapobiec +sb/sth from doing sth – zrobieniu czegoś przez kogoś/coś ; utrudniać ; powstrzymać ; stawać na przeszkodzie ; uniemożliwiać, udaremniać ; chronić
verb transitive proklamować, ogłaszać, oświadczać ; zakazywać ; obwieszczać ; stanowić ; trąbić
I verb transitive (past form quit, past participle quitted) rezygnować (np. z pracy, szkoły itp.), opuszczać, porzucać (np. pracę, szkołę itp.) ; przestawać, zaprzestać (czegoś niezdrowego, denerwującego itp.)
II verb intransitive (past form quit, past participle quitted) rezygnować (np. z pracy, szkoły itp.) ; wyprowadzać się; rzucać posadę ; kończyć pracę ; przestawać
III adjective uwolniony, wolny +of sb/sth – od kogoś/czegoś
adverb prawn. prawnie, prawowicie, legalnie (np. objąć posiadanie)
I adjective ospały ; powodujący ospałość (o klimacie, pogodzie itp.) ; niedbały (np. praca) ; martwy (sezon) ; rozluźniony, luźny ; niedokręcony ; nienapompowany (o dętce) ; rozkręcony (np. urządzenie) ; obwisły, słabo napięty (np. lina) ; opieszały (np. działanie)II verb intransitive obluzować się (np. o linie, śrubie itp.) ; opuścić się, zaniedbywać się (np. w nauce) ; poluzowywać
III verb transitive zwalniać (np. tempo) ; popuszczać (np. linę, pasek) ; obluźniać (np. zamocowanie) ; gasić (wapno)
IV noun zwis ; luźna część ; pot. leniuchowanie ; zastój ; bezczynność ; rozluźnienie ; miał węglowy
I noun raz, uderzenie, cios ; cięcie (np. szpadą) ; ruch (np. skrzydeł) ; dotknięcie (np. różdżki) ; pociągnięcie (np. pędzlem, piórem itp.) ; wybicie (zegara) ; med. atak choroby, napad choroby ; sport. styl pływania ; techn. skok tłoka ; suw ; ukośnik ; wioślarz ; porażenie ; zachęta
II verb transitive sport. nadawać tempo (np. łodzi) ; (BrE.) głaskać ; muskać ; pogładzić ; delikatnie szturchać
I noun garnitur ; garsonka, kostium ; strój, ubiór ; komplet (np. osprzętu żaglowca) ; zestaw (np. ochraniaczy sportowca) ; kolor (w kartach) ; zaloty , staranie się o kobiece względy
II verb transitive odpowiadać, pasować (o fasonie sukienki, kolorze apaszki itp.) ; dostosowywać +sth to sb/sth – coś do kogoś/czegoś ; być dobranym ; być dogodnym, lubić, podobać się, zadowolić siebie
III verb intransitive harmonizować (np. z otoczeniem – o meblu)
noun telekomutacja, telepraca
noun pot. pracoholik, pracuś
Steven VegaKomentarze:02011-09-13 16:00:29
Nowy komentarz